23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Genudbud af Beskyttelseskitler, væskeafvisende og væsketætte


Region Hovedstaden

238207-2024 - Resultater
Danmark – Beskyttelsestøj (kitler og slag) – Genudbud af Beskyttelseskitler, væskeafvisende og væsketætte
OJ S 79/2024 22/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Sjælland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Nordjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Genudbud af Beskyttelseskitler, væskeafvisende og væsketætte
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb af beskyttelseskitler for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark til beredskabslagre. Der udbydes beskyttelseskitler, fordelt på 4 delaftaler. For delaftale 1 og 2 indgår en initiallevering. For Region Hovedstaden gælder i tillæg indkøb på delaftale 1 og 2 til EU-nødlager. Det samlede maksimum køb på alle rammeaftaler over 4 år er, 35.076.490 stk. Det samlede anslåede køb på alle rammeaftaler over 4 år er, 23.517.990 stk.
Identifikator for proceduren : 388bcb3d-1464-4898-ba05-0ae492e31b1d
Tidligere bekendtgørelse : 00d70f06-1e33-4628-97dc-bead904544a0-01
Intern identifikator : 23027759
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35113450   Beskyttelsestøj (kitler og slag)
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Alle værdier i udbudsbekendtgørelsen er antal stk.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1: Beskyttelseskittel, væskeafvisende, usteril, med manchet, L & XL
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb af Beskyttelseskitler, væskeafvisende (L & XL) for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Maksimum køb på delaftale 1 er 19.678.450 stk.
Intern identifikator : 23027759
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35113450   Beskyttelsestøj (kitler og slag)
Mængde : 13 485 970  
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.6.
Generelle oplysninger
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Anslået værdi i stk. 13.485.970 / Maksimale værdi i stk. 19.678.450 Delaftalen inkluderer Initiallevering, som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 4.1
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2: Beskyttelseskittel, væsketæt, usteril, med manchet, L & XL
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb af Beskyttelseskitler, væsketætte (L & XL) for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Maksimum køb på delaftale 2 er 13.846.580 stk.
Intern identifikator : 23027759
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35113450   Beskyttelsestøj (kitler og slag)
Mængde : 9 170 100  
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.6.
Generelle oplysninger
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Anslået værdi i stk. 9.170.100 / Maksimale værdi i stk. 13.846.580 Delaftalen inkluderer Initiallevering, som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 4.1
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 3, Beskyttelseskittel, væskeafvisende, usteril, med manchet, XXL
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb af Beskyttelseskitler, væskeafvisende (XXL) for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Maksimum køb på delaftale 3 er 896.330 stk.
Intern identifikator : 23027759
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35113450   Beskyttelsestøj (kitler og slag)
Mængde : 497 960  
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.6.
Generelle oplysninger
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Anslået værdi i stk. 497.960 / Maksimale værdi i stk. 896.330
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Delaftale 4, Beskyttelseskittel, væsketæt, usteril, med manchet, XXL
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb af Beskyttelseskitler, væsketætte (XXL) for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Maksimum køb på delaftale 4 er 655.130 stk.
Intern identifikator : 23027759
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35113450   Beskyttelsestøj (kitler og slag)
Mængde : 363 960  
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.6.
Generelle oplysninger
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Anslået værdi i stk. 363.960 / Maksimale værdi i stk. 655.130
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Alle tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter blev trukket tilbage eller eller ikke fundet antagelige
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Alle tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter blev trukket tilbage eller eller ikke fundet antagelige
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Helle Andersen
Telefon : +45 23108069
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Postadresse : Alleen 15    
By : Sorø
Postnummer : 4180
Land : Danmark
Telefon : +45 70155000
Internetadresse : http://www.regionsjaelland.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
Postadresse : Niels Bohrs vej 30    
By : Aalborg
Postnummer : 9220
Land : Danmark
E-mail : region@rn.dk
Telefon : +45 97648000
Internetadresse : https://rn.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Postadresse : Skotteborg 26    
By : viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 78410000
Internetadresse : https://rm.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Land : Danmark
E-mail : kontakt@rsyd.dk
Telefon : +45 76631000
Internetadresse : https://regionsyddanmark.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : 000000000
By : X
Land : Danmark
E-mail : xx@xx.xx
Telefon : 0000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 7fd59492-8410-4db4-a4dc-7b35756f696b   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 18/04/2024   13:27:09 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 18/04/2024   14:00:40 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 238207-2024
EUT-S-nummer : 79/2024
Offentliggørelsesdato : 22/04/2024

Send til en kollega

0.046