23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Service og vedligehold på røggas miljømåleudstyr


I/S Amager Ressourcecenter

85447-2024 - Resultater
Danmark – Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr – Service og vedligehold på røggas miljømåleudstyr
OJ S 29/2024 09/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : I/S Amager Ressourcecenter
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Service og vedligehold på røggas miljømåleudstyr
Beskrivelse : ARC har Indgået kontrakt med FLSmidth A/S om Service og vedligehold på røggas miljømåleudstyr.
Identifikator for proceduren : bfa033b5-bd96-4795-bf94-81af370ef62a
Intern identifikator : 23/569
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50400000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38550000   Målere, 38552000   Elektroniske målere
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Vindmøllevej 6    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 885 867,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Service og vedligehold på røggas miljømåleudstyr
Beskrivelse : ARC har Indgået kontrakt med FLSmidth A/S om Service og vedligehold på røggas miljømåleudstyr.
Intern identifikator : 23/569
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50400000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38550000   Målere, 38552000   Elektroniske målere
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Adgang til reservemålere 24/7/365 ved akut behov, så det til hver en tid er muligt at få en reservemåler, så ARC undgår uplanlagt nedlukning af anlægget, hvis en af de kritiske målere på AMB fejler.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Vindmøllevej 6    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2024
Varigheds slutdato : 31/12/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Der er mulighed for 4 gange 12 måneders forlængelse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 885 867,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Kriterier for grønne udbud : Andre kriterier for grønne offentlige udbud
Udbuddet falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF (direktivet om renere køretøjer)
Retsgrundlaget for direktivet om renere køretøjer skal fastslå, hvilken kategori af udbudsprocedure, der finder anvendelse Personbefordring ad landevej
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris vægtet 40%
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Se udbudsbetingelserne
Beskrivelse : • Mandskabsressourcer og Organisation • Responstid • Reservedele • Reservemålere (option)
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov nr. 593 af 2. 6. 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud. Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt . Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand-still perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der udfører betalingen : I/S Amager Ressourcecenter
Organisation, der undertegner kontrakten : I/S Amager Ressourcecenter
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 885 867,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 1 885 867,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 1 885 867,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : I/S Amager Ressourcecenter
Registreringsnummer : ORG-34 20 81 15
Postadresse : Vindmøllevej 6    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lars Henrik Boje Madsen
E-mail : lmad@a-r-c.dk
Telefon : 23499266
Internetadresse : https://www.a-r-c.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 5058d086-0dd5-4585-b5b6-e7266854af8d   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 07/02/2024   08:26:13 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 08/02/2024   08:00:12 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 85447-2024
EUT-S-nummer : 29/2024
Offentliggørelsesdato : 09/02/2024

Send til en kollega

0.031