23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Norlys Holding A/S

EU-udbud af 60 kV Komponenter


Norlys Holding A/S

186525-2024 - Resultater
Danmark – Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning – EU-udbud af 60 kV Komponenter
OJ S 63/2024 28/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Norlys Holding A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
1.1.
Køber
Officielt navn : N1 A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : EU-udbud af 60 kV Komponenter
Beskrivelse : Ordregiver ønsker levering af 60 kV komponenter herunder effektafbrydere, adskiller og jordslutter, strøm- og spændingstransformer samt overspændingsafleder. Udbuddet er planlagt efter opdeling i delaftaler pr. komponent type således, at der indgås en rammeaftale med én leverandør pr. delaftale. Krav til Produkter er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets Bilag B - Kravspecifikationer opdelt pr. delaftale. Estimeret samlede volumen fremgår under de enkelte delaftaler.
Identifikator for proceduren : 1bd94740-4548-42ff-a4f1-0ddad7ecf83e
Intern identifikator : EU-udbud af 60 kV Komponenter
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Delaftale 1, Effektafbrydere annulleres grundet manglende konkurrence.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Effektafbrydere
Beskrivelse : Ordregiver ønsker levering af effektafbrydere. Udbuddet er planlagt efter opdeling i delaftaler pr. komponent type således, at der indgås en rammeaftale med én leverandør pr. delaftale. Krav til Produkter er nærmere beskrevet i Bilag B - Kravspecifikationer opdelt pr. delaftale.
Intern identifikator : Delaftale 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31210000   Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb, 31213400   Distributionssystem, 31214300   Udendørs fordelingsanlæg
5.1.6.
Generelle oplysninger
Denne procedure eller delkontrakt, der blev annulleret eller endte uden resultat, vil blive gentaget
Yderligere oplysninger : Delaftale 1, Effektafbrydere annulleres grundet manglende konkurrence. Annullation sker på baggrund af, at der alene er modtaget ét tilbud ved frist for aflevering af indledende tilbud.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet inden udløb af de klagefrister, der er fastsat i Lov om Klagenævnet for Udbud. De nugældende fristregler af relevans for dette udbud er følgende: En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1. Øvrige klager skal være inden 6 måneder fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om beslutningen om indgåelse af rammeaftalen, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Norlys Holding A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Adskiller og Jordslutter
Beskrivelse : Ordregiver ønsker levering af adskiller og jordslutter. . Den estimerede samlede volumen for delaftalen inkl. optioner er: Adskiller 1-pol: 80 stk., Adskiller 3-poler: 725 sæt., Jordslutter 3-poler: 555 sæt. Den maksimale samlede volumen af Rammeaftalen inkl. optioner er: Adskiller 1-pol: 100 stk., Adskiller 3-poler: 905 sæt., Jordslutter 3-poler: 695 sæt. Krav til Produkter er nærmere beskrevet i Bilag B - Kravspecifikationer opdelt pr. delaftale.
Intern identifikator : Delaftale 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31210000   Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb, 31214000   Koblingsudstyr, 31214120   Jordslutter, 31214300   Udendørs fordelingsanlæg
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2024
Varigheds slutdato : 31/12/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Som option har Ordregiver mulighed for at forlænge rammeaftalen i optil 3 x 12 måneder. Ordregiver skal give Leverandøren skriftlig besked senest 6 måneder før optionen ønskes anvendt.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet inden udløb af de klagefrister, der er fastsat i Lov om Klagenævnet for Udbud. De nugældende fristregler af relevans for dette udbud er følgende: En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1. Øvrige klager skal være inden 6 måneder fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om beslutningen om indgåelse af rammeaftalen, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Norlys Holding A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Strøm- og spændingstransformer
Beskrivelse : Ordregiver ønsker levering af strøm- og spændingstransformer. Den estimerede samlede volumen for delaftalen inkl. optioner er: Strømtransformer: 315 stk., Strøm- og spændingstransformer – kombineret: 825 stk. Den maksimale samlede volumen af Rammeaftalen inkl. optioner er: Strømtransformer: 390 stk., Strøm- og spændingstransformer – kombineret: 1.030 stk. Krav til Produkter er nærmere beskrevet i Bilag B - Kravspecifikationer opdelt pr. delaftale.
Intern identifikator : Delaftale 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31172000   Spændingstransformator, 31174000   Strømforsyningstransformatorer
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2024
Varigheds slutdato : 31/12/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Som option har Ordregiver mulighed for at forlænge rammeaftalen i optil 3 x 12 måneder. Ordregiver skal give Leverandøren skriftlig besked senest 6 måneder før optionen ønskes anvendt
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet inden udløb af de klagefrister, der er fastsat i Lov om Klagenævnet for Udbud. De nugældende fristregler af relevans for dette udbud er følgende: En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1. Øvrige klager skal være inden 6 måneder fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om beslutningen om indgåelse af rammeaftalen, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Norlys Holding A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Overspændingsafleder
Beskrivelse : Ordregiver ønsker levering af overspændingsafleder. Den estimerede samlede volumen for delaftalen inkl. optioner er: 915 stk. Den maksimale samlede volumen af Rammeaftalen inkl. optioner er: 1.145 stk. Krav til Produkter er nærmere beskrevet i Bilag B - Kravspecifikationer opdelt pr. delaftale.
Intern identifikator : Delaftale 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31217000   Overspændingsbeskyttere
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Som option ønskes tilbudt tillægspris ved ændring af type overspændingsafleder. Ordregiver har i hele aftaleperioden mulighed for at gøre brug af optionen, dette skal dog varsles Leverandøren 6 måneder inden første levering af ny type overspændingsafleder
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2024
Varigheds slutdato : 31/12/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Som option har Ordregiver mulighed for at forlænge rammeaftalen i optil 3 x 12 måneder. Ordregiver skal give Leverandøren skriftlig besked senest 6 måneder før optionen ønskes anvendt.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet inden udløb af de klagefrister, der er fastsat i Lov om Klagenævnet for Udbud. De nugældende fristregler af relevans for dette udbud er følgende: En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1. Øvrige klager skal være inden 6 måneder fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om beslutningen om indgåelse af rammeaftalen, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Norlys Holding A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : ikke offentliggjort   DKK
Begrundelseskode : Fair konkurrence
Dato for offentliggørelse : 01/02/2034
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Der er kun modtaget ét antageligt tilbud, én ansøgning om deltagelse eller ét projekt
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Wexøe A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 2, Adskiller og Jordslutter
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale 2
Titel : Rammeaftale om køb af Adskiller og Jordslutter
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 25/10/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS SL
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Deaftale 3, Strøm- og spændingstransformer
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale 3
Titel : Rammeaftale om køb af Strøm- og spændingstransformer
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 25/10/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 05/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : GD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 4, Overspændingsafleder
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Delaftale 4
Titel : Rammeaftale om køb af Overspændingsafleder
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 25/10/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 04/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Norlys Holding A/S
Registreringsnummer : ORG-25482190
Postadresse : Tietgensvej 4    
By : Silkeborg
Postnummer : 8600
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Stephanie Lysgaard
E-mail : stelys@norlys.dk
Telefon : +4520858945
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Indkøbscentral, der rekvirerer vareleverancer og/eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : N1 A/S
Registreringsnummer : 25154150
Postadresse : Edison Park 1    
By : Esbjerg N
Postnummer : 6715
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Stephanie Lysgaard
E-mail : stelys@norlys.dk
Telefon : +4520858945
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : GD A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 12667736
Postadresse : Snaremosevej 106    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Land : Danmark
E-mail : gd@gd.dk
Telefon : 76240300
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0004
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS SL
Registreringsnummer : B95632758
Postadresse : DERIO BIDEA 28,    
By : MUNGIA
Postnummer : 48100
Land : Spanien
Telefon : (34) 94 601 12 00
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0003
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Wexøe A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 16608947
Postadresse : Lejrvej 31    
By : Værløse
Postnummer : 3500
Land : Danmark
E-mail : wexoe@wexoe.dk
Telefon : (45) 45 46 58 00
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 6bad98ce-74fc-4671-a72c-e441b46d68fd   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/03/2024   10:59:15 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 27/03/2024   10:59:15 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 186525-2024
EUT-S-nummer : 63/2024
Offentliggørelsesdato : 28/03/2024

Send til en kollega

0.032