23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

OpticALE modules


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

249247-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Apparater til fysisk eller kemisk analyse – OpticALE modules
OJ S 83/2024 26/04/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : OpticALE modules
Beskrivelse : Forskning, udvikling og specialfremstilling af en prototype af en modulær platform, som kan digitalisere eksperimenter ved at anvende en fleksibel robot teknik kombineret med multimonitorering og out-put datastyring.
Identifikator for proceduren : 0812fac6-c345-4426-99ce-456c983109d7
Intern identifikator : 8973
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38430000   Apparater til fysisk eller kemisk analyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38435000   Apparater til detektion af væsker, 73110000   Forskning, 73300000   Planlægning og udførelse af forskning og udvikling
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Anker Engelundsvej 1    
By : Kongens Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : DTU og ElektroPac V/Jesper Møller har samarbejdet om forskning og udvikling af udstyr til styring og visualisering af cellers vækst. DTU påtænker nu at investere yderligere i projektet med henblik på forskning, udvikling og specialfremstilling af en prototype af udstyret. Udstyret udgøres af små modulopbyggede 15 ml. reaktorer med indbygget kontrol af varme, køling, omrøring og med sensorer til overvågning af fysiske karakteristika som pH, ilt og densitet. Modulerne kan kobles sammen og kan placeres i et kabinet, så styring af de metaboliske processer er fordelagtig i forbindelse med screening af mange linjer af mikroorganismer og cellelinjer. Dette er en teknik, som er udviklet af DTU i samarbejde med virksomheden.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : OpticALE modules
Beskrivelse : Forskning, udvikling og specialfremstilling af en prototype af en modulær platform, som kan digitalisere eksperimenter ved at anvende en fleksibel robot teknik kombineret med multimonitorering og out-put datastyring.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38430000   Apparater til fysisk eller kemisk analyse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38435000   Apparater til detektion af væsker, 73110000   Forskning, 73300000   Planlægning og udførelse af forskning og udvikling
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Anker Engelundsvej 1    
By : Kongens Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : DTU og ElektroPac V/Jesper Møller har samarbejdet om forskning og udvikling af udstyr til styring og visualisering af cellers vækst. DTU påtænker nu at investere yderligere i projektet med henblik på forskning, udvikling og specialfremstilling af en prototype af udstyret. Udstyret udgøres af små modulopbyggede 15 ml. reaktorer med indbygget kontrol af varme, køling, omrøring og med sensorer til overvågning af fysiske karakteristika som pH, ilt og densitet. Modulerne kan kobles sammen og kan placeres i et kabinet, så styring af de metaboliske processer er fordelagtig i forbindelse med screening af mange linjer af mikroorganismer og cellelinjer. Dette er en teknik, som er udviklet af DTU i samarbejde med virksomheden.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over direkte tildeling: Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der udfører betalingen : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der undertegner kontrakten : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 500 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontraktens formål er udelukkende forskning, forsøg, undersøgelser eller udvikling i henhold til de betingelser, der er fastsat i direktivet
Anden begrundelse : Dette vedrører en kontrakt med henblik på forskning, udvikling og specialfremstilling af en varer (prototype af et udstyr til visualisering af cellers vækst) jf. udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 1. Kontrakten bliver tildelt til opfyldelse af behov hos DTU. DTU oppebærer alle intellektuelle rettigheder, tekniske tegninger, reservedelsliste, underleverandøraftaler og samlevejledning på alle versioner af det udviklede udstyr.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : ElektroPac V/Jesper Møller
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 8973
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 1 500 000,00   DKK
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 8973
Titel : OpticALE modules
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 23/04/2024
Organisation, der undertegner kontrakten : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer : 30060946
Postadresse : Anker Engelunds Vej 1    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Trine Louise Dahl
E-mail : trlod@dtu.dk
Telefon : +45 33344023
Internetadresse : https://www.dtu.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Postadresse : Nævnenes hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : ElektroPac V/Jesper Møller
Registreringsnummer : 19985032
Postadresse : Daruplund 33, 2. th    
By : Brøndby Strand
Postnummer : 2660
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 53534329
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 20ea4e77-d491-4ba5-a9d3-368a58488996   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 24/04/2024   14:03:57 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 24/04/2024   14:30:36 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 249247-2024
EUT-S-nummer : 83/2024
Offentliggørelsesdato : 26/04/2024

Send til en kollega

0.094