23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

PCR analyse – analysering af Human papillomavirus (HPV), samt Chlamydia trachomatis samt Neisseria gonorrhoeae (Ct/Ng)


Region Syddanmark

110189-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – PCR analyse – analysering af Human papillomavirus (HPV), samt Chlamydia trachomatis samt Neisseria gonorrhoeae (Ct/Ng)
OJ S 38/2024 22/02/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : PCR analyse – analysering af Human papillomavirus (HPV), samt Chlamydia trachomatis samt Neisseria gonorrhoeae (Ct/Ng)
Beskrivelse : Med baggrund i tidligere fremsendt udbud ( Offentliggørelse ID: 695853-2023) har Medicoteknik kun modtaget et konditionsmæssigt tilbud. Derfor denne offentliggørelse med baggrund i §80 stk. 3 (2) på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager). Fremsendes denne annoncering
Identifikator for proceduren : 8fc013f4-2858-46be-b170-d94b99d4b727
Tidligere bekendtgørelse : 695853-2023
Intern identifikator : I-16301
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Haraldsgade    
By : Esbjerg
Postnummer : 6700
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : PCR analyse – analysering af Human papillomavirus (HPV), samt Chlamydia trachomatis samt Neisseria gonorrhoeae (Ct/Ng)
Beskrivelse : Med baggrund i tidligere fremsendt udbud ( Offentliggørelse ID: 695853-2023) har Medicoteknik kun modtaget et konditionsmæssigt tilbud. Derfor denne offentliggørelse med baggrund i §80 stk. 3 (2) på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager). Fremsendes denne annoncering
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Haraldsgade    
By : Esbjerg
Postnummer : 6700
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klagefrister fremgår af Håndhævelseslovens § 7: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: (1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 6 / 6 (2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamiskindkøbssystemer indgået. (3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i 4 / 4 standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 55 000 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Medicoteknik kun modtaget et konditionsmæssigt tilbud fra BD IDS, Lyskær 3DE, 2750 Herlev. Derfor denne offentliggørelse med baggrund i §80 stk. 3 (2) på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager). Fremsendes denne annoncering
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Steffan Petersen
Telefon : +45 21157956
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ff132fa9-ee63-46e4-8326-169aab283c38   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/02/2024   08:42:34 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/02/2024   08:44:10 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 110189-2024
EUT-S-nummer : 38/2024
Offentliggørelsesdato : 22/02/2024

Send til en kollega

0.032