23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

KomUdbud

Udbud af rengøringsmaskiner, rondeller og støvsugere


KomUdbud

263294-2024 - Resultater
Danmark – Diverse rengøringsmaskiner – Udbud af rengøringsmaskiner, rondeller og støvsugere
OJ S 87/2024 03/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : KomUdbud
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Randers Kommune
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Svendborg Kommune
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Kommune
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Silkeborg Kommune
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Middelfart Kommune
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Odense Kommune
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Vejle Kommune
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rengøringsmaskiner, rondeller og støvsugere
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb af rengøringsmaskiner, rondeller og støvsugere til et antal medlemskommuner af KomUdbud.
Identifikator for proceduren : 567f9660-ee4d-47b1-b164-2721c49cd81b
Tidligere bekendtgørelse : 5e5b5695-3646-46a1-b5f6-f4082ccb0bdb-01
Intern identifikator : Udbud af rengøringsmaskiner, rondeller og støvsugere
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 42995000   Diverse rengøringsmaskiner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning, 39713400   Maskiner til vedligeholdelse af gulve, 42972000   Dele til rengøringsmaskiner, 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 17 080 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 23 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udbuddet annulleres på grund af fejl i udbudsmaterialet, som ikke kan rettes uden et genudbud.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af rengøringsmaskiner, rondeller og støvsugere
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb af rengøringsmaskiner, rondeller og støvsugere til et antal medlemskommuner af KomUdbud.
Intern identifikator : Udbud af rengøringsmaskiner, rondeller og støvsugere
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 42995000   Diverse rengøringsmaskiner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning, 39713400   Maskiner til vedligeholdelse af gulve, 42972000   Dele til rengøringsmaskiner, 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 17 080 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 23 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Udbuddet annulleres på grund af fejl i udbudsmaterialet, som ikke kan rettes uden et genudbud.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Afprøvning og garanti
Vægtning (procentdel, præcis) : 65
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : KomUdbud
Registreringsnummer : ORG-null
By : Esbjerg
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sanne Nelveg Nielsen
E-mail : snn@randers.dk
Telefon : 89151239
Internetadresse : https://komudbud.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Randers Kommune
Registreringsnummer : 29189668
By : Randers
Postnummer : 8900
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : snn@randers.dk
Telefon : 89151239
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Svendborg Kommune
Registreringsnummer : 29189730
By : Svendborg
Postnummer : 5700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : 24886230
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Aarhus Kommune
Registreringsnummer : 55133018
By : Aarhus
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : edin@aarhus.dk
Telefon : 41854006
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Silkeborg Kommune
Registreringsnummer : 29189641
By : Silkeborg
Postnummer : 8600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : 89701600
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Middelfart Kommune
Registreringsnummer : 29189684
By : Middelfart
Postnummer : 5500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : 88885039
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Odense Kommune
Registreringsnummer : 35209115
By : Odense
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
E-mail : lidy@odense.dk
Telefon : 65511562
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Vejle Kommune
Registreringsnummer : 29189900
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
E-mail : jshan@vejle.dk
Telefon : 20361542
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 84add55a-9843-41ae-a759-4140e6ea0dc0   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/05/2024   09:54:04 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/05/2024   09:57:13 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 263294-2024
EUT-S-nummer : 87/2024
Offentliggørelsesdato : 03/05/2024

Send til en kollega

0.047