23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

It-drift


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

184460-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – It-drift
OJ S 62/2024 27/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : It-drift
Beskrivelse : Systemets sortiment omfatter alle former for it-driftsydelser, som både traditionelle on-premise løsninger samt cloud-baserede løsninger og hybride løsninger. Systemet omfatter it-driftsydelser under de syv ydelsesområder som er oplistede nedenfor og uddybet i Bilag C, Systemets genstand. Herudover er leverandøren ansvarlig for, som led i sin levering af it-driftsydelser til kunden, at foretage de nødvendige operationelle tilpasninger og konfigurationer samt levere tværgående ydelser og bestillingsydelser relateret til it-driftsydelserne. Leverandøren er bl.a. ansvarlig for at drifte, vedligeholde og administrere it-driftsydelserne og foretage de nødvendige småjusteringer, op-/nedskaleringer, konfigurationer, patchning, mv. og varetage service management processerne, herunder dokumentation, rapportering, ITIL-processerne og deltagelse i kundens governance-organisation som led i leveringen af it-driftsydelser til kunden. Leverandøren skal ligeledes sikre, at leverandørens it-driftsydelser har en høj grad af sikkerhed, hvilket leverandøren skal inkorporere i sine it-driftsydelser og sikre den nødvendige overvågning og kontrol med. Leverandøren skal i forbindelse med de konkrete indkøb på systemet levere en transition ind-ydelse og i forbindelse med Leveringskontraktens hele eller delvise ophør ligeledes levere en transition ud-ydelse. Fælles for begge transitionsydelser er, at leverandøren skal varetage, drive og planlægge disse faser og bistå kunden, den afgivende leverandør og den modtagende leverandør i nødvendigt omfang, for at sikre en succesfuld transition. Det er muligt at købe forskellige former for it-driftsydelser, der alle supplerer hinanden. Systemet har en høj grad af fleksibilitet og indeholder mange forskellige brugsscenarier, der gør det muligt at købe it-ydelser så som eksempelvis: offentligt tilgængelige cloud-værktøjer samt managed cloud services og administration af cloud-platforme, storage, backup, computing, fysisk gulvplads i et datacenter, racks til it-udstyr, WiFi-løsninger til kontorer, netværkskabler til datacentre, managed netværksløsninger, VPN-løsninger, drift af standard og specialudviklede applikationer, databasedrift, middlewaredrift, leje af computere, tablets, pc-skærme, headsets og dertilhørende mobile device management samt service desk, Security Operations Centre (SOC), drift af moderne kontor-applikationer herunder e-mail, samarbejdsplatforme, arkiveringssystemer, mv. Overordnet set indeholder systemets kategori følgende syv ydelsesområder, med dertilhørende underliggende ydelser, tværgående ydelser og bestillingsydelser, som kunden kan anskaffe på tværs af: • Clouddrift • Datacenterdrift • Co-Location • Netværksdrift • Applikationsdrift • Slutbrugerservices • Sikkerhedsservices Under de syv ydelsesområder er der mulighed for at anskaffe kapacitet - eksempelvis cloudkapacitet og server- og storagekapacitet. Der henvises i øvrigt til Bilag C, Systemets genstand for uddybning af de 7 ydelsesområder, som systemets genstand består af.
Identifikator for proceduren : 9379701f-7961-459e-ad24-6e1c35276a91
Intern identifikator : 02.22
Type af procedure : Anden procedure, der afvikles i flere faser
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72251000   Retablering efter katastrofe, 72252000   Edb-arkivering, 72253000   Help-desk og støttetjenester, 72300000   Datatjenester, 72311000   Behandling og tabulering af data, 72315200   Drift af datanetværk, 72317000   Datalagring, 72320000   Databasevirksomhed, 72500000   Servicevirksomhed i forbindelse med datamater, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72700000   Datamatnetværkstjenester, 72900000   Computer backup og katalogkonvertering, 72910000   Backup-service
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 9 400 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : It-drift
Beskrivelse : Systemets sortiment omfatter alle former for it-driftsydelser, som både traditionelle on-premise løsninger samt cloud-baserede løsninger og hybride løsninger. Systemet omfatter it-driftsydelser under de syv ydelsesområder som er oplistede nedenfor og uddybet i Bilag C, Systemets genstand. Herudover er leverandøren ansvarlig for, som led i sin levering af it-driftsydelser til kunden, at foretage de nødvendige operationelle tilpasninger og konfigurationer samt levere tværgående ydelser og bestillingsydelser relateret til it-driftsydelserne. Leverandøren er bl.a. ansvarlig for at drifte, vedligeholde og administrere it-driftsydelserne og foretage de nødvendige småjusteringer, op-/nedskaleringer, konfigurationer, patchning, mv. og varetage service management processerne, herunder dokumentation, rapportering, ITIL-processerne og deltagelse i kundens governance-organisation som led i leveringen af it-driftsydelser til kunden. Leverandøren skal ligeledes sikre, at leverandørens it-driftsydelser har en høj grad af sikkerhed, hvilket leverandøren skal inkorporere i sine it-driftsydelser og sikre den nødvendige overvågning og kontrol med. Leverandøren skal i forbindelse med de konkrete indkøb på systemet levere en transition ind-ydelse og i forbindelse med Leveringskontraktens hele eller delvise ophør ligeledes levere en transition ud-ydelse. Fælles for begge transitionsydelser er, at leverandøren skal varetage, drive og planlægge disse faser og bistå kunden, den afgivende leverandør og den modtagende leverandør i nødvendigt omfang, for at sikre en succesfuld transition. Det er muligt at købe forskellige former for it-driftsydelser, der alle supplerer hinanden. Systemet har en høj grad af fleksibilitet og indeholder mange forskellige brugsscenarier, der gør det muligt at købe it-ydelser så som eksempelvis: offentligt tilgængelige cloud-værktøjer samt managed cloud services og administration af cloud-platforme, storage, backup, computing, fysisk gulvplads i et datacenter, racks til it-udstyr, WiFi-løsninger til kontorer, netværkskabler til datacentre, managed netværksløsninger, VPN-løsninger, drift af standard og specialudviklede applikationer, databasedrift, middlewaredrift, leje af computere, tablets, pc-skærme, headsets og dertilhørende mobile device management samt service desk, Security Operations Centre (SOC), drift af moderne kontor-applikationer herunder e-mail, samarbejdsplatforme, arkiveringssystemer, mv. Overordnet set indeholder systemets kategori følgende syv ydelsesområder, med dertilhørende underliggende ydelser, tværgående ydelser og bestillingsydelser, som kunden kan anskaffe på tværs af: • Clouddrift • Datacenterdrift • Co-Location • Netværksdrift • Applikationsdrift • Slutbrugerservices • Sikkerhedsservices Under de syv ydelsesområder er der mulighed for at anskaffe kapacitet - eksempelvis cloudkapacitet og server- og storagekapacitet. Der henvises i øvrigt til Bilag C, Systemets genstand for uddybning af de 7 ydelsesområder, som systemets genstand består af.
Intern identifikator : 02.22
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72251000   Retablering efter katastrofe, 72252000   Edb-arkivering, 72253000   Help-desk og støttetjenester, 72300000   Datatjenester, 72311000   Behandling og tabulering af data, 72315200   Drift af datanetværk, 72317000   Datalagring, 72320000   Databasevirksomhed, 72500000   Servicevirksomhed i forbindelse med datamater, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72700000   Datamatnetværkstjenester, 72900000   Computer backup og katalogkonvertering, 72910000   Backup-service
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 06/02/2023
Varigheds slutdato : 06/02/2033
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 9 400 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Prioriteret rækkefølge : 1

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Prioriteret rækkefølge : 2
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 69 485 759,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Motus A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI0222.2311.0023 - Næstved Kommune
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 5 558 839,00   DKK
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : SKI0222.2311.0023 - Næstved Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 24/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Progressive A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI0222.2310.0004 - Rejsekort & Rejseplan A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 11 507 314,00   DKK
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : SKI0222.2310.0004 - Rejsekort & Rejseplan A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 20/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Netcompany A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : SKI0222.2307.0002 - Region Sjælland
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 52 419 606,00   DKK
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : SKI0222.2307.0002 - Region Sjælland
Dato for indgåelse af kontrakten : 30/11/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 5 558 839,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 52 419 606,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Progressive A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : ORG-25223330
Postadresse : Tonsbakken 16-18    
By : Skovlunde
Postnummer : 2740
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Hans Christian Eriksen
Telefon : 22707282
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Netcompany A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : ORG-14814833
Postadresse : Strandgade 3    
By : København K
Postnummer : 1401
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Camilla Urbak Wester Schmidt
Telefon : +45 4222 5000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Motus A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : ORG-14145486
Postadresse : Erik Husfeldts Vej 7    
By : Taastrup
Postnummer : 2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lars Lastein
E-mail : lala@motus.dk
Telefon : +4525507298
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Registreringsnummer : ORG-17472437
Postadresse : Pakkerivej 6    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Emilie Wiborg Petersen
E-mail : ewp@ski.dk
Telefon : 42456232
Internetadresse : https://www.ski.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a6780d6a-f346-4f94-89b4-5ee54b54cdc4   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/03/2024   09:28:25 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/03/2024   09:59:34 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 184460-2024
EUT-S-nummer : 62/2024
Offentliggørelsesdato : 27/03/2024

Send til en kollega

0.046