23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Udbud af koncessionskontrakter om etablering, installation og drift af offentlige ladestandere og lynladere


Frederiksberg Kommune

111811-2024 - Resultater
Danmark – Installationstjenester (undtagen programmel) – Udbud af koncessionskontrakter om etablering, installation og drift af offentlige ladestandere og lynladere
OJ S 38/2024 22/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Frederiksberg Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af koncessionskontrakter om etablering, installation og drift af offentlige ladestandere og lynladere
Beskrivelse : Dette udbud vedrører 6 koncessionskontrakter (delaftaler) om etablering, installation og drift af offentlige ladestandere og lynladere for Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommune har vedtaget en elbilstrategi, som beskriver kommunens samlede mål og initiativer for omstilling til elbiler. Som en del af strategien er der blandt andet formuleret mål om initiativer for omstil-ling af den private bilpark til elbiler, og her spiller ladeinfrastruktur en stor rolle. I Frederiksberg Kommune er der allerede etableret ladeinfrastruktur, som sikrer en bred geografisk dækning. Behovet for yderligere ladeinfrastruktur stiger imidlertid løbende i takt med, at andelen af elbiler stiger, til-svarende stiger behovet for yderligere ladepunkter, for at komme i mål med de politiske målsætninger. Derfor udbyder Frederiksberg Kommune med nærværende udbud etablering, installation og drift af normal-ladere samt lynladere på vejarealer på en række udpegede placeringer.
Identifikator for proceduren : c8b78f94-0602-48f2-8704-709ec5839eea
Type af procedure : Anden procedure, der afvikles i flere faser
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet er gennemført som et offentligt udbud, hvor der er stillet minimumskrav til egnethed.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : De omhandlede ladepunkter skal placeres forskellige steder på Frederiksberg.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/23/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale nr. 1
Beskrivelse : Opstilling og drift af normalladere (AC ladestandere) på Borgmester Fischers Vej, Borgmester Fischers Vej, Steenwinkelsvej og ved Frederiksberg Svømmehal. Alle lokationer beliggende i Frederiksberg Kommune. Delaftalen indeholder i alt 16 ladeudtag.
Intern identifikator : Delaftale nr. 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel)
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Placering på Frederiksberg
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2024
Varigheds slutdato : 31/12/2033
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Årlig koncessionsafgift:
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Ad-hoc pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Design/æstetik
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Brugervenlighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Frederiksberg Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Frederiksberg Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delkontrakt nr. 2
Beskrivelse : Opstilling og drift af normalladere (AC ladestandere) på Bernhard Bangs Allé, Christian Paulsens Vej, Mariendalsvej, Troels-Lunds Vej og ved Zoologisk Have. Alle lokationer beliggende i Frederiksberg Kommune. Delaftalen indeholder i alt 16 ladeudtag.
Intern identifikator : Delaftale nr. 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel)
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Frederiksberg Kommune
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2024
Varigheds slutdato : 31/12/2033
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Årlig koncessionsafgift:
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Ad-hoc pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Design/æstetik
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Brugervenlighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Frederiksberg Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Frederiksberg Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delkontrakt nr. 3
Beskrivelse : Opsætning og drift af vægophængte ladere i parkeringshus bag Frederiksberg Rådhus Delaftalen indeholder i alt 16 ladeudtag.
Intern identifikator : Delaftale nr. 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel)
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Frederiksberg Kommune
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2024
Varigheds slutdato : 31/12/2033
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Årlig koncessionsafgift:
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Ad-hoc pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Design/æstetik
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Brugervenlighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Frederiksberg Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Frederiksberg Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Delkontrakt nr. 4
Beskrivelse : Opsætning og drift af vægophængte ladere i parkeringshus bag Frederiksberg Rådhus Delaftalen indeholder i alt 16 ladeudtag.
Intern identifikator : Delaftale nr. 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel)
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Placering i Frederiksberg Kommune
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Årlig koncessionsafgift
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Ad-hoc pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Design/æstetik
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Brugervenlighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Frederiksberg Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Frederiksberg Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : Delkontrakt nr. 5
Beskrivelse : Opstilling og drift af lynlader bag Søndermarken, Frederiksberg Delaftalen indeholder i alt 4 ladeudtag.
Intern identifikator : Delaftale nr. 5
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel)
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Placering i Frederiksberg Kommune
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/03/2024
Varigheds slutdato : 28/02/2039
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Årlig koncessionsafgift:
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Ad-hoc pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Design/æstetik
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Brugervenlighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Frederiksberg Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Frederiksberg Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0006
Titel : Delkontrakt nr. 6
Beskrivelse : Opstilling og drift af lynlader ved Sankt Markus Plads, Frederiksberg. Delaftalen indeholder i alt 4 ladeudtag.
Intern identifikator : Delaftale nr. 6
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel)
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Placering i Frederiksberg Kommune
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/03/2024
Varigheds slutdato : 28/02/2039
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Årlig koncessionsafgift:
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Ad-hoc pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Design/æstetik
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Brugervenlighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Frederiksberg Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Frederiksberg Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 17 805 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Clever A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 191-597006
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 768 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale nr. 1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 12/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 16/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Frederiksberg Kommune
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Norlys Energi A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 191-597006
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 960 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale nr. 2
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 12/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 16/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Frederiksberg Kommune
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : EDF Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 191-597006
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 1 160 000,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen :  
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen :
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale nr. 3
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 12/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 16/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Frederiksberg Kommune
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Clever A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 191-597006
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Værdien af resultatet : 832 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale nr. 4
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 12/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 16/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Frederiksberg Kommune
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Clever A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 191-597006
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Værdien af resultatet : 1 260 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale nr. 5
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 12/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 16/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Frederiksberg Kommune
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0006
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : EDF Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 191-597006
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0006
Værdien af resultatet : 5 250 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale nr. 6
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 12/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 16/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Frederiksberg Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Frederiksberg Kommune
Registreringsnummer : ORG-11259979
Postadresse : Frederiksberg Rådhus    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Morten Weigand
Telefon : 28982053
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Clever A/S
Registreringsnummer : 32 46 83 49
By : København
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : 63 21 25 25
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0004 LOT-0005
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : EDF Danmark A/S
Registreringsnummer : 35 40 45 46
By : Hvidovre
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : info@edf-dk.com
Telefon : 3264 1000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0003 LOT-0006
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Norlys Energi A/S
Registreringsnummer : 25 11 83 59
By : Aalborg
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
E-mail : energi@norlys.dk
Telefon : 8710 1540
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 64500cbe-fa45-431f-9143-21aaf87aed55   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/02/2024   09:27:17 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/02/2024   09:27:33 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 111811-2024
EUT-S-nummer : 38/2024
Offentliggørelsesdato : 22/02/2024

Send til en kollega

0.049