23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Energinet Eltransmission A/S

Mobile HV-Switchgear (Compact Switchgear or GIS)


Energinet Eltransmission A/S

210721-2024 - Resultater
Danmark – Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb – Mobile HV-Switchgear (Compact Switchgear or GIS)
OJ S 71/2024 10/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Energinet Eltransmission A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Mobile HV-Switchgear (Compact Switchgear or GIS)
Beskrivelse : Purchase of 3 Mobile HV-Switchgear (Compact Switchgear or GIS) with option for additional 3 mobile Mobile HV-Switchgear (Compact Switchgear or GIS). For further information please se the tender material.
Identifikator for proceduren : d31f4172-9874-40d0-b0c2-431d16b9a215
Intern identifikator : 22/09551
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31210000   Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Skærbæk Ringvej 125    
By : fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Mobile HV-Switchgear (Compact Switchgear or GIS)
Beskrivelse : Purchase of 3 Mobile HV-Switchgear (Compact Switchgear or GIS) with option for additional 3 mobile Mobile HV-Switchgear (Compact Switchgear or GIS). For further information please se the tender material.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31210000   Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Skærbæk Ringvej 125    
By : fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Complaints regarding a candidate not being pre-qualified must be filed with The Complaints Board for Public Procurement within 20 calendar days starting the day after the contracting authority has sent notification to the candidates involved, provided that the notification includes a short account of the relevant reasons for the decision. Other complaints must be filed with The Complaints Board for Public Procurement within: 1. 45 calendar days after the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union (with effect from the day following the publication date); 2. 30 calendar days starting the day after the contracting authority has informed the tenderers in question, that the contracting authority has entered into a contract based on a framework agreement through reopening of competition or a dynamic purchasing system, provided that the notification includes a short account of the relevant reasons for the decision. 3. 6 months starting the day after the contracting authority has sent notification to the candidates/tenderers involved that the contracting authority has entered into the framework agreement, provided that the notification included a short account of the relevant reasons for the decision.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Energinet Eltransmission A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Energinet Eltransmission A/S
Organisation, der udfører betalingen : Energinet Eltransmission A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : Energinet Eltransmission A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 703 705,00   EUR
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Hitachi Energy Denmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Mobile HV-Switchgear (Compact Switchgear or GIS) - Hitachi Energy Denmark A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Mobile HV-Switchgear (Compact Switchgear or GIS) - Hitachi Energy Denmark A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 06/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Energinet Eltransmission A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 1 703 705,00   EUR
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 1 703 705,00   EUR
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Energinet Eltransmission A/S
Registreringsnummer : 39 31 48 78
Postadresse : Tonne Kjærsvej 65    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Procurement - B
Telefon : +4570102244
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Hitachi Energy Denmark A/S
Registreringsnummer : 39856638
Postadresse : Meterbuen 33    
By : Skovlunde
Postnummer : 2740
Land : Danmark
Telefon : +45 40167086
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
Postadresse : Carl Jacobsen Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 1135a53b-4181-4251-b946-148f2e37b4d3   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 09/04/2024   06:02:17 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 09/04/2024   07:00:59 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk engelsk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 210721-2024
EUT-S-nummer : 71/2024
Offentliggørelsesdato : 10/04/2024

Send til en kollega

0.047