23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Rådgivningsenheden – Statens indkøb

Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse og service af Oracle-produkter


Rådgivningsenheden – Statens indkøb

139862-2024 - Resultater
Danmark – Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester – Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse og service af Oracle-produkter
OJ S 48/2024 07/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Rådgivningsenheden – Statens indkøb
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
1.1.
Køber
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
1.1.
Køber
Officielt navn : Den danske stat v/Økonomistyrelsen
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse og service af Oracle-produkter
Beskrivelse : Økonomistyrelsen udbyder på vegne af Den Danske stat en rammeaftale vedrørende vedligeholdelse og service af statens Oracle-programmer. Rammeaftalens kunder er således statslige institutioner, som er institutioner, der er omfattet af cirkulære om indkøb i staten, dvs. samtlige ministerier og underliggende styrelser og tilhørende institutioner samt institutioner, der er optaget på finansloven på lige fod med disse. Statslige institutioner, for hvilke Indkøbscirkulæret er gældende. bliver ved rammeaftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende Delaftale 1 i forbindelse med køb, der er omfattet heraf. Delaftale 2 og 3 gælder kun for henholdsvis Rigspolitiet og Skatteministeriets koncern.
Identifikator for proceduren : 662bb735-0212-4535-9171-c310d633c9e1
Intern identifikator : Oracle udbud
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72267000   Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72261000   Programmelsupport, 72320000   Databasevirksomhed
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 346 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 346 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Oracle vedligeholdelse og service
Beskrivelse : Delaftale 1 fastsætter vilkårene for Vedligeholdelse og Service af Oracle standardlicenser for statslige institutioner, der er omfattet af cirkulære om indkøb i staten, dvs. samtlige ministerier og underliggende styrelser og tilhørende institutioner samt institutioner, der er optaget på finansloven på lige fod med disse. Værdien for delaftale 1 er estimeret til 166.000.000 DKK og det er vurderingen at maksimalværdien vil være 270.000.000 DKK.
Intern identifikator : Delaftale 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 166 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Fast værdi (i alt) : 1.66E8
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Den danske stat v/Økonomistyrelsen
Organisation, der udfører betalingen : Den danske stat v/Økonomistyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Den danske stat v/Økonomistyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Oracle service og vedligeholdelse af ULA for Rigspolitiet
Beskrivelse : Delaftale 2 fastsætter vilkårene for ULA med Rigspolitiet og er kun gældende for Rigspolitiet. Værdien for delaftale 2 er estimeret til 40.000.000 DKK og det er vurderingen at maksimalværdien vil være 42.000.000 DKK.
Intern identifikator : Delaftale 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72250000   System- og supporttjenester, 72260000   Programmelrelaterede tjenester
Mængde : 42 000 000  
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 40 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Fast værdi (i alt) : 4.0E7
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Oracle service og vedligeholdelse af ULA for SKAT
Beskrivelse : Delaftale 3 fastsætter vilkårene for ULA med Skatteministeriets koncern og er kun gældende for Skatteministeriets koncern. Værdien for delaftale 3 er estimeret til 140.000.000 DKK og det er vurderingen at maksimalværdien vil være 147.000.000 DKK.
Intern identifikator : Delaftale 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 140 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris
Fast værdi (i alt) : 1.4E8
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 350 368 841,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 270 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 166 000 000,00   DKK
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Crayon A/S
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Crayon A/S
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Crayon A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Rådgivningsenheden – Statens indkøb
Registreringsnummer : ORG-10213231
Postadresse : Landgreven 4    
By : København K
Postnummer : 1301
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Peter Høeg-Larsen
E-mail : Phola@oes.dk
Telefon : 2174 3586
Internetadresse : https://statensindkob.dk/
Køberprofil : https://oes.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Den danske stat v/Økonomistyrelsen
Registreringsnummer : 10213231
Postadresse : Landgreven 4    
By : København K
Postnummer : 1301
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : peter Høeg-larsen
E-mail : Phola@oes.dk
Telefon : +4528779940
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Crayon A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 28716184
Postadresse : Tobaksvejen 2A, 3    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Søren Askø Selch
Telefon : 70232088
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : dcb3d848-ed36-43db-8075-4322b65f6176   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/03/2024   11:38:33 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 06/03/2024   11:38:33 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 139862-2024
EUT-S-nummer : 48/2024
Offentliggørelsesdato : 07/03/2024

Send til en kollega

0.047