23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Swath scanning laser altimeter


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

90283-2024 - Resultater
Danmark – Geologiske og geofysiske instrumenter – Swath scanning laser altimeter
OJ S 31/2024 13/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Swath scanning laser altimeter
Beskrivelse : DTU Space er meget involveret i ESA’s luftbårne satellitkalibrerings- og valideringskampagner i polarområder. For at sikre, at DTU Space's instrumentpakke lever op til behovene for validering af nuværende ESA CryoSat, NASA ICESat-2 og for at udnytte præcisionen af fremtidige dobbeltfrekvente satellitmissioner (såsom Copernicus højprioritet kandidatmission CRISTAL) er det vigtigt at købe en laser scanner, der kan måle i højde og områder. Laserscanneren skal være et kompakt system tilpasset et mellemstort fly og i stand til at måle overfladen af havis, landis og havvand. Da laserscannersystemet vil blive brugt sammen med luftbårne radarhøjdemålere, skal laserscanneren som minimum kunne betjenes inden for områder på 300-1000 m for reflekterende mål på ≥ 10 %. Købet er en vital del af det nationalt finansierede projekt Greenland Integrated Observing System (GIOS) og bidrager til udviklingen af en ny forskningsinfrastruktur, der giver et meget påkrævet vedvarende og langsigtet observationsnetværk af det centrale klima omkring Grønland, der ikke kun repræsenterer hele Grønland, men også en klimagradient, der repræsenterer Arktis som helhed.
Identifikator for proceduren : 622d6513-1b31-4cb5-9b2d-c1ef1fd535a9
Tidligere bekendtgørelse : 92cc2f7e-74a5-4c49-b133-cc3b24cd1fc8-01
Intern identifikator : 8067
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren : DTU afholdte et offentligt udbud i henhold til udbudslovens § 56 og § 57. Ved afholdelsen af det offentlige udbud modtog DTU ét tilbud. Tilbuddet var desværre ukonditionsmæssigt. Som følge heraf annullerede DTU det offentlige udbud og overgik til udbud med forhandling uden offentliggørelse af en ny bekendtgørelse i henhold til udbudslovens § 61. DTU gennemførte udbuddet med forhandling og tildelte aftalen.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38200000   Geologiske og geofysiske instrumenter
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller), 38230000   Geofysiske instrumenter til elektromagnetiske målinger
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Elektrovej, Bygning 327    
By : Kongens Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 800 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Swath scanning laser altimeter
Beskrivelse : DTU Space er meget involveret i ESA’s luftbårne satellitkalibrerings- og valideringskampagner i polarområder. For at sikre, at DTU Space's instrumentpakke lever op til behovene for validering af nuværende ESA CryoSat, NASA ICESat-2 og for at udnytte præcisionen af fremtidige dobbeltfrekvente satellitmissioner (såsom Copernicus højprioritet kandidatmission CRISTAL) er det vigtigt at købe en laser scanner, der kan måle i højde og områder. Laserscanneren skal være et kompakt system tilpasset et mellemstort fly og i stand til at måle overfladen af havis, landis og havvand. Da laserscannersystemet vil blive brugt sammen med luftbårne radarhøjdemålere, skal laserscanneren som minimum kunne betjenes inden for områder på 300-1000 m for reflekterende mål på ≥ 10 %. Købet er en vital del af det nationalt finansierede projekt Greenland Integrated Observing System (GIOS) og bidrager til udviklingen af en ny forskningsinfrastruktur, der giver et meget påkrævet vedvarende og langsigtet observationsnetværk af det centrale klima omkring Grønland, der ikke kun repræsenterer hele Grønland, men også en klimagradient, der repræsenterer Arktis som helhed.
Intern identifikator : 8067
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38200000   Geologiske og geofysiske instrumenter
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller), 38230000   Geofysiske instrumenter til elektromagnetiske målinger
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Elektrovej, Bygning 327    
By : Kongens Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil blive valgt blandt de modtagne acceptable tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil blive fundet ved at vurdere prisen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der udfører betalingen : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der undertegner kontrakten : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 180 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Der er kun modtaget uregelmæssige eller uantagelige tilbud som svar på en foregående bekendtgørelse. Alle og kun de tilbud i den foregående procedure, som opfylder udvælgelseskriterierne, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder de formelle krav, blev inkluderet i forhandlingerne
Anden begrundelse : DTU afholdte et offentligt udbud i henhold til udbudslovens § 56 og § 57. Ved afholdelsen af det offentlige udbud modtog DTU ét tilbud. Tilbuddet var desværre ukonditionsmæssigt. Som følge heraf annullerede DTU det offentlige udbud og overgik til udbud med forhandling uden offentliggørelse af en ny bekendtgørelse i henhold til udbudslovens § 61. DTU gennemførte udbuddet med forhandling og tildelte aftalen til Nordic Geo Center OY.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Nordic Geo Center Oy
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 8067
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 1 800 000,00   DKK
Underentreprise : yes
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 8067
Titel : Aftale vedrørende køb af en "Swath scanning laser altimeter".
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 10/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 16/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 1 800 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 1 800 000,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer : 30060946
Afdeling : DTU Space
Postadresse : Anker Engelunds Vej 1    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Katrine Freiesleben Petersen
E-mail : kafre@dtu.dk
Telefon : +45 45252525
Internetadresse : https://www.dtu.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Nordic Geo Center Oy
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : FI19777311
Postadresse : Kyöstinkuja 2    
By : Helsinki
Postnummer : 00570
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Helsinki-Uusimaa   ( FI1B1 )
Land : Finland
Kontaktpunkt : Nina Heiska
Telefon : +358 45 650 8585
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ebbbd480-e3a0-4a03-a3d4-83b20952f6d7   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 12/02/2024   14:11:39 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 12/02/2024   14:12:19 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk engelsk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 90283-2024
EUT-S-nummer : 31/2024
Offentliggørelsesdato : 13/02/2024

Send til en kollega

0.063