23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Indkøb af Autoloader T5000


Region Syddanmark

214230-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – Indkøb af Autoloader T5000
OJ S 72/2024 11/04/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb af Autoloader T5000
Beskrivelse : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed, på anskaffelse af Autoloader T5000, samt årlig service kontrakt.
Identifikator for proceduren : 233a47ca-6650-4a2e-bc55-509b0622502d
Intern identifikator : I-16370-2023
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Beriderbakken 4    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indkøb af Autoloader T5000
Beskrivelse : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed, på anskaffelse af Autoloader T5000, samt årlig service kontrakt.
Intern identifikator : I-16370-2023
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Beriderbakken 4    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7 stk. 3. Det fremgår heraf: I tilfælde hvor ordregiveren forud for en kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Samme frist gælder ved indbringelse for domstolene, jf. § 7 stk. 6.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Syddanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Syddanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen : Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 2 500 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Delvis udskiftning eller udvidelse af eksisterende leveringer eller af bestående installationer, som er foretaget af den oprindelige leverandør på de udtrykkelige betingelser, der er anført i direktivet
Anden begrundelse : ThinPrep ®5000 Processor er en del af vores nuværende system fra firmaet HOLOGIC. Systemet anvendes i dag som et led i en større prøvebehandling af alle vores Cervixcytologiske prøver i Klinisk patologi, SLB Vejle (ca. 50.000 prøver årligt). Systemer er FDA godkendt CE og IVD godkendt, hvilket er et krav vi har da vi i afdelingen står over for at skulle akkrediteres med udgangen af 2024 på dette område. HOLOGIC Systemet er bestående af et større workflow, hvor ThinPrep ®5000 Processoren er en del af dette. Workflow: 1 led – prøvetagning af Cellemateriale fra Cervix som overføres til ThinPrep medie fra HOLOGIC, 2. del. ThinPrep ®5000 Processor (HOLOGIC) afsætter cellerne på glas – del 3 – farvning af Celler – del 4. scanning på HOLOGIC Imaging scanner – Mikroskopi vha. Imaging skop (et specielt mikroskop tilknyttet systemet) – del 5 svarafgivelse. Systemet eksistere allerede i afdelingen, da vi i dag har to ThinPrep ®5000 Processor. Dette indkøb vil derfor være en erstatning af det ældste nuværende system, der på grundet alder og slid står til at skulle udskiftes. Apparatet skal anvendes i driften sammen med den anden ThinPrep ®5000 Processor. De to systemer anvendes ud over alm drift også ved nedbrud, så dagens produktion kan komme igennem på trods. Systemet er derfor både fungerende som backup/supplement til den anden ThinPrep ®5000 Processor ved eksempelvis nedbrud.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Hologic
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 2 500 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : I-16370-2023
Titel : T5000 Autoloader
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/04/2024
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jesper Kristensen
E-mail : jkri@rsyd.dk
Telefon : +45 23393590
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Hologic
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 33241992
Afdeling : Hologic Denmark ApS
Postadresse : Herlev Hovedgade 195    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kent Elkrog
Telefon : 93892171
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 0ccc5c3c-7b4e-4687-8209-6b74701fa7b7   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 10/04/2024   11:36:09 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 10/04/2024   12:00:41 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 214230-2024
EUT-S-nummer : 72/2024
Offentliggørelsesdato : 11/04/2024

Send til en kollega

0.11