23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Genudbud af el-ydelser til Vestforbrænding


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

128025-2024 - Resultater
Danmark – Udførelse af elektriske installationer – Genudbud af el-ydelser til Vestforbrænding
OJ S 44/2024 01/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Genudbud af el-ydelser til Vestforbrænding
Beskrivelse : Udbuddet vedrører udbud af en rammeaftale vedrørende indkøb af el-ydelser. Ordregiver indkøber el-ydelser til den daglige drift af anlæggene på Ordregivers adresser og til større opgaver og projekter, herunder revisionsudtag, renoveringsopgaver, samt udbygning af nuværende anlæg og opførsel af nye anlæg (delaftale 1). Derudover indkøber Ordregiver el-ydelser til ejendomsdrift (delaftale 2).
Identifikator for proceduren : 170f5690-8b22-41c6-ad3a-2b9cc7e766ac
Tidligere bekendtgørelse : 676362-2023
Intern identifikator : 23-02830
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 45310000   Udførelse af elektriske installationer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31210000   Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb, 31211000   Tavler og sikringskasser, 31211100   Tavler til elektriske apparater, 31211110   Styretavler, 31211200   Sikringskasser, 31211300   Sikringer, 31211310   Strømafbrydere, 31211320   Sikringsdåser, 31211330   Sikringstråd, 31211340   Sikringsholdere, 31212000   Automatiske afbrydere, 31212200   Kredsløbstestere, 31212300   Magnetiske effektafbrydere, 31212400   Miniatureafbrydere, 31218000   Samleskinne, 31220000   Komponenter til elektriske kredsløb, 31221000   Elektriske relæer, 31224400   Tilslutningskabler, 31230000   Dele til elektrisk fordelings- eller styreudstyr, 31300000   Isolerede ledninger og kabler, 31320000   Stærkstrømskabler, 31321000   Stærkstrømsledninger, 31321100   Stærkstrømsluftledninger, 31321200   Lav- og middelspændingskabel, 31321210   Lavspændingskabel, 31321220   Middelspændingskabler, 31321300   Højspændingskabler, 31321600   Skærmet kabel, 31321700   Signalkabler, 31341000   Udrulningstromler, isolerede, 31342000   Kabelforbindelser, isolerede, 31343000   Kabelsamlinger, isolerede, 31344000   Kabelbøsninger, isolerede, 31600000   Eludstyr, 31680000   Elartikler og tilbehør, 31681000   Elektrisk tilbehør, 44300000   Kabler, tråd og hermed beslægtede varer, 44320000   Kabler og hermed beslægtede produkter, 44321000   Kabel, 44322000   Tilbehør til kabler, 44322100   Kabelføringskanaler, 44322200   Kabelsamlere, 44322300   Kabelrør, 44322400   Fastgørelsesanordninger til kabler, 45232000   Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler, 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel), 51100000   Installation af elektrisk og mekanisk udstyr, 51110000   Installation af elektrisk udstyr, 51111000   Installation af elektriske motorer, generatorer og transformere, 51112000   Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet, 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet, 51112200   Installation af elreguleringsudstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ejby Mosevej 219    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 800 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 153 600 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1 El-ydelser
Beskrivelse : Ordregiver indkøber el-ydelser til den daglige drift af anlæggene på Ordregivers adresser og til større opgaver og projekter, herunder revisionsudtag, renoveringsopgaver, samt udbygning af nuværende anlæg og opførsel af nye anlæg (delaftale 1). Derudover indkøber Ordregiver el-ydelser til ejendomsdrift (delaftale 2).
Intern identifikator : 23-02830
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 45310000   Udførelse af elektriske installationer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31210000   Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb, 31211000   Tavler og sikringskasser, 31211100   Tavler til elektriske apparater, 31211110   Styretavler, 31211200   Sikringskasser, 31211300   Sikringer, 31211310   Strømafbrydere, 31211320   Sikringsdåser, 31211330   Sikringstråd, 31211340   Sikringsholdere, 31212000   Automatiske afbrydere, 31212200   Kredsløbstestere, 31212300   Magnetiske effektafbrydere, 31212400   Miniatureafbrydere, 31218000   Samleskinne, 31220000   Komponenter til elektriske kredsløb, 31221000   Elektriske relæer, 31224400   Tilslutningskabler, 31230000   Dele til elektrisk fordelings- eller styreudstyr, 31300000   Isolerede ledninger og kabler, 31320000   Stærkstrømskabler, 31321000   Stærkstrømsledninger, 31321100   Stærkstrømsluftledninger, 31321200   Lav- og middelspændingskabel, 31321210   Lavspændingskabel, 31321220   Middelspændingskabler, 31321300   Højspændingskabler, 31321600   Skærmet kabel, 31321700   Signalkabler, 31341000   Udrulningstromler, isolerede, 31342000   Kabelforbindelser, isolerede, 31343000   Kabelsamlinger, isolerede, 31344000   Kabelbøsninger, isolerede, 31600000   Eludstyr, 31680000   Elartikler og tilbehør, 31681000   Elektrisk tilbehør, 44300000   Kabler, tråd og hermed beslægtede varer, 44320000   Kabler og hermed beslægtede produkter, 44321000   Kabel, 44322000   Tilbehør til kabler, 44322100   Kabelføringskanaler, 44322200   Kabelsamlere, 44322300   Kabelrør, 44322400   Fastgørelsesanordninger til kabler, 45232000   Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler, 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel), 51100000   Installation af elektrisk og mekanisk udstyr, 51110000   Installation af elektrisk udstyr, 51111000   Installation af elektriske motorer, generatorer og transformere, 51112000   Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet, 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet, 51112200   Installation af elreguleringsudstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ejby Mosevej 219    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Begge delaftaler indgås for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 gange 24 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 120 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 144 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2 El-ydelser
Beskrivelse : Ordregiver indkøber el-ydelser til den daglige drift af anlæggene på Ordregivers adresser og til større opgaver og projekter, herunder revisionsudtag, renoveringsopgaver, samt udbygning af nuværende anlæg og opførsel af nye anlæg (delaftale 1). Derudover indkøber Ordregiver el-ydelser til ejendomsdrift (delaftale 2).
Intern identifikator : 23-02830
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 45310000   Udførelse af elektriske installationer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31210000   Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb, 31211000   Tavler og sikringskasser, 31211100   Tavler til elektriske apparater, 31211110   Styretavler, 31211200   Sikringskasser, 31211300   Sikringer, 31211310   Strømafbrydere, 31211320   Sikringsdåser, 31211330   Sikringstråd, 31211340   Sikringsholdere, 31212000   Automatiske afbrydere, 31212200   Kredsløbstestere, 31212300   Magnetiske effektafbrydere, 31212400   Miniatureafbrydere, 31218000   Samleskinne, 31220000   Komponenter til elektriske kredsløb, 31221000   Elektriske relæer, 31224400   Tilslutningskabler, 31230000   Dele til elektrisk fordelings- eller styreudstyr, 31300000   Isolerede ledninger og kabler, 31320000   Stærkstrømskabler, 31321000   Stærkstrømsledninger, 31321100   Stærkstrømsluftledninger, 31321200   Lav- og middelspændingskabel, 31321210   Lavspændingskabel, 31321220   Middelspændingskabler, 31321300   Højspændingskabler, 31321600   Skærmet kabel, 31321700   Signalkabler, 31341000   Udrulningstromler, isolerede, 31342000   Kabelforbindelser, isolerede, 31343000   Kabelsamlinger, isolerede, 31344000   Kabelbøsninger, isolerede, 31600000   Eludstyr, 31680000   Elartikler og tilbehør, 31681000   Elektrisk tilbehør, 44300000   Kabler, tråd og hermed beslægtede varer, 44320000   Kabler og hermed beslægtede produkter, 44321000   Kabel, 44322000   Tilbehør til kabler, 44322100   Kabelføringskanaler, 44322200   Kabelsamlere, 44322300   Kabelrør, 44322400   Fastgørelsesanordninger til kabler, 45232000   Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler, 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel), 51100000   Installation af elektrisk og mekanisk udstyr, 51110000   Installation af elektrisk udstyr, 51111000   Installation af elektriske motorer, generatorer og transformere, 51112000   Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet, 51112100   Installation af udstyr til distribution af elektricitet, 51112200   Installation af elreguleringsudstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ejby Mosevej 219    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Begge delaftaler indgås for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 gange 24 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 9 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 136 907 808,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Wicotec Kirkebjerg A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Wicotec Kirkebjerg A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale 1: El-ydelser til produktion, anlæg og projekter
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Di-Teknik
Tilbud :
Officielt navn : Kemp &Lauritzen A/S
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Claus Dalsgaard A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Claus Dalsgaard A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale 2: El-ydelser til ejendomsdrift
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Hoffmann A/S
Tilbud :
Officielt navn : Røder & Mortensen's Eftf. ApS
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Registreringsnummer : 10866111
Postadresse : Ejby Mosevej 219    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Asbjørn Thorup
E-mail : ASTH@vestfor.dk
Telefon : +45 990000
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Claus Dalsgaard A/S
Registreringsnummer : 25001052
By : Ballerup
Land : Danmark
Telefon : 4466 6620
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Di-Teknik
Registreringsnummer : 27581781
By : Køge
Land : Danmark
E-mail : HAF@di-teknik.dk
Telefon : 56570066
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Hoffmann A/S
Registreringsnummer : 63030228
By : Glostrup
Land : Danmark
E-mail : jacr@hoffmann.dk
Telefon : 60129033
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Kemp &Lauritzen A/S
Registreringsnummer : 57471719
By : Albertslund
Land : Danmark
Telefon : 43668888
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Røder & Mortensen's Eftf. ApS
Registreringsnummer : 17699636
By : Rødovre
Land : Danmark
E-mail : mho@rm-el.dk
Telefon : 33212832
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Wicotec Kirkebjerg A/S
Registreringsnummer : 73585511
By : Taastrup
Land : Danmark
E-mail : wk.tilbud@wk.dk
Telefon : 44220000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2d810ab2-0a63-4536-9bf2-6d87a471aaf0   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 28/02/2024   12:21:16 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 28/02/2024   15:01:33 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 128025-2024
EUT-S-nummer : 44/2024
Offentliggørelsesdato : 01/03/2024

Send til en kollega

0.08