23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

AV-udstyr (2024)


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

129855-2024 - Resultater
Danmark – Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr – AV-udstyr (2024)
OJ S 44/2024 01/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : AV-udstyr (2024)
Beskrivelse : Udbud af Rammeaftale 50.70 - AV-udstyr. Sortimentet udgøres af: Projektorer, skærme, interaktive displays/touchskærme, lydudstyr, online videomøder, lærreder, dokumentkameraer, styringspaneler, trådløst præsentationsudstyr, switches, transmittere og splitter. Endvidere tilbehør til AV-udstyr, herunder, men ikke begrænset til beslag, standere, kabler, tilbehør, rådgivning, installation, mv. samt serviceydelser. Rammeaftalen erstatter den nuværende aftale, 50.70 AV-udstyr (2022), som ikke forlænges. Nærværende aftale er således et genudbud af den eksisterende aftale med ændringer i et begrænset omfang. Ændringerne består primært i opdatering af sortimentet, så det er tidssvarende og markedskonformt, og i en opdatering af de aftalevilkår, der har vist sig hensigtsmæssige at justere, herunder særligt bodsvilkår, varigheden af leveringskontrakterne, som ændres til enkeltkøbskontrakter, samt justering af andre kontraktsanktioner end bod, såsom suspension af aftageforpligtelsen.
Identifikator for proceduren : 461786ac-caa6-446c-82ed-d38d3e5ce6ef
Tidligere bekendtgørelse : 000070-2023
Tidligere bekendtgørelse : 000073-2023
Tidligere bekendtgørelse : 000077-2023
Tidligere bekendtgørelse : 000078-2023
Intern identifikator : 50.70
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30231300   Dataskærme, 30231310   Fladskærme, 30231320   Pegeskærme, 30237240   Webkamera, 32320000   Fjernsynsudstyr og av-udstyr, 32321000   Fjernsynsprojektionsudstyr, 32321100   Film- og videoudstyr, 32321200   Av-udstyr, 32321300   Av-materialer, 32322000   Multimedia-udstyr, 32323000   Videomonitorer, 32323100   Videomonitorer, farve, 32323300   Videoudstyr, 32323400   Videoafspilningsudstyr, 32340000   Mikrofoner og højttalere, 32341000   Mikrofoner, 32342000   Højttalere, 32342200   Øretelefoner, 32342300   Mikrofoner og højttalersæt, 32342410   Lydudstyr, 32351000   Tilbehør til lyd- og videoudstyr, 50300000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr, 51300000   Installation af kommunikationsudstyr, 51310000   Installation af radio- og fjernsynsapparatur, lydtekniske anlæg og videoanlæg, 51312000   Installation af fjernsynsapparatur, 51313000   Installation af lydtekniske anlæg, 51314000   Installation af videoanlæg, 51610000   Installation af computere og informationsbehandlingsanlæg
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 323 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : AV-udstyr (2024)
Beskrivelse : Udbud af Rammeaftale 50.70 - AV-udstyr. Sortimentet udgøres af: Projektorer, skærme, interaktive displays/touchskærme, lydudstyr, online videomøder, lærreder, dokumentkameraer, styringspaneler, trådløst præsentationsudstyr, switches, transmittere og splitter. Endvidere tilbehør til AV-udstyr, herunder, men ikke begrænset til beslag, standere, kabler, tilbehør, rådgivning, installation, mv. samt serviceydelser. Rammeaftalen erstatter den nuværende aftale, 50.70 AV-udstyr (2022), som ikke forlænges. Nærværende aftale er således et genudbud af den eksisterende aftale med ændringer i et begrænset omfang. Ændringerne består primært i opdatering af sortimentet, så det er tidssvarende og markedskonformt, og i en opdatering af de aftalevilkår, der har vist sig hensigtsmæssige at justere, herunder særligt bodsvilkår, varigheden af leveringskontrakterne, som ændres til enkeltkøbskontrakter, samt justering af andre kontraktsanktioner end bod, såsom suspension af aftageforpligtelsen.
Intern identifikator : 50.70
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30231300   Dataskærme, 30231310   Fladskærme, 30231320   Pegeskærme, 30237240   Webkamera, 32320000   Fjernsynsudstyr og av-udstyr, 32321000   Fjernsynsprojektionsudstyr, 32321100   Film- og videoudstyr, 32321200   Av-udstyr, 32321300   Av-materialer, 32322000   Multimedia-udstyr, 32323000   Videomonitorer, 32323100   Videomonitorer, farve, 32323300   Videoudstyr, 32323400   Videoafspilningsudstyr, 32340000   Mikrofoner og højttalere, 32341000   Mikrofoner, 32342000   Højttalere, 32342200   Øretelefoner, 32342300   Mikrofoner og højttalersæt, 32342410   Lydudstyr, 32351000   Tilbehør til lyd- og videoudstyr, 50300000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr, 51300000   Installation af kommunikationsudstyr, 51310000   Installation af radio- og fjernsynsapparatur, lydtekniske anlæg og videoanlæg, 51312000   Installation af fjernsynsapparatur, 51313000   Installation af lydtekniske anlæg, 51314000   Installation af videoanlæg, 51610000   Installation af computere og informationsbehandlingsanlæg
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 323 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Omkostninger
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 323 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 550 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : AV-Center A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : AV-udstyr (2024)
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 323 000 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 24-C0001
Dato for indgåelse af kontrakten : 24/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Registreringsnummer : ORG-17472437
Postadresse : Pakkerivej 6    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Susanne Taarnehøj
E-mail : st@ski.dk
Telefon : 51723155
Internetadresse : https://www.ski.dk
Denne organisations roller
Køber
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : AV-Center A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : ORG-26452007
Postadresse : Søndre Ringvej 39    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : 70201799
Internetadresse : https://avcenter.dk
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : dcda6965-52db-4bcf-8544-d58c1fe23b4b   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 29/02/2024   11:47:28 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 29/02/2024   11:48:26 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 129855-2024
EUT-S-nummer : 44/2024
Offentliggørelsesdato : 01/03/2024

Send til en kollega

0.063