23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
29.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fredericia Kommune

Etablering og drift af ladestandere


Fredericia Kommune

252694-2024 - Resultater
Danmark – Installationstjenester (undtagen programmel) – Etablering og drift af ladestandere
OJ S 84/2024 29/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Fredericia Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Etablering og drift af ladestandere
Beskrivelse : Opgaven vedrører etablering, drift og vedligehold af minimum 40 ladestandere (80 ladepunkter) opført på 40 lokationer i Fredericia Kommune. Der kan bydes ind med flere ladepunkter end ovenstående minimum; se nærmere herom under de enkelte lokationer i tilbudslisten. Derudover vil der mulighed for efter idriftsættelsen at etablere ekstra ladestandere på lokationerne, såfremt der er enighed mellem Ordregiver og Leverandøren om, at kapaciteten skal forøges som følge af et stigende behov for ladepunkter. Etablering af ekstra ladepunkter vil ikke påvirke kontraktens løbetid. Der vil som minimum skulle etableres det lovbestemte antal ladepunkter jf. ladestanderbekendtgørelsen. Den fysiske placering af ladepunkterne på de enkelte lokationer aftales mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver efter udbuddet er overstået.
Identifikator for proceduren : c26ef2b4-cb14-4dc2-8dae-1df3ea2ed1aa
Tidligere bekendtgørelse : 770651b0-9c46-4ef8-bca9-8ff2026be2b4-01
Hovedpunkterne i proceduren : Følger proceduren for et offentligt udbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
2.1.2.
Udførelsessted
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/23/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Grøn lokationspakke
Beskrivelse : Opgaven vedrører etablering, drift og vedligehold af minimum 40 ladestandere (80 ladepunkter) opført på 40 lokationer i Fredericia Kommune. Der kan bydes ind med flere ladepunkter end ovenstående minimum; se nærmere herom under de enkelte lokationer i tilbudslisten. Derudover vil der mulighed for efter idriftsættelsen at etablere ekstra ladestandere på lokationerne, såfremt der er enighed mellem Ordregiver og Leverandøren om, at kapaciteten skal forøges som følge af et stigende behov for ladepunkter. Etablering af ekstra ladepunkter vil ikke påvirke kontraktens løbetid. Der vil som minimum skulle etableres det lovbestemte antal ladepunkter jf. ladestanderbekendtgørelsen. Den fysiske placering af ladepunkterne på de enkelte lokationer aftales mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver efter udbuddet er overstået.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
5.1.2.
Udførelsessted
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måneder
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Koncessionsafgift pr. solgt KWh
Beskrivelse : Der anvendes en lineær pointmodel, hvor afgifterne omregnes til point ud fra et spænd. Det er den samlede koncessionsafgift pr. solgt KWh for hver udbudt pulje, der anvendes i evalueringen. Da der er tale om en koncessionsaftale, vil den højest tilbudte positive koncessionsafgift pr. solgte KWh pr. pulje (jf. pkt. 4.3) udgøre det bedste bud. Spændet fastlægges ud fra de indkomne koncessionsafgifter pr. KWh således, at, det tilbud med den højeste afgift på parameteret fastsætter toppunktet og tildeles 10 point – samtidig fastsætter det tilbud med den laveste afgift (evt. negativ afgift, så Ordregiver skal betale operatøren) bundpunktet og tildeles -10 point. Alle tilbud mellem disse to punkter tildeles point efter en lineær model. Da afgifterne i tilbuddene er fastsat i en entydig enhed (kroner), sker omregningen præcist og der omregnes derfor til et pointtal med 2 decimaler. Pointene udregnes efter nedenstående formel med følgende variabler: T = tilbudt afgift pr. solgt KWh H = højeste tilbudte afgift pr. solgt KWh L = laveste tilbudte afgift pr. solgt KWh Point=((T-L))/((H-L) )×20-10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tilbudte ekstra ladepunkter
Beskrivelse : Tilbuddet med det højest tilbudte antal ekstra ladepunkter tildeles 10 point, mens der gives 0 point for tilbuddet med den lavest tilbudte antal ekstra ladepunkter. Tilbud mellem det laveste og højeste tilbudte antal ekstra ladepunkter, opnår en score ud fra en lineær model. Det er det samlede antal tilbudte ekstra ladepunkter pr. pakke, der evalueres på.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tilbudt effekt på DC-ladestandere
Beskrivelse : På de lokationer, hvor Tilbudsgiver tilbyder DC-ladepunkter skal Tilbudsgiver angive, hvilken effekt, der tilbydes på DC-ladepunkterne ud over, hvad der som minimum kræves jf. kravspecifikationen eller et eventuelt øget krav på det pågældende ID jf. tilbudslisten. Tilbuddet med den højest tilbudte effekt tildeles 10 point, mens der gives 0 point for tilbuddet med den lavest tilbudte effekt på DC-ladepunkterne. Tilbud mellem den laveste og højeste tilbudte effekt, opnår en score ud fra en lineær model. Det er den samlede tilbudte effekt for alle DC-ladestandere pr. pakke, der evalueres på.
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Se under hvert tildelingskriterie, hvor udregningsmetoden er beskrevet.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Fredericia Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Fredericia Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Lilla lokationspakke
Beskrivelse : Opgaven vedrører etablering, drift og vedligehold af minimum 40 ladestandere (80 ladepunkter) opført på 40 lokationer i Fredericia Kommune. Der kan bydes ind med flere ladepunkter end ovenstående minimum; se nærmere herom under de enkelte lokationer i tilbudslisten. Derudover vil der mulighed for efter idriftsættelsen at etablere ekstra ladestandere på lokationerne, såfremt der er enighed mellem Ordregiver og Leverandøren om, at kapaciteten skal forøges som følge af et stigende behov for ladepunkter. Etablering af ekstra ladepunkter vil ikke påvirke kontraktens løbetid. Der vil som minimum skulle etableres det lovbestemte antal ladepunkter jf. ladestanderbekendtgørelsen. Den fysiske placering af ladepunkterne på de enkelte lokationer aftales mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver efter udbuddet er overstået.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
5.1.2.
Udførelsessted
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måneder
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Koncessionsafgift pr. solgt KWh
Beskrivelse : Der anvendes en lineær pointmodel, hvor afgifterne omregnes til point ud fra et spænd. Det er den samlede koncessionsafgift pr. solgt KWh for hver udbudt pulje, der anvendes i evalueringen. Da der er tale om en koncessionsaftale, vil den højest tilbudte positive koncessionsafgift pr. solgte KWh pr. pulje (jf. pkt. 4.3) udgøre det bedste bud. Spændet fastlægges ud fra de indkomne koncessionsafgifter pr. KWh således, at, det tilbud med den højeste afgift på parameteret fastsætter toppunktet og tildeles 10 point – samtidig fastsætter det tilbud med den laveste afgift (evt. negativ afgift, så Ordregiver skal betale operatøren) bundpunktet og tildeles -10 point. Alle tilbud mellem disse to punkter tildeles point efter en lineær model. Da afgifterne i tilbuddene er fastsat i en entydig enhed (kroner), sker omregningen præcist og der omregnes derfor til et pointtal med 2 decimaler. Pointene udregnes efter nedenstående formel med følgende variabler: T = tilbudt afgift pr. solgt KWh H = højeste tilbudte afgift pr. solgt KWh L = laveste tilbudte afgift pr. solgt KWh Point=((T-L))/((H-L) )×20-10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tilbudte ekstra ladepunkter
Beskrivelse : Tilbuddet med det højest tilbudte antal ekstra ladepunkter tildeles 10 point, mens der gives 0 point for tilbuddet med den lavest tilbudte antal ekstra ladepunkter. Tilbud mellem det laveste og højeste tilbudte antal ekstra ladepunkter, opnår en score ud fra en lineær model. Det er det samlede antal tilbudte ekstra ladepunkter pr. pakke, der evalueres på.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tilbudt effekt på DC-ladestandere
Beskrivelse : På de lokationer, hvor Tilbudsgiver tilbyder DC-ladepunkter skal Tilbudsgiver angive, hvilken effekt, der tilbydes på DC-ladepunkterne ud over, hvad der som minimum kræves jf. kravspecifikationen eller et eventuelt øget krav på det pågældende ID jf. tilbudslisten. Tilbuddet med den højest tilbudte effekt tildeles 10 point, mens der gives 0 point for tilbuddet med den lavest tilbudte effekt på DC-ladepunkterne. Tilbud mellem den laveste og højeste tilbudte effekt, opnår en score ud fra en lineær model. Det er den samlede tilbudte effekt for alle DC-ladestandere pr. pakke, der evalueres på.
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Se under hvert tildelingskriterie, hvor udregningsmetoden er beskrevet.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Fredericia Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Orange lokationspakke
Beskrivelse : Opgaven vedrører etablering, drift og vedligehold af minimum 40 ladestandere (80 ladepunkter) opført på 40 lokationer i Fredericia Kommune. Der kan bydes ind med flere ladepunkter end ovenstående minimum; se nærmere herom under de enkelte lokationer i tilbudslisten. Derudover vil der mulighed for efter idriftsættelsen at etablere ekstra ladestandere på lokationerne, såfremt der er enighed mellem Ordregiver og Leverandøren om, at kapaciteten skal forøges som følge af et stigende behov for ladepunkter. Etablering af ekstra ladepunkter vil ikke påvirke kontraktens løbetid. Der vil som minimum skulle etableres det lovbestemte antal ladepunkter jf. ladestanderbekendtgørelsen. Den fysiske placering af ladepunkterne på de enkelte lokationer aftales mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver efter udbuddet er overstået.
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
5.1.2.
Udførelsessted
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måneder
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Koncessionsafgift pr. solgt KWh
Beskrivelse : Der anvendes en lineær pointmodel, hvor afgifterne omregnes til point ud fra et spænd. Det er den samlede koncessionsafgift pr. solgt KWh for hver udbudt pulje, der anvendes i evalueringen. Da der er tale om en koncessionsaftale, vil den højest tilbudte positive koncessionsafgift pr. solgte KWh pr. pulje (jf. pkt. 4.3) udgøre det bedste bud. Spændet fastlægges ud fra de indkomne koncessionsafgifter pr. KWh således, at, det tilbud med den højeste afgift på parameteret fastsætter toppunktet og tildeles 10 point – samtidig fastsætter det tilbud med den laveste afgift (evt. negativ afgift, så Ordregiver skal betale operatøren) bundpunktet og tildeles -10 point. Alle tilbud mellem disse to punkter tildeles point efter en lineær model. Da afgifterne i tilbuddene er fastsat i en entydig enhed (kroner), sker omregningen præcist og der omregnes derfor til et pointtal med 2 decimaler. Pointene udregnes efter nedenstående formel med følgende variabler: T = tilbudt afgift pr. solgt KWh H = højeste tilbudte afgift pr. solgt KWh L = laveste tilbudte afgift pr. solgt KWh Point=((T-L))/((H-L) )×20-10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tilbudte ekstra ladepunkter
Beskrivelse : Tilbuddet med det højest tilbudte antal ekstra ladepunkter tildeles 10 point, mens der gives 0 point for tilbuddet med den lavest tilbudte antal ekstra ladepunkter. Tilbud mellem det laveste og højeste tilbudte antal ekstra ladepunkter, opnår en score ud fra en lineær model. Det er det samlede antal tilbudte ekstra ladepunkter pr. pakke, der evalueres på.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tilbudt effekt på DC-ladestandere
Beskrivelse : På de lokationer, hvor Tilbudsgiver tilbyder DC-ladepunkter skal Tilbudsgiver angive, hvilken effekt, der tilbydes på DC-ladepunkterne ud over, hvad der som minimum kræves jf. kravspecifikationen eller et eventuelt øget krav på det pågældende ID jf. tilbudslisten. Tilbuddet med den højest tilbudte effekt tildeles 10 point, mens der gives 0 point for tilbuddet med den lavest tilbudte effekt på DC-ladepunkterne. Tilbud mellem den laveste og højeste tilbudte effekt, opnår en score ud fra en lineær model. Det er den samlede tilbudte effekt for alle DC-ladestandere pr. pakke, der evalueres på.
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Se under hvert tildelingskriterie, hvor udregningsmetoden er beskrevet.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Fredericia Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Rød lokationspakke
Beskrivelse : Opgaven vedrører etablering, drift og vedligehold af minimum 40 ladestandere (80 ladepunkter) opført på 40 lokationer i Fredericia Kommune. Der kan bydes ind med flere ladepunkter end ovenstående minimum; se nærmere herom under de enkelte lokationer i tilbudslisten. Derudover vil der mulighed for efter idriftsættelsen at etablere ekstra ladestandere på lokationerne, såfremt der er enighed mellem Ordregiver og Leverandøren om, at kapaciteten skal forøges som følge af et stigende behov for ladepunkter. Etablering af ekstra ladepunkter vil ikke påvirke kontraktens løbetid. Der vil som minimum skulle etableres det lovbestemte antal ladepunkter jf. ladestanderbekendtgørelsen. Den fysiske placering af ladepunkterne på de enkelte lokationer aftales mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver efter udbuddet er overstået.
Intern identifikator : 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
5.1.2.
Udførelsessted
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måneder
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Koncessionsafgift pr. solgt KWh
Beskrivelse : Der anvendes en lineær pointmodel, hvor afgifterne omregnes til point ud fra et spænd. Det er den samlede koncessionsafgift pr. solgt KWh for hver udbudt pulje, der anvendes i evalueringen. Da der er tale om en koncessionsaftale, vil den højest tilbudte positive koncessionsafgift pr. solgte KWh pr. pulje (jf. pkt. 4.3) udgøre det bedste bud. Spændet fastlægges ud fra de indkomne koncessionsafgifter pr. KWh således, at, det tilbud med den højeste afgift på parameteret fastsætter toppunktet og tildeles 10 point – samtidig fastsætter det tilbud med den laveste afgift (evt. negativ afgift, så Ordregiver skal betale operatøren) bundpunktet og tildeles -10 point. Alle tilbud mellem disse to punkter tildeles point efter en lineær model. Da afgifterne i tilbuddene er fastsat i en entydig enhed (kroner), sker omregningen præcist og der omregnes derfor til et pointtal med 2 decimaler. Pointene udregnes efter nedenstående formel med følgende variabler: T = tilbudt afgift pr. solgt KWh H = højeste tilbudte afgift pr. solgt KWh L = laveste tilbudte afgift pr. solgt KWh Point=((T-L))/((H-L) )×20-10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tilbudte ekstra ladepunkter
Beskrivelse : Tilbuddet med det højest tilbudte antal ekstra ladepunkter tildeles 10 point, mens der gives 0 point for tilbuddet med den lavest tilbudte antal ekstra ladepunkter. Tilbud mellem det laveste og højeste tilbudte antal ekstra ladepunkter, opnår en score ud fra en lineær model. Det er det samlede antal tilbudte ekstra ladepunkter pr. pakke, der evalueres på.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tilbudt effekt på DC-ladestandere
Beskrivelse : På de lokationer, hvor Tilbudsgiver tilbyder DC-ladepunkter skal Tilbudsgiver angive, hvilken effekt, der tilbydes på DC-ladepunkterne ud over, hvad der som minimum kræves jf. kravspecifikationen eller et eventuelt øget krav på det pågældende ID jf. tilbudslisten. Tilbuddet med den højest tilbudte effekt tildeles 10 point, mens der gives 0 point for tilbuddet med den lavest tilbudte effekt på DC-ladepunkterne. Tilbud mellem den laveste og højeste tilbudte effekt, opnår en score ud fra en lineær model. Det er den samlede tilbudte effekt for alle DC-ladestandere pr. pakke, der evalueres på.
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Se under hvert tildelingskriterie, hvor udregningsmetoden er beskrevet.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Fredericia Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : Sort lokationspakke
Beskrivelse : Opgaven vedrører etablering, drift og vedligehold af minimum 40 ladestandere (80 ladepunkter) opført på 40 lokationer i Fredericia Kommune. Der kan bydes ind med flere ladepunkter end ovenstående minimum; se nærmere herom under de enkelte lokationer i tilbudslisten. Derudover vil der mulighed for efter idriftsættelsen at etablere ekstra ladestandere på lokationerne, såfremt der er enighed mellem Ordregiver og Leverandøren om, at kapaciteten skal forøges som følge af et stigende behov for ladepunkter. Etablering af ekstra ladepunkter vil ikke påvirke kontraktens løbetid. Der vil som minimum skulle etableres det lovbestemte antal ladepunkter jf. ladestanderbekendtgørelsen. Den fysiske placering af ladepunkterne på de enkelte lokationer aftales mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver efter udbuddet er overstået.
Intern identifikator : 5
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 51000000   Installationstjenester (undtagen programmel)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
5.1.2.
Udførelsessted
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måneder
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Koncessionsafgift pr. solgt KWh
Beskrivelse : Der anvendes en lineær pointmodel, hvor afgifterne omregnes til point ud fra et spænd. Det er den samlede koncessionsafgift pr. solgt KWh for hver udbudt pulje, der anvendes i evalueringen. Da der er tale om en koncessionsaftale, vil den højest tilbudte positive koncessionsafgift pr. solgte KWh pr. pulje (jf. pkt. 4.3) udgøre det bedste bud. Spændet fastlægges ud fra de indkomne koncessionsafgifter pr. KWh således, at, det tilbud med den højeste afgift på parameteret fastsætter toppunktet og tildeles 10 point – samtidig fastsætter det tilbud med den laveste afgift (evt. negativ afgift, så Ordregiver skal betale operatøren) bundpunktet og tildeles -10 point. Alle tilbud mellem disse to punkter tildeles point efter en lineær model. Da afgifterne i tilbuddene er fastsat i en entydig enhed (kroner), sker omregningen præcist og der omregnes derfor til et pointtal med 2 decimaler. Pointene udregnes efter nedenstående formel med følgende variabler: T = tilbudt afgift pr. solgt KWh H = højeste tilbudte afgift pr. solgt KWh L = laveste tilbudte afgift pr. solgt KWh Point=((T-L))/((H-L) )×20-10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tilbudte ekstra ladepunkter
Beskrivelse : Tilbuddet med det højest tilbudte antal ekstra ladepunkter tildeles 10 point, mens der gives 0 point for tilbuddet med den lavest tilbudte antal ekstra ladepunkter. Tilbud mellem det laveste og højeste tilbudte antal ekstra ladepunkter, opnår en score ud fra en lineær model. Det er det samlede antal tilbudte ekstra ladepunkter pr. pakke, der evalueres på.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tilbudt effekt på DC-ladestandere
Beskrivelse : På de lokationer, hvor Tilbudsgiver tilbyder DC-ladepunkter skal Tilbudsgiver angive, hvilken effekt, der tilbydes på DC-ladepunkterne ud over, hvad der som minimum kræves jf. kravspecifikationen eller et eventuelt øget krav på det pågældende ID jf. tilbudslisten. Tilbuddet med den højest tilbudte effekt tildeles 10 point, mens der gives 0 point for tilbuddet med den lavest tilbudte effekt på DC-ladepunkterne. Tilbud mellem den laveste og højeste tilbudte effekt, opnår en score ud fra en lineær model. Det er den samlede tilbudte effekt for alle DC-ladestandere pr. pakke, der evalueres på.
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Se under hvert tildelingskriterie, hvor udregningsmetoden er beskrevet.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Fredericia Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 0,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Norlys A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 10 000 000,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen : 9 500 000,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen : Estimat af antallet af elbiler i kommunen, hvor mange kWh de bruger på at køre 1 km, estimat af antallet af elbilsejere, der har egen ladestander.
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 1
Titel : Grøn lokationspakke
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 06/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Fredericia Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Norlys A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 10 000 000,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen : 9 500 000,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen : Estimat af antallet af elbiler i kommunen, hvor mange kWh de bruger på at køre 1 km, estimat af antallet af elbilsejere, der har egen ladestander.
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 2
Titel : Lilla lokationspakke
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 06/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Norlys A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 3
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 10 000 000,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen : 9 500 000,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen : Estimat af antallet af elbiler i kommunen, hvor mange kWh de bruger på at køre 1 km, estimat af antallet af elbilsejere, der har egen ladestander.
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 3
Titel : Orange lokationspakke
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 06/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Clever A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 4
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 10 000 000,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen : 950 000,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen : Estimat af antallet af elbiler i kommunen, hvor mange kWh de bruger på at køre 1 km, estimat af antallet af elbilsejere, der har egen ladestander.
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4
Titel : Rød lokationspakke
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 06/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Clever A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 5
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Koncessionsværdi
Anslået værdi af den indtægt, der kommer fra brugerne af koncessionen : 10 000 000,00   DKK
Anslået værdi af den indtægt, som kommer fra den køber, der meddelte koncessionen : 9 500 000,00   DKK
Metode, der er anvendt til at beregne den anslåede værdi af koncessionen : Estimat af antallet af elbiler i kommunen, hvor mange kWh de bruger på at køre 1 km, estimat af antallet af elbilsejere, der har egen ladestander.
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 5
Titel : Sort lokationspakke
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 06/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Fredericia Kommune
Registreringsnummer : ORG-69116418
Postadresse : Gothersgade 20    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jesper Bonde
Telefon : 22387063
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Norlys A/S
Registreringsnummer : 25118359
Postadresse : Over Bækken 6    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Maria Kaalby Bæk Povlsen
Telefon : 70115000
Internetadresse : http://www.norlys.dk
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002 LOT-0003
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Clever A/S
Registreringsnummer : 32468349
Postadresse : Støberigade 14    
By : København SV
Postnummer : 2450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jeppe Kodahl
E-mail : jko@clever.dk
Telefon : 42743041
Internetadresse : http://www.clever.dk
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0004 LOT-0005
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 006f7926-db5e-49dc-9095-434a28293f5e   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 25/04/2024   13:35:26 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 25/04/2024   13:41:30 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 252694-2024
EUT-S-nummer : 84/2024
Offentliggørelsesdato : 29/04/2024

Send til en kollega

0.063