23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

N1 A/S

Kvalifikationsordning vedr. krafttransformere


N1 A/S

268809-2024 - Resultater
Danmark – Elektriske motorer, generatorer og transformatorer – Kvalifikationsordning vedr. krafttransformere
OJ S 89/2024 07/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : N1 A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kvalifikationsordning vedr. krafttransformere
Beskrivelse : Kvalifikationsordning vedr. krafttransformere - delaftale 1
Identifikator for proceduren : c2570a5e-13bd-4132-8803-f9eb15c04a8e
Intern identifikator : Kvalifikationsordning vedr. krafttransformere - delaftale 1
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31100000   Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 1 KUP
Beskrivelse : Delaftale 1 KUP
Intern identifikator : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 1 KUP
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31100000   Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 11/04/2024
Varigheds slutdato : 01/12/2027
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet inden udløb af de klagefrister, der er fastsat i Lov om Klagenævnet for Udbud. De nugældende fristregler af relevans for dette udbud er følgende: -En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1. -Øvrige klager skal være inden 6 måneder fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om beslutningen om indgåelse af rammeaftalen, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3. -Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : N1 A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : N1 A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : N1 A/S
Organisation, der udfører betalingen : N1 A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : N1 A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : ikke offentliggjort   DKK
Begrundelseskode : Fair konkurrence
Dato for offentliggørelse : 20/04/2034
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Kolektor Etra d.o.o.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Kolektor Etra Tilbud - delaftale 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 1 KUP - Kolektor Etra
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 18/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 11/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : N1 A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse ikke offentliggjort
Begrundelseskode : Fair konkurrence
Dato for offentliggørelse : 20/04/2034
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : N1 A/S
Registreringsnummer : ORG-25154150
Postadresse : Edison Park 1    
By : Esbjerg N
Postnummer : 6715
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jesper Nielsen
E-mail : njespe@norlys.dk
Telefon : 53194936
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Kolektor Etra d.o.o.
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 5041686000
Postadresse : Slandrova ulica 10    
By : Ljubljana-Crnuce
Postnummer : 1231
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Osrednjeslovenska   ( SI041 )
Land : Slovenien
Kontaktpunkt : Nace Pertovt
Telefon : +386 1 530 2800
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 70cc6b61-1205-4142-bd6e-02aea658afeb   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/05/2024   10:08:14 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/05/2024   06:21:00 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 268809-2024
EUT-S-nummer : 89/2024
Offentliggørelsesdato : 07/05/2024

Send til en kollega

0.047