23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aalborg Universitet

Indkøb af et sølv-kilde røntgen diffraktometer


Aalborg Universitet

156022-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – Indkøb af et sølv-kilde røntgen diffraktometer
OJ S 53/2024 14/03/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aalborg Universitet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb af et sølv-kilde røntgen diffraktometer
Beskrivelse : Gennem dialog med udbydere af røntgendiffraktionsudstyr til totalspredning har vi fundet, at STOE & Cie GmbH er den eneste leverandør, der kan opfylde vores minimumskrav til det ønskede udstyr. Blandt andet er følgende dele unikke for deres produkt. Simultan måling af stort vinkelinterval: STOE & Cie GmbH er den eneste leverandør af udstyr til røntgen totalspredning, der tilbyder mere end en detektor til simultan optagelse af røntgenspredningssignalet. Dette muliggør hurtig dataindsamling i et stort vinkelintemal (simultan måling af 20=36° ved brug af to detektorer som forventes indkøbt), hvilket er centralt for at kunne optage diffraktionsspektra hurtigt, hvilket bl.a. er relevant for ustabile prøver, eksempelvis ved måling ved høje temperaturer. Der kan desuden eftermonteres op til to ekstra detektorer (så der opnås simultan måling af 20=72° ved brug af fire detektorer) uden udskiftning af de eksisterende detektorer. Denne mulighed er også er unikt for dette produkt. Bredt temperaturområde for temperaturudvidelse: Produktet fra STOE & Cie GmbH tilbyder temperaturstyring med et spænd fra -50 til 950° Celsius i en udvidelse (hvor andre leverandører kræver to udvidelser). Dette giver mulighed for at udføre en bred vifte af eksperimenter, herunder ved både kryogene og høje temperaturer, uden at skifte udvidelse, hvilket sikrer minimal nedetid og højere brugervenlighed, men ligeledes er centralt ved målinger af ustabile kemiske prøver. Integreret autosampler til kapillærrør: STOE & Cie GmbH's produkt inkluderer en avanceret autosampler, der er specielt designet til kapillarrør. De er den eneste leverandør, der tilbyder en sådan. Brugen af kapillærrør (Debye-Scherrer geometri) sikrer nem og billig pakning af luft- og vandfølsomme prøver samt fjerner flere måleartefakter relateret til prøver målt i såkaldt reflektionsgeometri (flat plate) og transmissionsgeometri. Dette er blandt andet centralt ift. såkaldt forfining af krystallografiske modeller. Autosampleren til kapillærrør vil dermed optimere oppetiden for målinger af specielt krvstallinske prøver.
Identifikator for proceduren : c2cb799e-61b8-407e-813b-f087b67273e8
Intern identifikator : 2024-131-01538, 2024
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Institut for Kemi og Bio Fredrik Bajers Vej 7    
By : Aalborg Ø
Postnummer : 9220
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indkøb af et sølv-kilde røntgen diffraktometer
Beskrivelse : Gennem dialog med udbydere af røntgendiffraktionsudstyr til totalspredning har vi fundet, at STOE & Cie GmbH er den eneste leverandør, der kan opfylde vores minimumskrav til det ønskede udstyr. Blandt andet er følgende dele unikke for deres produkt. Simultan måling af stort vinkelinterval: STOE & Cie GmbH er den eneste leverandør af udstyr til røntgen totalspredning, der tilbyder mere end en detektor til simultan optagelse af røntgenspredningssignalet. Dette muliggør hurtig dataindsamling i et stort vinkelintemal (simultan måling af 20=36° ved brug af to detektorer som forventes indkøbt), hvilket er centralt for at kunne optage diffraktionsspektra hurtigt, hvilket bl.a. er relevant for ustabile prøver, eksempelvis ved måling ved høje temperaturer. Der kan desuden eftermonteres op til to ekstra detektorer (så der opnås simultan måling af 20=72° ved brug af fire detektorer) uden udskiftning af de eksisterende detektorer. Denne mulighed er også er unikt for dette produkt. Bredt temperaturområde for temperaturudvidelse: Produktet fra STOE & Cie GmbH tilbyder temperaturstyring med et spænd fra -50 til 950° Celsius i en udvidelse (hvor andre leverandører kræver to udvidelser). Dette giver mulighed for at udføre en bred vifte af eksperimenter, herunder ved både kryogene og høje temperaturer, uden at skifte udvidelse, hvilket sikrer minimal nedetid og højere brugervenlighed, men ligeledes er centralt ved målinger af ustabile kemiske prøver. Integreret autosampler til kapillærrør: STOE & Cie GmbH's produkt inkluderer en avanceret autosampler, der er specielt designet til kapillarrør. De er den eneste leverandør, der tilbyder en sådan. Brugen af kapillærrør (Debye-Scherrer geometri) sikrer nem og billig pakning af luft- og vandfølsomme prøver samt fjerner flere måleartefakter relateret til prøver målt i såkaldt reflektionsgeometri (flat plate) og transmissionsgeometri. Dette er blandt andet centralt ift. såkaldt forfining af krystallografiske modeller. Autosampleren til kapillærrør vil dermed optimere oppetiden for målinger af specielt krvstallinske prøver.
Intern identifikator : 2024-131-01538, 2024
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Institut for Kemi og Bio Fredrik Bajers Vej 7    
By : Aalborg Ø
Postnummer : 9220
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aalborg Universitet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Aalborg Universitet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aalborg Universitet
Organisation, der udfører betalingen : Aalborg Universitet
Organisation, der undertegner kontrakten : Aalborg Universitet
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 2 311 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : STOE & Cie GmbH
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Vindende leverandør
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Tilbud
Titel : Indkommende tilbud fra leverandør
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 29/02/2024
Organisation, der undertegner kontrakten : Aalborg Universitet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aalborg Universitet
Registreringsnummer : ORG-29102384
Postadresse : Fredrik Bajers Vej 7K    
By : Aalborg Øst
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mia Høyer Mikkelsen
E-mail : miahm@adm.aau.dk
Telefon : 99403955
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : STOE & Cie GmbH
By : Darmstadt
Land : Tyskland
E-mail : Info@stoe.com
Telefon : +49615198870
Internetadresse : https://www.stoe.com/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d62d3de7-14fe-48c3-82f5-5ca92ca0cec2   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/03/2024   13:59:07 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 13/03/2024   14:01:51 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 156022-2024
EUT-S-nummer : 53/2024
Offentliggørelsesdato : 14/03/2024

Send til en kollega

0.047