23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Respiratoriske og Gastrointestinale paneler til Syndrom-test


Region Hovedstaden

141368-2024 - Resultater
Danmark – Polymerase-kædereaktion (PCR), tidstro – Respiratoriske og Gastrointestinale paneler til Syndrom-test
OJ S 48/2024 07/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Respiratoriske og Gastrointestinale paneler til Syndrom-test
Beskrivelse : Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital har til hensigt at indkøbe paneler til syndrom-test af respiratoriske og gastrointestinale infektioner.
Identifikator for proceduren : 213a7a2f-c3cd-4788-8ab0-b9c8b2198d80
Tidligere bekendtgørelse : e63b0461-e560-473f-b570-34f1c6585c40-01
Intern identifikator : 23070574
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38951000   Polymerase-kædereaktion (PCR), tidstro
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38950000   Polymerase-kædereaktion (PCR)
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : "Udelukkelsesgrunden vedr. aktører i skattely, jf. udbudslovens § 134 a, finder anvendelse i dette udbud. Ifølge Europa Rådets forordning 2022/576 af 8. april 2022, er der forbud mod, at offentlige myndigheder tildeler kontrakter om indkøb omfattet af udbudsloven over tærskelværdierne for følgende økonomiske aktører: a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland b) juridiske personer, enheder eller organer, hvor mere end 50 % er direkte eller indirekte ejet af aktører, der er nævnt under a) c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som nævnt under a) eller b). "
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Respiratoriske og Gastrointestinale paneler til Syndrom-test
Beskrivelse : Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital har til hensigt at indkøbe paneler til syndrom-test af respiratoriske og gastrointestinale infektioner.
Intern identifikator : 23070574
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38951000   Polymerase-kædereaktion (PCR), tidstro
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38950000   Polymerase-kædereaktion (PCR)
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/03/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2025
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : "Udelukkelsesgrunden vedr. aktører i skattely, jf. udbudslovens § 134 a, finder anvendelse i dette udbud. Ifølge Europa Rådets forordning 2022/576 af 8. april 2022, er der forbud mod, at offentlige myndigheder tildeler kontrakter om indkøb omfattet af udbudsloven over tærskelværdierne for følgende økonomiske aktører: a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland b) juridiske personer, enheder eller organer, hvor mere end 50 % er direkte eller indirekte ejet af aktører, der er nævnt under a) c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som nævnt under a) eller b). "
5.1.7.
Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud : Ingen strategiske udbud
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentlig udbud (offentlig kontrakt): 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 3 738 419,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : QIAGEN Denmark
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 354233
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4700009459
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Pernille Holm Nielsen
Telefon : +45 92436373
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : X
By : x
Land : Danmark
E-mail : xx@xx.xx
Telefon : 10
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : QIAGEN Denmark
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : DK28693206
By : Hvidovre
Land : Danmark
Telefon : +4530118805
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 4f197420-ccf2-45e7-aa37-9e6cc802b216   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/03/2024   08:24:03 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 06/03/2024   14:07:37 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 141368-2024
EUT-S-nummer : 48/2024
Offentliggørelsesdato : 07/03/2024

Send til en kollega

0.048