23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Energinet Eltransmission A/S

Framework agreement - Strategic Partnership – Cables 132/150 kV


Energinet Eltransmission A/S

209993-2024 - Resultater
Danmark – Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler – Framework agreement - Strategic Partnership – Cables 132/150 kV
OJ S 71/2024 10/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Energinet Eltransmission A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Framework agreement - Strategic Partnership – Cables 132/150 kV
Beskrivelse : The tender concerns the establishment of two strategic partnerships for works, services and supplies related to the Danish electrical infrastructure for HVAC Cables and Overhead Lines within 132 and 150 KV power range, respectively. The scope of works for each partnership will primarily include project execution according to turnkey prin-ciples for new investments of HVAC Cables and dismantling of Overhead Lines but will also include separate supplies and services. The partnership will be established as a framework agreement divided into 2 lots. The scope of lot 1 is HVAC Cables and dismantling of Overhead Lines within 150 KV power range (geographically the western part of Denmark) and the scope of lot 2 is HVAC Cables and dismantling of Overhead Lines within 132 KV power range (geographically the eastern part of Denmark).
Identifikator for proceduren : 37c78e3a-f020-47c1-a856-8b034b283941
Tidligere bekendtgørelse : 711625-2022
Intern identifikator : Cancelled - 22/10654
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45232000   Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31321100   Stærkstrømsluftledninger, 31321300   Højspændingskabler, 44321000   Kabel, 44322000   Tilbehør til kabler, 45112000   Udgravning og fjernelse af jord, 45113000   Byggepladsarbejder, 45200000   Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, 45222000   Byggearbejde i forbindelse med ingeniørarbejder, undtagen broer, tunneler, skakte og underføringer, 45231100   Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger, 45231110   Rørlægningsarbejde, 45232210   Luftledningskonstruktioner, 45262300   Betonarbejder, 45262310   Arbejder i armeret beton, 45314310   Kabellægningsarbejder, 45315300   Strømforsyningsinstallationer, 45315400   Arbejder i forbindelse med højspænding, 71322000   Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder, 71330000   Diverse former for ingeniørvirksomhed, 71530000   Rådgivning i forbindelse med byggeri
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Western Denmark (West of Storebælt) and Eastern Denmark (East of Storebælt
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 964 540 000,00   EUR
Rammeaftalens maksimumværdi : 964 540 000,00   EUR
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : The present tender, concerning the establishment of a Strategic Partnership on cable procurement (TK cables), is unfortunately cancelled, as the tender have a financial framework that far exceeds Energinet's expectations and budgets for the execution of TK cables.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Strategic partnership concerning cable projects within 150 kV power range - LOT 1
Beskrivelse : The scope of this procurement is works, supplies and services related to HVAC Cables and dismantling of Overhead Lines within 150 kV power range. The strategic partner will be responsible for execution of tasks related to new investments of HVAC Cables and dismantling of Overhead Lines. As such, the scope of work will be a portfolio of projects and deliverables including, but not limited to: - Assistance in portfolio management - Detailed project planning - Detailed design of cable systems and dismantling of Overhead Lines for new investments based on the preliminary design provided by the Contracting Authority - Project execution of cable systems and dismantling of Overhead Lines including coordination with landowners for new investments according to turnkey principles - Documentation of executed project as required by the Contracting Authority (for example by use of BIM) - Direct reporting in the Contracting Authority’s management reporting systems - Supply of plant data to SAP PM - Delivery of specific services of relevance to the scope of the framework agreement
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45232000   Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31321100   Stærkstrømsluftledninger, 31321300   Højspændingskabler, 44321000   Kabel, 44322000   Tilbehør til kabler, 45112000   Udgravning og fjernelse af jord, 45113000   Byggepladsarbejder, 45200000   Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, 45222000   Byggearbejde i forbindelse med ingeniørarbejder, undtagen broer, tunneler, skakte og underføringer, 45231100   Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger, 45231110   Rørlægningsarbejde, 45232210   Luftledningskonstruktioner, 45262300   Betonarbejder, 45262310   Arbejder i armeret beton, 45314310   Kabellægningsarbejder, 45315300   Strømforsyningsinstallationer, 45315400   Arbejder i forbindelse med højspænding, 71322000   Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder, 71330000   Diverse former for ingeniørvirksomhed, 71530000   Rådgivning i forbindelse med byggeri
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Western Denmark (West of Storebælt
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 434 570 000,00   EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : The present tender, concerning the establishment of a Strategic Partnership on cable procurement (TK cables), is unfortunately cancelled, as the tender have a financial framework that far exceeds Energinet's expectations and budgets for the execution of TK cables.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Energinet Eltransmission A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Strategic partnership concerning cable projects within 132 kV power range - LOT 2
Beskrivelse : The tender concerns the establishment of two strategic partnerships for works, ser-vices and supplies related to the Danish electrical infrastructure for HVAC Cables and Overhead Lines within 132 and 150 KV power range, respectively. The scope of works for each partnership will primarily include project execution according to turnkey prin-ciples for new investments of HVAC Cables and dismantling of Overhead Lines but will also include separate supplies and services. The partnership will be established as a framework agreement divided into 2 lots. The scope of lot 1 is HVAC Cables and dismantling of Overhead Lines within 150 KV power range (geographically the western part of Denmark) and the scope of lot 2 is HVAC Cables and dismantling of Overhead Lines within 132 KV power range (geographically the eastern part of Denmark).
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45232000   Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31321100   Stærkstrømsluftledninger, 31321300   Højspændingskabler, 44321000   Kabel, 44322000   Tilbehør til kabler, 45112000   Udgravning og fjernelse af jord, 45113000   Byggepladsarbejder, 45200000   Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, 45222000   Byggearbejde i forbindelse med ingeniørarbejder, undtagen broer, tunneler, skakte og underføringer, 45231100   Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger, 45231110   Rørlægningsarbejde, 45232210   Luftledningskonstruktioner, 45262300   Betonarbejder, 45262310   Arbejder i armeret beton, 45314310   Kabellægningsarbejder, 45315300   Strømforsyningsinstallationer, 45315400   Arbejder i forbindelse med højspænding, 71322000   Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder, 71330000   Diverse former for ingeniørvirksomhed, 71530000   Rådgivning i forbindelse med byggeri
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Eastern Denmark (East of Storebælt
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 529 970 000,00   EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : The present tender, concerning the establishment of a Strategic Partnership on cable procurement (TK cables), is unfortunately cancelled, as the tender have a financial framework that far exceeds Energinet's expectations and budgets for the execution of TK cables.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Energinet Eltransmission A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Energinet Eltransmission A/S
Registreringsnummer : 39314878
Afdeling : Energinet Eltransmission A/S
Postadresse : Tonne Kjærsvej    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anja Lorenzen
Telefon : +45 70102244
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsen Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 562ad293-79cb-42dc-9bcc-878a3d5c62af   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/04/2024   11:32:17 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 08/04/2024   13:30:31 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk engelsk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 209993-2024
EUT-S-nummer : 71/2024
Offentliggørelsesdato : 10/04/2024

Send til en kollega

0.047