23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Andel Holding A/S

New Personal Devices (NPD)


Andel Holding A/S

184556-2024 - Resultater
Danmark – Databehandlingsmaskiner (hardware) – New Personal Devices (NPD)
OJ S 62/2024 27/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen - Meddelelse om ændring
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Andel Holding A/S
Køberens retlige status : Enhed med særlige eller eksklusive rettigheder
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : New Personal Devices (NPD)
Beskrivelse : Formålet med udbuddet er at indkøbe nye personlige computere (navneenheder), skærme og tilbehør til alle Andels medarbejdere og eksterne konsulenter. Andel forventer, at leverandøren tilbyder en rammeaftale med en bred vifte af high-end enheder, skærme og tilbehør, der kan opfylde behovene hos Andels ca. 1.600 brugere. Andel Holding A/S er ansvarlig for tilrettelæggelsen af udbuddet og den praktiske gennemførelse. Andel Holding A/S er opført som ordregiver på rammeaftalen, mens selskaberne i Andel er omfattet af tilbuddet og efterfølgende får mulighed for at indgå individuelle indkøbsordrer med leverandøren til rammeaftalen. Udbuddet omfatter således alle dem, der er anført i udbudsbekendtgørelsen, samt de virksomheder, der er anført i bilag 6 til udbudsmaterialet, samt fremtidige virksomheder, der gennem selskabsretlig omstrukturering mv. kommer til at dække virksomhedernes befordringspligtige tjenester eller faglige og fysiske områder.
Identifikator for proceduren : 7ac47c17-04e6-4331-88d2-c501cf451e65
Intern identifikator : ESIN-2021-265744
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Se bekendtgørelse 352053-2021
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 30210000   Databehandlingsmaskiner (hardware)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30230000   Computerrelateret udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : NUTS DK02
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 150 000,00   USD
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : New Personal Devices (NPD)
Beskrivelse : Formålet med udbuddet er at indkøbe nye personlige computere (navneenheder), skærme og tilbehør til alle Andel-medarbejdere og eksterne konsulenter. Andel forventer, at leverandøren tilbyder en rammeaftale med en bred vifte af high-end enheder, skærme og tilbehør, der kan opfylde behovene hos Andel ca. 1.600 brugere. Andel Holding A/S er ansvarlig for tilrettelæggelsen af udbuddet og den praktiske gennemførelse, Andel Holding A/S er opført som ordregiver på rammeaftalen, mens selskaberne i Andel er omfattet af tilbuddet og efterfølgende får mulighed for at indgå individuelle indkøbsordrer med leverandøren til rammeaftalen. Udbuddet omfatter således alle dem, der er anført i udbudsbekendtgørelsen, samt de virksomheder, der er anført i bilag 6 til udbudsmaterialet, samt fremtidige virksomheder, der gennem selskabsretlig omstrukturering mv. kommer til at dække virksomhedernes befordringspligtige tjenester eller faglige og fysiske områder
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 30210000   Databehandlingsmaskiner (hardware)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30230000   Computerrelateret udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : NUTS DK02
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 36   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2X12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 150 000,00   USD
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelser pkt. 12.2
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Se udbudsbetingelser pkt. 12.3
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Support
Beskrivelse : Se udbudsbetingelser pkt. 12.4
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø
Beskrivelse : Se udbudsbetingelser pkt. 12.5
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Andel Holding A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 150 000,00   USD
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : COMM2IG A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 100661
Titel : Kontrakt vedr. køb af personlige enheder, skærme og tilbehør
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Andel Holding A/S
Registreringsnummer : 25784413
Afdeling : Service & Indkøb - ESIN
Postadresse : Hovedgaden 36    
By : Svinninge
Postnummer : 4520
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anne-Sofie Harpsøe Krusager
E-mail : AHK@andel.dk
Telefon : +45 59215055
Internetadresse : https://andel.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : COMM2IG A/S
Registreringsnummer : 20719907
Postadresse : Kokkedal Industripark 104    
By : Kokkedal
Postnummer : 2980
Land : Danmark
E-mail : mafr@comm2ig.dk
Telefon : +45 53394099
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : 4171 5000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : 352053-2021
Hovedårsagen til ændringen : Ajourførte oplysninger
Beskrivelse : Som følge af uforudsete omstændigheder i forbindelse med udformningen af de tekniske specifikationer og dele af det øvrige udbudsmateriale. Har Andel foretaget ændringer i den eksisterende rammeaftale i henhold til forsyningsdirektivets artikel 89, stk. 1, litra C.
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 17c467f5-ce32-49aa-aa8c-08e3a741412d   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/03/2024   13:50:30 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/03/2024   13:51:47 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 184556-2024
EUT-S-nummer : 62/2024
Offentliggørelsesdato : 27/03/2024

Send til en kollega

0.047