23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Nye Maldi Tof analyseapparatur til Hvidovre og Herlev Hospitaler


Region Hovedstaden

285895-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – Nye Maldi Tof analyseapparatur til Hvidovre og Herlev Hospitaler
OJ S 94/2024 15/05/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Nye Maldi Tof analyseapparatur til Hvidovre og Herlev Hospitaler
Beskrivelse : MALDI-TOF-massespektrometer anvendes til identifikation af bakterier og svampe i forbindelse med dyrkningsprøver på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.
Identifikator for proceduren : 2d825f39-715b-415e-90b1-a08c56a0317c
Intern identifikator : 24023218
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Nye Maldi Tof analyseapparatur til Hvidovre og Herlev Hospitaler
Beskrivelse : MALDI-TOF-massespektrometer anvendes til identifikation af bakterier og svampe i forbindelse med dyrkningsprøver på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.
Intern identifikator : 24023218
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 4 100 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Delvis udskiftning eller udvidelse af eksisterende leveringer eller af bestående installationer, som er foretaget af den oprindelige leverandør på de udtrykkelige betingelser, der er anført i direktivet
Anden begrundelse : Indkøbet foretages som udskiftning af et udstyr ud af ialt tre eksisterende ens moduler af denne type i hver sin afdeling. Udstyret skal udskiftes grundet alder, hyppige nedbrud og høje serviceomkostninger. Idet de tre modulerne udgør en samlet analyse helhed, vil det være højest byrdefuldt af skifte leverandør; mest af alt fordi prøver forberedes og håndteres centralt. Ved udbud og valg af anden leverandør, vil det skabe vanskeligheder ved, at der skal være 2 forskellige typer tar-get plates til prøvemateriale og matrix, som så kun kan køres på det dertil hørende apparatur. Platformen er i dag, på begge hospitaler, kendetegnet ved en høj grad af redundans, som samtidig muliggør prioritering af hasteprøver, samt kørsel på andet apparatur af samme type ved fejl.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Bruker Nordic
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 366763
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4700000000
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lasse Semler
Telefon : +45 21371581
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
By : København
Postnummer : 0001
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +4512345677
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Bruker Nordic
Registreringsnummer : 26826861
By : København K
Postnummer : 1058
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +4512345678
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 026d738e-2d43-487a-a7f4-05f763e8d751   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/05/2024   18:10:18 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 13/05/2024   18:10:29 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 285895-2024
EUT-S-nummer : 94/2024
Offentliggørelsesdato : 15/05/2024

Send til en kollega

0.032