23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Universitet

2024-0646519 Grating-coupled inferometer


Aarhus Universitet

225370-2024 - Resultater
Danmark – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – 2024-0646519 Grating-coupled inferometer
OJ S 76/2024 17/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Universitet
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : 2024-0646519 Grating-coupled inferometer
Beskrivelse : Institut for Molekylærbiologi og Genetik ønsker at indkøbe et instrument, der kan måle protein-ligand interaktioner ved hjælp af ”grating-coupled inferometry (GCI)”. Der er kun en kommerciel leverandør, der udbyder instrumenter, der fungerer ved denne detektionsmetode. De nærmeste lignende teknologier er Surface plasmon resonance (SPR) og bio-layer inferometry (BLI) der begge også måler ligand-interaktioner med immobiliserede proteiner, men ved hjælp af forskellige detektions teknologi. En nødvendig parameter for os er hvor hurtige dissociationsreaktioner instrumentet er i stand til at følge, hvilket typisk kvantificeres via dissociaitonshastighedskonstanten. De førende SPR-modeller kan følge reaktioner op til 1 og 6 per sekund, hvor den førende BLI-model kan følge reaktioner op til 0.1 per sekund. Derimod kan en Creoptix WAVEdelta følge kinetikken op til mindst 10 per sekund.
Identifikator for proceduren : 9dae3889-6286-4bfd-9ef3-921988df8dd8
Tidligere bekendtgørelse : 0d55e9e1-6a48-4bfd-813b-7c44dd27f8a1-01
Intern identifikator : 2024-0646519
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren : Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : 2024-0646519 Grating-coupled inferometer
Beskrivelse : Institut for Molekylærbiologi og Genetik ønsker at indkøbe et instrument, der kan måle protein-ligand interaktioner ved hjælp af ”grating-coupled inferometry (GCI)”. Der er kun en kommerciel leverandør, der udbyder instrumenter, der fungerer ved denne detektionsmetode. De nærmeste lignende teknologier er Surface plasmon resonance (SPR) og bio-layer inferometry (BLI) der begge også måler ligand-interaktioner med immobiliserede proteiner, men ved hjælp af forskellige detektions teknologi. En nødvendig parameter for os er hvor hurtige dissociationsreaktioner instrumentet er i stand til at følge, hvilket typisk kvantificeres via dissociaitonshastighedskonstanten. De førende SPR-modeller kan følge reaktioner op til 1 og 6 per sekund, hvor den førende BLI-model kan følge reaktioner op til 0.1 per sekund. Derimod kan en Creoptix WAVEdelta følge kinetikken op til mindst 10 per sekund.
Intern identifikator : 2024-0646519
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/03/2024
Varigheds slutdato : 28/02/2028
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Der er kun en leverandør af instrumentet
Prioriteret rækkefølge : 1
Begrundelse for ikke at angive vægtningen af tildelingskriterierne : Der er kun en leverandør af instrumentet
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aarhus Universitet
Organisation, der udfører betalingen : Aarhus Universitet
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 2 147 146,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Malvern Panalytical Nordic
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2024-0646519 Grating-coupled inferometer
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2024-0646519 Grating-coupled inferometer
Dato for indgåelse af kontrakten : 09/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Universitet
Registreringsnummer : ORG-31119103
Postadresse : Nordre Ringgade 1    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ann Sophie Steffensen
E-mail : asst@au.dk
Telefon : 23382421
Internetadresse : https://www.au.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Malvern Panalytical Nordic
Registreringsnummer : 31756154
Afdeling : Ann Sophie Steffensen
By : Virum
Land : Danmark
E-mail : xxx@xxx.xx
Telefon : 28183288
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d012335c-58e9-41bf-b6d5-756959993679   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/04/2024   13:34:59 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 15/04/2024   13:34:59 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 225370-2024
EUT-S-nummer : 76/2024
Offentliggørelsesdato : 17/04/2024

Send til en kollega

0.063