23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
19.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsminiteriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Sustainment of Coastal Surveillance Systems


Forsvarsminiteriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

102184-2024 - Resultater
Danmark – Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr – Sustainment of Coastal Surveillance Systems
OJ S 35/2024 19/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsminiteriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Sustainment of Coastal Surveillance Systems
Beskrivelse : FMI har indgået en 4-årig rammeaftale med Kongsberg Norcontrol AS angående anskaffelse af teknisk support og reservedele til farvandsovervågningssystemer ved Forsvarets skydeterræner ("Skydebaneradar") til en værdi af 11 mio. DKK. Rammeaftalen skal indeholde: Remote Service; On-site Service; Customer Support; Customer operators and administrators C-Scope Training; Reservedele; Opdatering af software.
Identifikator for proceduren : d0e7a89b-c0ea-46b6-8352-64263416ffd0
Tidligere bekendtgørelse : 548302-2023
Intern identifikator : N/A
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 11 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 11 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Sustainment of Coastal Surveillance Systems
Beskrivelse : FMI har indgået en 4-årig rammeaftale med Kongsberg Norcontrol AS angående anskaffelse af teknisk support og reservedele til farvandsovervågningssystemer ved Forsvarets skydeterræner ("Skydebaneradar") til en værdi af 11 mio. DKK. Rammeaftalen skal indeholde: Remote Service; On-site Service; Customer Support; Customer operators and administrators C-Scope Training; Reservedele; Opdatering af software.
Intern identifikator : N/A
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 11 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 11 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Prioriteret rækkefølge : 1
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : FMI har fulgt proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) og indrykket bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed forud for kontraktindgåelsen. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfælde, hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Forsvarsminiteriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Organisation, der udfører betalingen : Forsvarsminiteriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsminiteriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 11 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 11 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 11 000 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Anden begrundelse : FMI har på baggrund af profylaksebekendtgørelse nr. 548302-2023 indgået en 4-årig rammeaftale med Kongsberg Norcontrol AS angående anskaffelse af teknisk support og reservedele til farvandsovervågningssystemer ved Forsvarets skydeterræner ("Skydebaneradar") til en værdi af 11 mio. DKK. Rammeaftalen skal indeholde: Remote Service; On-site Service; Customer Support; Customer operators and administrators C-Scope Training; Reservedele; Opdatering af software.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 11 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 11 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Kongsberg Norcontrol AS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 11 000 000,00   DKK
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600006623
Titel : SLA Framework Agreement 4600006623
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 06/03/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsminiteriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsminiteriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Registreringsnummer : 16287180
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christian Damsgaard Kristensen
Telefon : 51648769
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Kongsberg Norcontrol AS
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 980207285
Postadresse : P.O. Box 1024    
By : Horten
Postnummer : 3194
Land : Norge
Kontaktpunkt : Rune Mortensen
Telefon : +4798622232
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 53ff20ba-3e93-4bf9-8d05-d8ec05a2b7ca   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/02/2024   08:30:02 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/02/2024   07:20:57 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 102184-2024
EUT-S-nummer : 35/2024
Offentliggørelsesdato : 19/02/2024

Send til en kollega

0.047