23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danske Lotteri Spil A/S

LOTTERY GAMES SOLUTION INCLUDING RELATED SERVICES AND HARDWARE


Danske Lotteri Spil A/S

116456-2024 - Resultater
Danmark – Lotteri- og totalisatorspil – LOTTERY GAMES SOLUTION INCLUDING RELATED SERVICES AND HARDWARE
OJ S 40/2024 26/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danske Lotteri Spil A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Fritid, kultur og religion
1.1.
Køber
Officielt navn : Det Danske Klasselotteri A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Fritid, kultur og religion
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : LOTTERY GAMES SOLUTION INCLUDING RELATED SERVICES AND HARDWARE
Beskrivelse : The tender is for an agreement concerning the delivery of terminals for retail and a lottery games solution as a service, including handling of number games, Klasselotteriet, physical scratch tickets and integration to gaming verticals, distribution of games in retail, integration to digital frontend and backend systems. The deliveries shall directly and indirectly service current and future lottery and betting business both in retail and online, including new business activities that offspring from new games, game variants, channels and brands.
Identifikator for proceduren : 2100268f-8bbc-4dc3-b723-06d2d1fb9e8c
Tidligere bekendtgørelse : 713351-2022
Intern identifikator : Lottery Games Solution
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 92350000   Lotteri- og totalisatorspil
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30198000   Lotterimaskiner, 37524810   Spilleformularer til lotterispil, 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Korsdalsvej 135    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 500 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : LOTTERY GAMES SOLUTION INCLUDING RELATED SERVICES AND HARDWARE
Beskrivelse : The tender is for an agreement concerning the delivery of terminals for retail and a lottery games solution as a service, including handling of number games, Klasselotteriet, physical scratch tickets and integration to gaming verticals, distribution of games in retail, integration to digital frontend and backend systems. The deliveries shall directly and indirectly service current and future lottery and betting business both in retail and online, including new business activities that offspring from new games, game variants, channels and brands.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 92350000   Lotteri- og totalisatorspil
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30198000   Lotterimaskiner, 37524810   Spilleformularer til lotterispil, 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : No options.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Korsdalsvej 135    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 72   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : The Agreement contains 4 separate extension options which the Contracting authority may use to renew the Agreement at his discretion. Each option gives the Contracting authority a right to renew the Agreement for one (1) year. The total extension due to the options to renewal the Agreement is 4 years.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 500 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Quality
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Price
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Pursuant to the Danish Act on the Complaints Board for Public Procurement, etc. (lov om Klagenævnet for Udbud m.v.) (the Act is available (in Danish) at www.retsinformation.dk), the following deadlines apply to the lodging of complaints: Complaints for not having been selected must be submitted to the Danish Complaints Board for Public Procurement before the expiry of 20 calendar days, see section 7(1) of the Act, from the day after submission of notification to the candidates concerned of the identity of the successful tenderer where the notification is accompanied by an explanation of the grounds for the decision in accordance with section 2(1), para (1) of the Act and section 171(2) of the Danish Public Procurement Act. In other situations, complaints of award procedures, see section 7(2) of the Act, must be lodged with the Danish Complaints Board for Public Procurement before the expiry of: 1) 45 calendar days after the contracting authority has published a notice in the Official Journal of the European Union that the contracting authority has entered into a contract. The deadline is calculated from the day after the day when the notice was published. 2) 30 calendar days calculated from the day after the day when the contracting authority has notified the candidates concerned that a contract based on a framework agreement with reopening of competition or a dynamic purchasing system has been entered into where the notification has included an explanation of the relevant grounds for the decision. 3) 6 months after the contracting authority entered into a framework agreement calculated from the day after the day when the contracting entity notified the candidates and tenderers concerned, see section 2(2) of the Act and section 171(4) of the Danish Public Procurement Act. 4) 20 calendar days calculated from the day after the contracting authority has submitted notification of its decision, see section 185(2) of the Danish Public Procurement Act. Not later than at the time of lodging a complaint with the Danish Complaints Board for Public Procurement, the complainant must notify the contracting authority in writing that a complaint has been lodged with the Danish Complaints Board for Public Procurement and whether the appeal was lodged during the standstill period, see section 6(4) of the Act. In cases where the complaint was not lodged within the standstill period, the complainant must furthermore indicate whether a suspensory effect of the complaint has been requested, see section 12(1) of the Act. The Complaints Board’s own complaints procedure is available at https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Danske Lotteri Spil A/S Det Danske Klasselotteri A/S
Organisation, der udfører betalingen : Danske Lotteri Spil A/S Det Danske Klasselotteri A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : Danske Lotteri Spil A/S Det Danske Klasselotteri A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 500 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Scientific Games International GmbH
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tender from Scientific Games International GmbH
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Lottery Games Solution including related services and hardware
Titel : Contract for the delivery of Lottery Games Solution including related services and hardware
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 08/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 30/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Danske Lotteri Spil A/S Det Danske Klasselotteri A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danske Lotteri Spil A/S
Registreringsnummer : 3303448
Postadresse : Korsdalsvej 135    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikael Schwartz
Telefon : +45 24820227
Internetadresse : https://danskespil.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : https://klfu.naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Scientific Games International GmbH
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : ATU42475503
Postadresse : Klitschgasse 2-4    
By : Vienna
Postnummer : 1130
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Wien   ( AT130 )
Land : Østrig
Telefon : +1 (770) 664-3700
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.scientificgames.com/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Det Danske Klasselotteri A/S
Registreringsnummer : 15976578
Postadresse : Korsdalsvej 135    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikael Schwartz
Telefon : +45 24820227
Internetadresse : https://danskespil.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 16092d18-e6c0-49ce-a866-f15c8cde799f   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 23/02/2024   13:50:41 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 23/02/2024   14:01:11 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 116456-2024
EUT-S-nummer : 40/2024
Offentliggørelsesdato : 26/02/2024

Send til en kollega

0.047