23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kontrakt om systemforvaltning af STARs forretningssystemer


Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

118318-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Kontrakt om systemforvaltning af STARs forretningssystemer
OJ S 41/2024 27/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kontrakt om systemforvaltning af STARs forretningssystemer
Beskrivelse : Kontrakten omfatter systemforvaltning af STARs forretningssystemer samt rådgivning inden for områder i tilknytning til udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse, herunder optimering og effektivisering
Identifikator for proceduren : 5767a75b-42e4-47a8-a7da-881013396657
Intern identifikator : 1
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Vermundsgade 38    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 165 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kontrakt om systemforvaltning af STARs forretningssystemer
Beskrivelse : Kontrakten omfatter systemforvaltning af STARs forretningssystemer samt rådgivning inden for områder i tilknytning til udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse, herunder optimering og effektivisering
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Vermundsgade 38    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 8   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 4*1 år
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 165 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Vægtning (pointantal, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Pris
Vægtning (pointantal, præcis) : 10
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 165 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : twoday A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 327764
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 327764
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Registreringsnummer : 55568510
Postadresse : Vermundsgade 38    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Nick Ekelund-Arenander
E-mail : NEA@star.dk
Telefon : +45 72217597
Internetadresse : http://star.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : twoday A/S
Registreringsnummer : 29973334
Postadresse : Gærtorvet 1-5    
By : København V
Postnummer : 1799
Land : Danmark
E-mail : udbud@twoday.com
Telefon : +45 31449250
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37 795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 17dc75c3-b6cf-4772-984a-b2d19960b720   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/02/2024   13:39:11 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/02/2024   14:00:48 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 118318-2024
EUT-S-nummer : 41/2024
Offentliggørelsesdato : 27/02/2024

Send til en kollega

0.078