23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Andel Holding A/S

SCADA system opgradering


Andel Holding A/S

104917-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – SCADA system opgradering
OJ S 36/2024 20/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Andel Holding A/S
Køberens retlige status : Enhed med særlige eller eksklusive rettigheder
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : SCADA system opgradering
Beskrivelse : Da det idriftværende Radius SCADA system, anvendt til overvågning og styring af vores distributionsnet på 50/30/10 kV, er understøttet af en ældre IT-teknologi der ikke længere kan serviceres, er der behov for at opgradere dette. Nuværende system kan kun holdes forsvarligt kørende til udgangen af 2024 med allerede indkøbte reservedele. Som følge heraf er der et behov for at opgradere dette, således systemet følger den teknologiske udvikling og de sikkerhedsmæssige krav til systemet.
Identifikator for proceduren : 79c9b9ca-6932-4c3c-a6e7-f4746a5cf0b9
Intern identifikator : 93575
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren : Se bekendtgørelsesnummer: 2024/S 014-036529
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72265000   Konfigurering af programmel
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Freilagerstrasse 40    
By : Zürich
Postnummer : 8047
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Zürich   ( CH040 )
Land : Schweiz
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 250 300,00   CHF
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : SCADA system opgradering
Beskrivelse : Da det idriftværende Radius SCADA system, anvendt til overvågning og styring af vores distributionsnet på 50/30/10 kV, er understøttet af en ældre IT-teknologi der ikke længere kan serviceres, er der behov for at opgradere dette. Nuværende system kan kun holdes forsvarligt kørende til udgangen af 2024 med allerede indkøbte reservedele. Som følge heraf er der et behov for at opgradere dette, således systemet følger den teknologiske udvikling og de sikkerhedsmæssige krav til systemet.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72265000   Konfigurering af programmel
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Freilagerstrasse 40    
By : Zürich
Postnummer : 8047
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Zürich   ( CH040 )
Land : Schweiz
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 20/02/2024
Varigheds slutdato : 01/02/2025
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 250 300,00   CHF
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frist for indgivelse af klage: Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Andel Holding A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Andel Holding A/S
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Andel Holding A/S
Organisation, der udfører betalingen : Andel Holding A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : Andel Holding A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 250 300,00   CHF
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Siemens Schweiz AG
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 357877
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 1 250 300,00   CHF
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : CHE
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 93575
Titel : SCADA system opgradering
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 12/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Kontraktens adresse : https://andel.dk/
Organisation, der undertegner kontrakten : Andel Holding A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Andel Holding A/S
Registreringsnummer : 25784413
Afdeling : Service & Indkøb - ESIN
Postadresse : Hovedgaden 36    
By : Svinninge
Postnummer : 4520
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikala Enghoff
E-mail : MIE@andel.dk
Telefon : +45 70292900
Internetadresse : https://andel.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : 72405600
Internetadresse : https://naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Siemens Schweiz AG
Registreringsnummer : CHE-103.109.444
Postadresse : Freilagerstrasse 40    
By : Zürich
Postnummer : 8047
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Zürich   ( CH040 )
Land : Schweiz
Telefon : +41 585 586789
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 19b691ed-77d0-4eaa-9a2a-9aeb39150efa   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/02/2024   12:22:58 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/02/2024   12:32:14 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 104917-2024
EUT-S-nummer : 36/2024
Offentliggørelsesdato : 20/02/2024

Send til en kollega

0.032