23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Skatteforvaltningen

Webapplikation med selskabsoplysninger om danske selskaber


Skatteforvaltningen

143144-2024 - Resultater
Danmark – Datatjenester – Webapplikation med selskabsoplysninger om danske selskaber
OJ S 49/2024 08/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Skatteforvaltningen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
1.1.
Køber
Officielt navn : Skatteankestyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Webapplikation med selskabsoplysninger om danske selskaber
Beskrivelse : Ordregivers udbyder en 6-årig kontrakt om en webapplikation med selskabsoplysninger om danske selskaber. Webapplikationen skal kunne vise selskabsoplysninger fra offentlige registre, herunder CVR, for en periode på 10 år tilbage i tid. Der stilles også en række øvrige krav, herunder om grafiske ejerdiagrammer, udsøgningsmuligheder og eksport af data til Excel. Se kravspecifikationen for en nærmere beskrivelse af de fastsatte krav til funktionaliteten.
Identifikator for proceduren : f2d38433-9dfe-4379-8564-9d241702d2e4
Tidligere bekendtgørelse : 4b90cc30-de31-4c59-b889-8622c5362961-01
Intern identifikator : 23-1590891
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72300000   Datatjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72314000   Indsamling og bearbejdning af data, 72320000   Databasevirksomhed, 72321000   Added-value databasetjenester
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Webapplikation med selskabsoplysninger om danske selskaber
Beskrivelse : Ordregivers udbyder en 6-årig kontrakt om en webapplikation med selskabsoplysninger om danske selskaber. Webapplikationen skal kunne vise selskabsoplysninger fra offentlige registre, herunder CVR, for en periode på 10 år tilbage i tid. Der stilles også en række øvrige krav, herunder om grafiske ejerdiagrammer, udsøgningsmuligheder og eksport af data til Excel. Se kravspecifikationen for en nærmere beskrivelse af de fastsatte krav til funktionaliteten.
Intern identifikator : 23-1590891
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72300000   Datatjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72314000   Indsamling og bearbejdning af data, 72320000   Databasevirksomhed, 72321000   Added-value databasetjenester
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option på yderligere adgange til 50 personlige brugere. Optionen kan udnyttes op til 6 gange.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 72   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Brugervenlighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Skatteforvaltningen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 250 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Lasso X A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud på webapplikation med selskabsoplysninger om danske selskaber
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23-1590891
Titel : Webapplikation med selskabsoplysninger om danske selskaber
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 11/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 05/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Skatteforvaltningen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Skatteforvaltningen
Registreringsnummer : 19552101
Afdeling : Administrations- og Servicestyrelsen
Postadresse : Brændgårdvej 10    
By : Herning
Postnummer : 7400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Hans Christian Kirketerp
Telefon : +45 72377732
Internetadresse : https://www.adst.dk
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 3529100
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Skatteankestyrelsen
Registreringsnummer : 10242894
Postadresse : Ved Vesterport 6, 4. sal    
By : København V
Postnummer : 1612
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +4572377732
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Lasso X A/S
Registreringsnummer : 34580820
Postadresse : Toldbodgade 37B    
By : København K
Postnummer : 1253
Land : Danmark
Telefon : +45 71 74 78 12
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 1a9fcdee-3775-426c-ad4a-24d136e08773   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/03/2024   14:12:14 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 06/03/2024   14:31:19 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 143144-2024
EUT-S-nummer : 49/2024
Offentliggørelsesdato : 08/03/2024

Send til en kollega

0.063