23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
16.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Rådgivningsenheden – Statens indkøb

Udbud af kontrakt vedrørende anskaffelse, drift vedligehold og support af en fællesstatslig rejseafregning og udlægsløsning


Rådgivningsenheden – Statens indkøb

224319-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af kontrakt vedrørende anskaffelse, drift vedligehold og support af en fællesstatslig rejseafregning og udlægsløsning
OJ S 75/2024 16/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Rådgivningsenheden – Statens indkøb
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
1.1.
Køber
Officielt navn : Økonomistyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af kontrakt vedrørende anskaffelse, drift vedligehold og support af en fællesstatslig rejseafregning og udlægsløsning
Beskrivelse : Ordregiver ønsker at anskaffe en fællesstatslig løsning til understøttelse af bestilling og afregning af tjenesterejser, kørsler og udlæg (nuværende benævnt rejseafregnings- og udlægsløsning, RejsUd). Løsningen skal stilles til rådighed for de statslige myndigheder, de statsfinansierede selvejende institutioner og de selvejende institutioner. Den nuværende Løsning understøtter mere end 150 institutioner og 100.000 registrerede brugere.
Identifikator for proceduren : 8480a8ec-d803-4699-9c69-ae6882a3c63e
Intern identifikator : Udbud af RejsUd
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72261000   Programmelsupport, 72262000   Programmeludvikling, 72267000   Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester, 72267100   Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 40 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af kontrakt vedrørende anskaffelse, drift vedligehold og support af en fællesstatslig rejseafregning og udlægsløsning
Beskrivelse : Ordregiver ønsker at anskaffe en fællesstatslig løsning til understøttelse af bestilling og afregning af tjenesterejser, kørsler og udlæg (nuværende benævnt rejseafregnings- og udlægsløsning, RejsUd). Løsningen skal stilles til rådighed for de statslige myndigheder, de statsfinansierede selvejende institutioner og de selvejende institutioner. Den nuværende Løsning understøtter mere end 150 institutioner og 100.000 registrerede brugere.
Intern identifikator : Udbud af RejsUd
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72261000   Programmelsupport, 72262000   Programmeludvikling, 72267000   Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester, 72267100   Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 40 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kriteriet er delt op i 4 delkriterier: Graden og kvaliteten af understøttelse af processer og drift, samt integrationer Tidsplan, samarbejdsorganisation og rapportering, samt prøver Brugeroplevelse og brugertests Sikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Etablering af løsningen (Leverancen) Drift, support, vedligehold (Løbende vederlag)
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Der er ikke modtaget nogen tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Rådgivningsenheden – Statens indkøb
Registreringsnummer : ORG-10213231
Postadresse : Landgreven 4    
By : København K
Postnummer : 1301
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Peter Høeg-Larsen
E-mail : Phola@oes.dk
Telefon : 2174 3586
Internetadresse : https://statensindkob.dk/
Køberprofil : https://oes.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Økonomistyrelsen
Registreringsnummer : 10213231
Afdeling : Økonomisystemer (ØSY)
Postadresse : Landgreven 4    
By : København K
Postnummer : 1301
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Selma Catovic
E-mail : selca@oes.dk
Telefon : 29258657
Internetadresse : https://oes.dk/
Køberprofil : https://oes.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b1295e18-5f04-4144-ab21-e1580f8ce6e5   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/04/2024   13:05:22 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 15/04/2024   13:05:22 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 224319-2024
EUT-S-nummer : 75/2024
Offentliggørelsesdato : 16/04/2024

Send til en kollega

0.047