23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
29.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Nyborg Kommune

Kaldeanlæg til plejehjem og sundhedshus


Nyborg Kommune

125999-2024 - Resultater
Danmark – Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr – Kaldeanlæg til plejehjem og sundhedshus
OJ S 43/2024 29/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Nyborg Kommune
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kaldeanlæg til plejehjem og sundhedshus
Beskrivelse : Udbuddet vedrører køb af komplet kaldeanlæg til omfattede plejehjem og midlertidige pladser ved Nyborg Kommune.Tilbudsgiver opfordres til at gennemlæse vedhæftede dokumenter herunder udbudsbetingelser, samt bilag inkl. vejledninger.
Identifikator for proceduren : eaeb7230-ccee-47ba-97ce-8a3549c133ea
Tidligere bekendtgørelse : e7014061-ba46-45bd-91ed-e22e266b73f7-01
Intern identifikator : 217101571
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Ved følgende plejehjem og midlertidige pladser forventes udskiftning i kontraktperioden:Vindinge Landsbycenter (40 boliger)Plejecenter Rosengården (44 boliger)Egevang Plejecenter (28 boliger)Svanedammens Plejecenter (48 boliger)Jernbanebo (32 boliger)Sundhedshuset (20 boliger)
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kaldeanlæg til plejehjem og sundhedshus
Beskrivelse : Udbuddet vedrører køb af komplet kaldeanlæg til omfattede plejehjem og midlertidige pladser ved Nyborg Kommune.Tilbudsgiver opfordres til at gennemlæse vedhæftede dokumenter herunder udbudsbetingelser, samt bilag inkl. vejledninger.
Intern identifikator : 217101571
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris

Kriterium :
Type : Kvalitet
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 2 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : ACCESS TECHNOLOGY A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 716585-2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 217101571
Titel : Kaldeanlæg til plejehjem og sundhedshus
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Nyborg Kommune
Registreringsnummer : 29189722
Postadresse : Torvet 1    
By : Nyborg
Postnummer : 5800
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Udbud og Indkøb
Telefon : +45 63337000
Fax : +45 63337001
Køberprofil : http://www.nyborg.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : ACCESS TECHNOLOGY A/S
Registreringsnummer : 32831192
Postadresse : Marøgelhøj 22C    
By : Lystrup
Postnummer : 8520
Land : Danmark
Kontaktpunkt : ACCESS TECHNOLOGY A/S
E-mail : kontakt@acct.dk
Telefon : 32201053
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 99f1150b-1124-417d-8b5b-18c99e937dd6   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 28/02/2024   07:40:31 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 28/02/2024   08:55:00 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 125999-2024
EUT-S-nummer : 43/2024
Offentliggørelsesdato : 29/02/2024

Send til en kollega

0.047