23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fællesindkøb Midt

Nødkald til borgere i eget hjem


Fællesindkøb Midt

181619-2024 - Resultater
Danmark – Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr – Nødkald til borgere i eget hjem
OJ S 61/2024 26/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Fællesindkøb Midt
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Horsens Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Odder Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Nødkald til borgere i eget hjem
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af nødkald til borgere i eget hjem til ordregiver. Aftalen vedrører udskiftning af alle ordregivers eksisterende nødkald (hovedleverancen) samt efterfølgende supplerende leverancer i kontraktperioden. Hovedleverancen sker i henhold til Horsens Kommune over 2 leverancer, mens Odder Kommune laver en gradvis udfasning og ønsker leverancer af 50 stk. Hovedleverance forventes leveret i løbet af kontraktens 2 første år.
Identifikator for proceduren : a9a78158-5ef9-4598-aec8-db539f1b8f7a
Tidligere bekendtgørelse : 4c5f3a80-49b6-45d3-bf64-befd6330938b-01
Intern identifikator : 88.00.00-P00-15-22
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35000000   Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32344100   Bærbare modtagere til personkalde- og personsøgeanlæg
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Leveres altid efter aftale.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde, kan ske ved fremsendelse af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (eller tilsvarende for udenlandske virksomheder).
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Nødkald til borgere i eget hjem
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af nødkald til borgere i eget hjem til ordregiver. Aftalen vedrører udskiftning af alle ordregivers eksisterende nødkald (hovedleverancen) samt efterfølgende supplerende leverancer i kontraktperioden. Hovedleverancen sker i henhold til Horsens Kommune over 2 leverancer, mens Odder Kommune laver en gradvis udfasning og ønsker leverancer af 50 stk. Hovedleverance forventes leveret i løbet af kontraktens 2 første år.
Intern identifikator : 88.00.00-P00-15-22
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35000000   Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32344100   Bærbare modtagere til personkalde- og personsøgeanlæg
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Leveres altid efter aftale.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/05/2024
Varigheds slutdato : 30/04/2032
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde, kan ske ved fremsendelse af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (eller tilsvarende for udenlandske virksomheder).
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet evalueres på baggrund den totale estimerede omsætning på aftalen
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Delkriterier fremgår af udbudsbetingelser.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Fællesindkøb Midt
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Fællesindkøb Midt
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Horsens Kommune Odder Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Horsens Kommune Odder Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Fællesindkøb Midt
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 2 972 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Tunstall A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 88.00.00-P00-15-22
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 2 972 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 88.00.00-P00-15-22
Titel : Levering af nødkald til borgere i eget hjem til Horsens og Odder kommuner.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 08/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Fællesindkøb Midt
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Fællesindkøb Midt
Registreringsnummer : ORG-null
Postadresse : Chr M Østergaards Vej 4    
By : Horsens
Postnummer : 8700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lina Elkær
E-mail : lielk@fikm.dk
Telefon : 76292018
Internetadresse : https://fikm.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Horsens Kommune
Registreringsnummer : 29189889
Postadresse : Chr. M. Østergaards Vej 4    
By : Horsens
Postnummer : 8700
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lina Elkær
E-mail : lielk@fikm.dk
Telefon : 26799951
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Odder Kommune
Registreringsnummer : 32264328
Postadresse : Rådhusgade 3    
By : Odder
Postnummer : 8300
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lina Elkær
E-mail : lielk@fikm.dk
Telefon : 26799951
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Tunstall A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 12852681
Afdeling : Fællesindkøb Midt
Postadresse : Niels Bohrs Vej 42    
By : Skanderborg
Postnummer : 8660
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : 0045 87 93 50 00
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : fa2b9bb0-6519-463d-8f01-11bdbd005b1f   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 25/03/2024   12:41:24 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 25/03/2024   12:41:54 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 181619-2024
EUT-S-nummer : 61/2024
Offentliggørelsesdato : 26/03/2024

Send til en kollega

0.033