23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne Skatteministeriets Koncern

Udbud af EMCS - Kontrakt om etablering, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af EMCS (Excise Movement and Control System)


Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne Skatteministeriets Koncern

276902-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af EMCS - Kontrakt om etablering, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af EMCS (Excise Movement and Control System)
OJ S 91/2024 10/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne Skatteministeriets Koncern
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af EMCS - Kontrakt om etablering, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af EMCS (Excise Movement and Control System)
Beskrivelse : Skatteministeriets Koncern har myndighedsopgaven i Danmark med at it-understøtte den EU-lovpligtige forretningsproces med forsendelse af harmoniserede punktafgiftspligtige varer. Punktafgifter er afgifter på udvalgte varer og ydelser, herunder eksempelvis de harmoniserede punktafgifter på vin, øl, spiritus, tobak og visse mineralolieprodukter. Ved køb eller salg af harmoniserede punktafgiftspligtige varer fra et EU-land til et andet EU-land skal forsendelsen registreres i en IT-løsning benævnt ”EMCS” (Excise Movement and Control System). Reguleringen af punktafgifter stammer både fra EU-retlige krav og nationale krav. Den udbudte anskaffelse relaterer sig til fase 4.1 og yderligere kommende faseopdateringer af EMCS initieret af EU, der tillige er omfattet af den udbudte kontrakt. EU-landene har håndteret kravene fra EU til håndtering af punktafgifter forskelligt. Fælles for alle EU-landes EMCS er, at de skal kunne kommunikere og udveksle data på tværs, så der sikres samhandel med de harmoniserede punktafgiftspligtige varer i henhold til specifikationerne fra EU. I Danmark kan EMCS tilgås via NTSE på skat.dk (såkaldt onlineløsning), men også via såkaldte business-to-business (B2B) webservices. Disse B2B webservices giver en virksomhed muligheden for at integrere deres nuværende it-systemer direkte til EMCS. Denne integration kan være en fordel for en virksomhed, som afsender og/eller modtager en betydelig mængde harmoniserede punktafgiftspligtige varer inden for EU, da data kan sendes direkte mellem virksomhedens IT-system og EMCS. Nærværende anskaffelse skal kunne håndtere begge tilgange. Anskaffelsen omfatter følgende hovedydelser: a) Levering af løsning, der håndterer EU krav specificeret for EMCS inklusive SEED b) Udvikling og etablering af nationale tilpasninger, herunder f.eks. B2B c) Samlet idriftsættelse af Systemet for både EU krav og nationale tilpasninger, herunder sikring af overholdelse af EU deadlines d) Drift af Systemet e) Support og vedligeholdelse inklusive håndtering af fremtidige faseopdateringer initieret af EU f) Bestillingsydelser, herunder videreudvikling, konsulentbistand og standard service requests
Identifikator for proceduren : dc199527-f4f0-4dc0-836c-96c9a06c0641
Intern identifikator : 1
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72130000   Konsulentvirksomhed vedrørende planlægning af databehandlingsanlæg, 72150000   Konsulentvirksomhed vedrørende edb-revision og maskinel, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72212000   Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel, 72212200   Udvikling af programmel til netværk, internet og intranet, 72212400   Udvikling af programmel til forvaltning af forretningstransaktioner og privatsager, 72212600   Udvikling af database- og operativsystemprogrammel, 72212700   Værktøjer til programmeludvikling, 72222300   Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72250000   System- og supporttjenester, 72253200   Systemsupport, 72300000   Datatjenester, 72590000   Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : København
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af EMCS - Kontrakt om etablering, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af EMCS (Excise Movement and Control System)
Beskrivelse : Skatteministeriets Koncern har myndighedsopgaven i Danmark med at it-understøtte den EU-lovpligtige forretningsproces med forsendelse af harmoniserede punktafgiftspligtige varer. Punktafgifter er afgifter på udvalgte varer og ydelser, herunder eksempelvis de harmoniserede punktafgifter på vin, øl, spiritus, tobak og visse mineralolieprodukter. Ved køb eller salg af harmoniserede punktafgiftspligtige varer fra et EU-land til et andet EU-land skal forsendelsen registreres i en IT-løsning benævnt ”EMCS” (Excise Movement and Control System). Reguleringen af punktafgifter stammer både fra EU-retlige krav og nationale krav. Den udbudte anskaffelse relaterer sig til fase 4.1 og yderligere kommende faseopdateringer af EMCS initieret af EU, der tillige er omfattet af den udbudte kontrakt. EU-landene har håndteret kravene fra EU til håndtering af punktafgifter forskelligt. Fælles for alle EU-landes EMCS er, at de skal kunne kommunikere og udveksle data på tværs, så der sikres samhandel med de harmoniserede punktafgiftspligtige varer i henhold til specifikationerne fra EU. I Danmark kan EMCS tilgås via NTSE på skat.dk (såkaldt onlineløsning), men også via såkaldte business-to-business (B2B) webservices. Disse B2B webservices giver en virksomhed muligheden for at integrere deres nuværende it-systemer direkte til EMCS. Denne integration kan være en fordel for en virksomhed, som afsender og/eller modtager en betydelig mængde harmoniserede punktafgiftspligtige varer inden for EU, da data kan sendes direkte mellem virksomhedens IT-system og EMCS. Nærværende anskaffelse skal kunne håndtere begge tilgange. Anskaffelsen omfatter følgende hovedydelser: a) Levering af løsning, der håndterer EU krav specificeret for EMCS inklusive SEED b) Udvikling og etablering af nationale tilpasninger, herunder f.eks. B2B c) Samlet idriftsættelse af Systemet for både EU krav og nationale tilpasninger, herunder sikring af overholdelse af EU deadlines d) Drift af Systemet e) Support og vedligeholdelse inklusive håndtering af fremtidige faseopdateringer initieret af EU f) Bestillingsydelser, herunder videreudvikling, konsulentbistand og standard service requests
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72130000   Konsulentvirksomhed vedrørende planlægning af databehandlingsanlæg, 72150000   Konsulentvirksomhed vedrørende edb-revision og maskinel, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72212000   Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel, 72212200   Udvikling af programmel til netværk, internet og intranet, 72212400   Udvikling af programmel til forvaltning af forretningstransaktioner og privatsager, 72212600   Udvikling af database- og operativsystemprogrammel, 72212700   Værktøjer til programmeludvikling, 72222300   Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72250000   System- og supporttjenester, 72253200   Systemsupport, 72300000   Datatjenester, 72590000   Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : København
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 31 971 383,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG SA
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud af kontrakt om etablering, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af EMCS (Excise Movement and Control System) - EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG SA
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Udbud af kontrakt om etablering, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af EMCS (Excise Movement and Control System) - EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG SA
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne Skatteministeriets Koncern
Registreringsnummer : 19 552101
Afdeling : Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Postadresse : Osvald Helmuths Vej 4    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ismar Pervan
Telefon : +45 72371812
Internetadresse : https://ufst.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG SA
Registreringsnummer : LU 17535424
Postadresse : 12, rue Jean Engling    
By : Luxembourg
Postnummer : 1466
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Luxembourg   ( LU000 )
Land : Luxembourg
E-mail : aof@eurodyn.com
Telefon : +352 20400890
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 3529100
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : e6571f77-eb9b-4f7e-bfbc-73b92d2afcad   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 07/05/2024   08:51:27 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 07/05/2024   15:29:18 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 276902-2024
EUT-S-nummer : 91/2024
Offentliggørelsesdato : 10/05/2024

Send til en kollega

0.063