23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
30.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aalborg Universitet

Udbud af dynamisk indkøbssystem vedr. IT-konsulenter


Aalborg Universitet

256675-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af dynamisk indkøbssystem vedr. IT-konsulenter
OJ S 85/2024 30/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aalborg Universitet
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af dynamisk indkøbssystem vedr. IT-konsulenter
Beskrivelse : Der er købt IT. konsulenter til Prophix til økonomistyringssystemer på Aalborg Universitet
Identifikator for proceduren : bffd5d84-1c7d-49a1-b5b1-6d05caef2b1b
Intern identifikator : Miniudbud af it- konsulenter til Prophix
Type af procedure : Begrænset
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Fredrik Bajers Vej    
By : Aalborg
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 350,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Support & systemdrift, store opgaver
Beskrivelse : Support & systemdrift, store opgaver
Intern identifikator : Miniudbud af it- konsulenter til Prophix
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Fredrik Bajers Vej    
By : Aalborg
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 350,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : For delkriterie 1-2 skal tilbudsgiver angive en timepris for henholdsvis junior konsulenter og for senior konsulenter. Delkriterie 3 Fastpris Klippekortsordning indebærer, at tilbudsgiver skal give en fast pris for 25 timers arbejde med support og fejlretningsopgaver. Alle priserne for delkriterie 1 til 3 skal være inkl. alle omkostninger (inkl. transport, diæter m.v.), men ekskl. moms.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Ved Kvalitet forstås den bedst mulige opfyldelse af overstående delkriterier under underkriteriet Kvalitet (se afsnit 3.1). Her vil der blive lagt vægt på, at de pågældende medarbejdere kan fremlægge relevante referencer og CV’er. Disse skal dokumentere, at medarbejderne kan levere den pågældende opgave med konsulentassistance til Prophix-systemet på et højt kvalitetsniveau, og at de pågældende medarbejdere tidligere har løst opgaver, som er sammenlignelige med den udbudte opgave. Det vægtes generelt positivt, at medarbejderne samlet set kan dokumentere solid erfaring med vedligeholdelses- og fejlretningsopgaver i budgetteringsløsningen Prophix og i systemets bagvedliggende databaser, automatiserede kørsler og tilkoblede integrationer
Vægtning (procentdel, præcis) : 80
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som kun kan bruges af købere, der er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Aalborg Universitet
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 350 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Accobat A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : IT- konsulenter- Prophix
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : IT-konsulenter Prophix
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 12/03/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Aalborg Universitet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra små virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 350,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 350,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Accobat A/S
Registreringsnummer : ORG-10125251
Postadresse : Æbeløgade 4 ST    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Allan Lund-Müller
E-mail : alm@accobat.com
Telefon : 31499799
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Aalborg Universitet
Registreringsnummer : ORG-29102384
Postadresse : Fredrik Bajers Vej 7K    
By : Aalborg Øst
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Philip Mora-Jensen
E-mail : pmj@ethics.dk
Telefon : +45 70227007
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : e73a07d2-d612-489f-b8ff-087f4db26b6a   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 29/04/2024   07:29:13 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 29/04/2024   12:57:07 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 256675-2024
EUT-S-nummer : 85/2024
Offentliggørelsesdato : 30/04/2024

Send til en kollega

0.047