23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

High NA lenses for large sensors


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

84694-2024 - Resultater
Danmark – Optiske instrumenter – High NA lenses for large sensors
OJ S 29/2024 09/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : High NA lenses for large sensors
Beskrivelse : DTU Fysik ønsker at købe linser med høj NA til brug i en røntgendetektor. Detektoren vil blive brugt ved synkrotroner til at optage tomogrammer, der spænder over mindst fire størrelsesordener mellem de mindste opløste elementer og FOV. Sådanne tomogrammer er afgørende for at fremme forståelsen af hierarkiske strukturer, som i det biologiske område er eksemplificeret ved organer som knogler og hjerner. Linserne skal derfor have en optisk kvalitet, der giver en opløsning på under en mikrometer, og som kan matches med mellem format billedsensorer med over 100 millioner pixels.
Identifikator for proceduren : 2c7102ff-9dea-4353-97bc-b4eafeee158f
Tidligere bekendtgørelse : 7a2e45df-e040-442a-9ef1-c5cf9b747dc2-01
Intern identifikator : 8371
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Dette er et offentligt udbud. Ved offentligt udbud kan enhver økonomisk aktør afgive tilbud som svar på udbudsbekendtgørelsen.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38600000   Optiske instrumenter
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller), 38634000   Optiske mikroskoper, 38900000   Diverse måle- og testapparatur, 38940000   Nukleare måleinstrumenter, 38947000   Røntgenmikroanalysatorer
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Fysikvej, Bygning 310    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 800 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ved afholdelsen af det offentlige udbud modtog DTU ét tilbud. Tilbuddet var desværre ukonditionsmæssigt. Som følge heraf annullerede DTU det offentlige udbud og overgik til udbud med forhandling uden offentliggørelse af en ny bekendtgørelse i henhold til udbudslovens § 61.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : High NA lenses for large sensors
Beskrivelse : DTU Fysik ønsker at købe linser med høj NA til brug i en røntgendetektor. Detektoren vil blive brugt ved synkrotroner til at optage tomogrammer, der spænder over mindst fire størrelsesordener mellem de mindste opløste elementer og FOV. Sådanne tomogrammer er afgørende for at fremme forståelsen af hierarkiske strukturer, som i det biologiske område er eksemplificeret ved organer som knogler og hjerner. Linserne skal derfor have en optisk kvalitet, der giver en opløsning på under en mikrometer, og som kan matches med mellem format billedsensorer med over 100 millioner pixels.
Intern identifikator : 8371
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38600000   Optiske instrumenter
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller), 38634000   Optiske mikroskoper, 38900000   Diverse måle- og testapparatur, 38940000   Nukleare måleinstrumenter, 38947000   Røntgenmikroanalysatorer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : DTU vil gerne have mulighed for at købe en eller to ekstra linser, der opfylder minimumskravene og kravene i Bilag 1 - Kravspecifikationen. Optioner skal tilkøbes senest 6 måneder efter indgåelse af aftale.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Fysikvej, Bygning 310    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 1   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Ved afholdelsen af det offentlige udbud modtog DTU ét tilbud. Tilbuddet var desværre ukonditionsmæssigt. Som følge heraf annullerede DTU det offentlige udbud og overgik til udbud med forhandling uden offentliggørelse af en ny bekendtgørelse i henhold til udbudslovens § 61.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbuddet med den laveste pris tildeles den udbudte aftale. Prisen der bliver vurderet er "Kontraktens værdi" angivet i afsnit 2.1 og "Optioner" angivet i afsnit 2.2 i bilag 2 - Priser. "Kontraktens værdi" vil blive vægtet med 80 % and "Optioner" vil blive vægtet med 20 %.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over tildeling af en kontrakt: Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Alle tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter blev trukket tilbage eller eller ikke fundet antagelige
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer : 30060946
Postadresse : Anker Engelunds Vej 1    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Katrine Freiesleben Petersen
E-mail : kafre@dtu.dk
Telefon : +45 45252525
Internetadresse : https://www.dtu.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 9766d764-a9df-46ff-8cad-dbbc8539b890   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/02/2024   08:44:07 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 08/02/2024   08:45:05 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk engelsk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 84694-2024
EUT-S-nummer : 29/2024
Offentliggørelsesdato : 09/02/2024

Send til en kollega

0.047