23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Indkøb af Auto TEC a120


Region Hovedstaden

237507-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – Indkøb af Auto TEC a120
OJ S 79/2024 22/04/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb af Auto TEC a120
Beskrivelse : Patologisk afdeling på Rigshospitalet skal akut udskifte et apparatur til indstøbning af væv.
Identifikator for proceduren : 4ced482e-d6c0-45d2-9d1d-f8c4e7c1f7b7
Intern identifikator : 24025159
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Yderligere oplysninger : Rigshospitalet
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indkøb af Auto TEC a120
Beskrivelse : Patologisk afdeling på Rigshospitalet skal akut udskifte et apparatur til indstøbning af væv.
Intern identifikator : 24025159
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Yderligere oplysninger : Rigshospitalet
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Frivillig forudgående bekendtgørelse (udbudslovens § 80, offentlig kontrakt): Klage under stand still: Kontrakten kan ikke indgås før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor nærværende bekendtgørelsen er offentliggjort. Klage efter indgået kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 3 148 126,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af beskyttelse af andre eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, end dem, som er defineret i artikel 5, stk. 10, i direktiv 2014/23/EU
Anden begrundelse : Ordregiver har krav om et fuldautomatiseret system med en kapacitet på minimum 700 til 900 indstøbninger pr. dag for at ensidige og rutinemæssige arbejdsgange og sikre minimal risiko for at der sker sporingsfejl i produktionen. Tissue-Tek AutoTEC a120 er det eneste apparatur, der tillader fuldautomatisk indstøbning med kontinuert loadning og throughput på op til 120 kassetter i timen, samtidigt med at vævets orientering og integritet, sikres gennem processen og med aflæsning af kassetternes stregkode På markedet er det efter ordregivers opfattelse, at alene Sakura Finetek Denmark ApS’ automatiske indstøbningsmaskine Tissue-Tek AutoTEC a120 opfylder disse krav.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Sakura Finetek Denmark ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 364766
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 3 148 126,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 24025159
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 15/04/2024
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Hovedstaden
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rie Juul Kaspersen
Telefon : +45 21443568
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : xxx
By : xxx
Land : Danmark
E-mail : XX@xx.xx
Telefon : 12345678
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Sakura Finetek Denmark ApS
Registreringsnummer : 29599823
By : Brøndby
Land : Danmark
Telefon : +45 88969480
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 85cde46d-2e9b-424c-af8d-24d797a42270   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 18/04/2024   08:05:54 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 18/04/2024   14:00:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 237507-2024
EUT-S-nummer : 79/2024
Offentliggørelsesdato : 22/04/2024

Send til en kollega

0.031