23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Køge Kommune

Arbejdsbeklædning - vaske og lejeaftale


Køge Kommune

221644-2024 - Resultater
Danmark – Vask og rensning – Arbejdsbeklædning - vaske og lejeaftale
OJ S 74/2024 15/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Køge Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Arbejdsbeklædning - vaske og lejeaftale
Beskrivelse : Der er tale om en vaske- og lejeaftale, hvilket i denne sammenhæng betyder, at leverandøren indkøber, tilpasser, vasker, vedligeholder, udskifter og varetager samtlige opgaver i forhold til logistik og administration samt sikrer at der til stadighed er tilstrækkeligt tøj tilknyttet aftalen.
Identifikator for proceduren : 40ffe535-2095-487c-9e67-3a2dbee86a05
Tidligere bekendtgørelse : 14f72eba-2f4c-41e8-a734-a6657a7b9024-01
Intern identifikator : 23-310
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Før beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af kontrakten, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et inden for en passende tidsfrist. I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation: • Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere • Dokumentation for Svanemærket vaskeri eller at vaskeriet lever op til tilsvarende krav. • Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 6.4: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2. Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har ovenstående dokumentation opfordres til, at denne fremsendes ved tilbudsafgivelse, men det er ikke et krav. Den fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må denne dokumentation maksimalt være udstedt seks før tilbudsfristen.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98311000   Afhentning af vasketøj
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Levering på specifikke lokationer i Køge Kommune
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 33 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Køge Kommune har et ønske om at øge anvendelsen af brugt tøj og dermed mindste mængden af ny produceret tøj. Konkret gøres dette ved, at åben mulighed for, at alt puljetøj samt tøj til tandplejen kan leveres som brugt tøj. Ved brugt tøj forstås tøj, der ikke specifikt er ny produceret til nærværende aftale og som tidligere kan have været i cirkulation i Køge Kommune eller hos en anden kunde. Det står tilbudsgiver frit for, hvorvidt der udelukkende tilbydes ny produceret tøj eller en kombination af ny produceret tøj og brugt tøj. DENNE BEKENDTGØRELSER ERSTATTER TIDLIGERE OFFENTLIGGJORTE.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Arbejdsbeklædning - vaske og lejeaftale
Beskrivelse : Der er tale om en vaske- og lejeaftale, hvilket i denne sammenhæng betyder, at leverandøren indkøber, tilpasser, vasker, vedligeholder, udskifter og varetager samtlige opgaver i forhold til logistik og administration samt sikrer at der til stadighed er tilstrækkeligt tøj tilknyttet aftalen.
Intern identifikator : 23-310
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98311000   Afhentning af vasketøj
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Leje af tøjskabe, inkl. service og vedligeholdelse. På plads lægning.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Levering på specifikke lokationer i Køge Kommune
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/03/2025
Varigheds slutdato : 28/02/2031
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 33 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Køge Kommune har et ønske om at øge anvendelsen af brugt tøj og dermed mindste mængden af ny produceret tøj. Konkret gøres dette ved, at åben mulighed for, at alt puljetøj samt tøj til tandplejen kan leveres som brugt tøj. Ved brugt tøj forstås tøj, der ikke specifikt er ny produceret til nærværende aftale og som tidligere kan have været i cirkulation i Køge Kommune eller hos en anden kunde. Det står tilbudsgiver frit for, hvorvidt der udelukkende tilbydes ny produceret tøj eller en kombination af ny produceret tøj og brugt tøj. DENNE BEKENDTGØRELSER ERSTATTER TIDLIGERE OFFENTLIGGJORTE.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Prisen vurderes på baggrund af den sammenligningspris der fremkommer på Bilag 3 – Tilbudsliste (sammenligningspris). Sammenligningsprisen beregnes på baggrund af forholdstal og er således ikke et udtryk for den samlede kontraktværdi, hverken i kr. eller i stk.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet vurderes som en samlet sideordnet vurdering af: • IT-system • Service • Implementering • Logistik
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Køge Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der undertegner kontrakten : Køge Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 3 380 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Vrå Dampvaskeri A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Arbejdsbeklædning
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 33 800 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Arbejdsbeklædning
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 23/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 21/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Køge Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Køge Kommune
Registreringsnummer : 29189374
Postadresse : Torvet 1    
By : Køge
Postnummer : 4600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ulla Skovgaard
Telefon : +45 23259121
Internetadresse : https://www.koege.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Vrå Dampvaskeri A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 56707719
Postadresse : Finlandsvej 8    
By : vrå
Postnummer : 9760
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Pernille Teistrup Borup
E-mail : pt@vdv.dk
Telefon : 99 67 21 00
Internetadresse : https://www.vdv.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 1d71713b-0f82-4f15-9591-093cdfd5ca75   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 12/04/2024   07:53:18 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 12/04/2024   07:55:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 221644-2024
EUT-S-nummer : 74/2024
Offentliggørelsesdato : 15/04/2024

Send til en kollega

0.047