23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

Oracle Software Licenser


Region Sjælland

280955-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Oracle Software Licenser
OJ S 92/2024 13/05/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Sjælland
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Oracle Software Licenser
Beskrivelse : Region Sjælland råder over et antal licenser til Oracle Software produkter, som Region Sjælland forsat ønsker vedligeholdt og supporteret. Bekendtgørelsen omfatter vedligehold og support af licenserne for 1,5 år.
Identifikator for proceduren : 2a87b3aa-70b2-4790-ab02-d8274ce8b97a
Intern identifikator : Oracle
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ærtekildevej 1    
By : Ringsted
Postnummer : 4100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Oracle Software Licenser
Beskrivelse : Region Sjælland råder over et antal licenser til Oracle Software produkter, som Region Sjælland forsat ønsker vedligeholdt og supporteret. Bekendtgørelsen omfatter vedligehold og support af licenserne for 1,5 år.
Intern identifikator : Oracle
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ærtekildevej 1    
By : Ringsted
Postnummer : 4100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 18   Måneder
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Sjælland
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Sjælland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen : Region Sjælland
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Sjælland
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 4 597 325,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Undtagelsesbestemmelsen i udbudsdirektivets art. 31, nr. 1, litra b bestemmer, at ordregivende myndigheder kan indgå offentlige kontrakter ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse bl.a. i tilfælde hvor kontrakten af årsager, der vedrører beskyttelsen af enerettigheder, kun kan overdrages til én bestemt aktør. Vedrørende de af denne bekendtgørelse omhandlende licenser, har Region Sjælland forespurgt Oracle om det er muligt, at andre end Oracle selv kan levere vedligeholdelse og support heraf. Oracle har oplyst Region Sjælland om, at Oracle ikke har autoriseret nogle af deres partnere til at yde vedligeholdelse og support af de eksisterende licenser, som er omfattet af denne bekendtgørelse. Teknisk support for produkterne kan således alene opnås via My Oracle support portal (https://support.oracle.com/portal/). Oracle har oplyst, at autoriseret vedligehold og support af Oracle licenser kræver adgang til Oracle kildekode, som er underlagt Oracle enerettigheder. Yderligere oplyses det, at eftersom kildekoden er beskyttet af enerettighederne, er Oracle den eneste som kan levere certificerede opdatereringer, herunder sikkerhedsopdateringer. Som offentlig myndighed, har Region Sjælland behov for autoriseret vedligehold og support af licenserne til Oracle software. Det lægges til grund, at dette kræver adgang til Oracle kildekode. På denne baggrund vurderer Region Sjælland, at den ønskede ydelse kun kan leves af Oracle. Region Sjælland har besluttet at offentliggøre nærværende profylaksebekendtgørelse med henblik på at offentliggøre forestående indkøb og dermed give andre leverandører, som kan løfte opgaven med autoriseret vedligeholdelse og support, mulighed for at henvende sig til regionen senest tirsdag den 21. maj 2024.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Oracle Danmark ApS , Oracle Danmark ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 6279948
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 4 597 325,00   DKK
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 6279948, Oracle licenser
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Sjælland
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Afdeling : Koncern Indkøb
Postadresse : Alleen 15    
By : Sorø
Postnummer : 4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Julia Elong
Telefon : +45 26846393
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnerens Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Oracle Danmark ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 71298515
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 44808077
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c6649ffc-a4c6-4dea-9ef9-aa52dcdee50a   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/05/2024   13:28:01 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 08/05/2024   13:28:55 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 280955-2024
EUT-S-nummer : 92/2024
Offentliggørelsesdato : 13/05/2024

Send til en kollega

0.049