23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2024/S 064-188387
Offentliggjort
29.03.2024
Udbudstype
Resultat

Udbyder

European Environment Agency (EEA), EEA.EDO.DIS.DIS3 – Geospatial Information Services

EEA/DIS/R0/23/015 — Teknisk vedligeholdelse og udvikling af Copernicus-Landovervågningstjenestens websted


European Environment Agency (EEA), EEA.EDO.DIS.DIS3 – Geospatial Information Services

188387-2024 - Resultater Danmark-København: EEA/DIS/R0/23/015 — Teknisk vedligeholdelse og udvikling af Copernicus-Landovervågningstjenestens websted
OJ S 64/2024 29/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter
Tjenesteydelser
Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1.
Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur (EEA), EEA.EDO.DIS.DIS3 — Geospatial Information Services
Postadresse : Kongens Nytorv 6
By : Copenhagen
NUTS-kode : DK011 Byen København
Postnummer : 1050
Land : Danmark
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse : https://www.eea.europa.eu
I.4.
Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5.
Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1.
Udbuddets omfang
II.1.1.
Betegnelse
EEA/DIS/R0/23/015 — Teknisk vedligeholdelse og udvikling af Copernicus-Landovervågningstjenestens websted
Sagsnr. : EEA/2023/OP/0044
II.1.2.
Hoved-CPV-kode
72300000 Datatjenester
II.1.3.
Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4.
Kort beskrivelse
Formålet med dette udbud er indgåelse af en rammetjenesteydelseskontrakt med en økonomisk aktør, der skal bistå EEA med at drive, vedligeholde og videreudvikle webstedet for Copernicus-Landovervågningstjenesten (CLMS' websted) på https://land.copernicus.eu og yde støtte til oprettelse af tematiske Copernicus-websteder.
II.1.6.
Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter : nej
II.1.7.
Udbuddets samlede værdi
Værdi eksklusive moms : 2 000 000,00 EUR
II.2.
Beskrivelse
II.2.2.
Supplerende CPV-kode(r)
72300000 Datatjenester
II.2.3.
Udførelsessted
NUTS-kode : DK011 Byen København
Hovedudførelsessted: Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen, DANMARK.
II.2.4.
Beskrivelse af udbuddet
EEA/DIS/R0/23/015 — Teknisk vedligeholdelse og udvikling af Copernicus-Landovervågningstjenestens websted.
II.2.5.
Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn : Kvalitet / Vægtning : 70
Pris - Vægtning : 30
II.2.11.
Oplysninger om optioner
Optioner : nej
II.2.13.
Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program : ja
Projektets identifikation : Copernicus-bidragsaftalen.
II.2.14.
Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1.
Beskrivelse
IV.1.1.
Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3.
Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8.
Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen : nej
IV.2.
Administrative oplysninger
IV.2.1.
Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S : 2023/S 222-700737
IV.2.8.
Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9.
Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: EEA/DIS/R0/23/015
Betegnelse:
Teknisk vedligeholdelse og udvikling af Copernicus-Landovervågningstjenestens websted
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2.
Kontrakttildeling
V.2.1.
Dato for indgåelse af kontrakten
18/03/2024
V.2.2.
Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud : 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører : ja
V.2.3.
Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bilbomática S.A.
Postadresse : C/ Santiago de Compostela, 12-4 A
By : Bilbao
NUTS-kode : ES213 Bizkaia
Postnummer : 48003
Land : Spanien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3.
Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Eau de Web SRL
By : Bucharest
NUTS-kode : RO321 Bucureşti
Postnummer : 011206
Land : Rumænien
Kontrahenten er en SMV : ja
V.2.4.
Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi : 2 000 000,00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi : 2 000 000,00 EUR
V.2.5.
Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand Andel : 17 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3.
Yderligere oplysninger
VI.4.
Klageprocedurer
VI.4.1.
Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse : Rue du Fort Niedergrünewald
By : Luxembourg
Postnummer : L-2925
Land : Luxembourg
Telefon : +352 4303-1
Internetadresse : http://curia.europa.eu
VI.5.
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
22/03/2024

Send til en kollega

0.047