23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Skatteforvaltningen

Konsulenter til Data Management


Skatteforvaltningen

103647-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Konsulenter til Data Management
OJ S 36/2024 20/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Skatteforvaltningen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Konsulenter til Data Management
Beskrivelse : ICE-programmet drifter og vedligeholder indlæsning af eksterne data til brug for ejendomsvurderingerne i UFST. Datakilderne omfatter primært OIS (BBR, Matriklen, ESR mfl.) samt en lang række andre datakilder, herunder plandata fra BPST og geodata fra SDFI. ICE har i forbindelse med disse opgaver behov for bistand til, • drift • udvikling • vedligeholdelse af det eksisterende Enterprise Datawarehouse baseret på MS/SQL og SAS ETL-værktøjer suppleret med Java- og Python-komponenter, monitorering i Power BI samt endelig udstilling af data i AWS. Den anvendte datamodel er Data Vault. Konsulenterne knyttes til ICE-programmets Team Datagrundlag, der forestår indlæsning af kildedata, sammenstiller disse og udstiller dem til brug for ejendomsvurderingerne. ICE-programmet overgår senest 1.1.2024 til at hente væsentlige dele af dataleverancerne fra Datafordeleren, DAF. Dette indebærer en tilpasning af dataplatformen i ICE samtidig med, at den eksisterende produktionslinje skal videreføres og integreres med den nye. Udviklingen af funktionalitet til integration mod DAF er endnu ikke fastlagt, men vil ligeledes foregå i Team Datagrundlag evt. i samarbejde med Ejendomsdataplatformen (EDPL), eksterne leverandører samt andre ICE-teams.
Identifikator for proceduren : 38852cd2-b8c0-4743-aa43-7e1a732aea03
Intern identifikator : 23-1838831-ICE-DIS3-120623
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Procedure er konkret anskaffelse på dynamisk indkøbssystem
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72240000   Systemanalyse og programmering, 72300000   Datatjenester, 72310000   Databehandling, 72314000   Indsamling og bearbejdning af data, 72316000   Dataanalyse, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 79400000   Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nybrovej 116    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Konsulenter til Data Management
Beskrivelse : ICE-programmet drifter og vedligeholder indlæsning af eksterne data til brug for ejendomsvurderingerne i UFST. Datakilderne omfatter primært OIS (BBR, Matriklen, ESR mfl.) samt en lang række andre datakilder, herunder plandata fra BPST og geodata fra SDFI. ICE har i forbindelse med disse opgaver behov for bistand til, • drift • udvikling • vedligeholdelse af det eksisterende Enterprise Datawarehouse baseret på MS/SQL og SAS ETL-værktøjer suppleret med Java- og Python-komponenter, monitorering i Power BI samt endelig udstilling af data i AWS. Den anvendte datamodel er Data Vault. Konsulenterne knyttes til ICE-programmets Team Datagrundlag, der forestår indlæsning af kildedata, sammenstiller disse og udstiller dem til brug for ejendomsvurderingerne. ICE-programmet overgår senest 1.1.2024 til at hente væsentlige dele af dataleverancerne fra Datafordeleren, DAF. Dette indebærer en tilpasning af dataplatformen i ICE samtidig med, at den eksisterende produktionslinje skal videreføres og integreres med den nye. Udviklingen af funktionalitet til integration mod DAF er endnu ikke fastlagt, men vil ligeledes foregå i Team Datagrundlag evt. i samarbejde med Ejendomsdataplatformen (EDPL), eksterne leverandører samt andre ICE-teams.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72240000   Systemanalyse og programmering, 72300000   Datatjenester, 72310000   Databehandling, 72314000   Indsamling og bearbejdning af data, 72316000   Dataanalyse, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 79400000   Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nybrovej 116    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Ved vurderingen af dette underkriterium vil der blive lagt vægt på Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse angivet i Bilag 3 på baggrund af nedenfor angivne delkriterier og evalueringsmetode: I hvilket omfang inddragelse og nyttiggørelse af hhv. de angivne metoder og værktøjer samt de tilbudte Konsulenters kompetencer og erfaringer vurderes at ville påvirke kvalitetsniveauet i positiv retning. 100 %
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som kun kan bruges af købere, der er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Skatteforvaltningen
Organisation, der udfører betalingen : Skatteforvaltningen
Organisation, der undertegner kontrakten : Skatteforvaltningen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 17 675 867,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : SAS Institute
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 352963
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 17 675 867,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23-1838831-ICE-DIS3-120623
Titel : Konsulenter til Data Management
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Skatteforvaltningen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Skatteforvaltningen
Registreringsnummer : 19552101
Afdeling : Udviklings-og Forenklingsstyrelsen
Postadresse : Osvald Helmuths Vej 4    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Charlotte Biskup
Telefon : +45 72375556
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : SAS Institute
Registreringsnummer : 75163517
Postadresse : Havneholmen 8    
By : København SV
Postnummer : 2450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +457028 2991
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 52f4ed47-1087-43fc-ab6b-90076e320da3   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/02/2024   15:30:44 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/02/2024   15:30:44 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 103647-2024
EUT-S-nummer : 36/2024
Offentliggørelsesdato : 20/02/2024

Send til en kollega

0.094