23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

40W tunable pico/femtosekund carbid laser


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

292208-2024 - Resultater
Danmark – Lasere – 40W tunable pico/femtosekund carbid laser
OJ S 96/2024 17/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : 40W tunable pico/femtosekund carbid laser
Beskrivelse : DTU Nanolab har et lasersystem, som bl.a. består af en 40W picosekund laser og en 100W nanosekund laser, som kan producere mikrostrukturer i forskellige materialer som keramik, metaller, plastik, komposit materialer mm. DTU ønsker at opgradere systemet ved at indkøbe en 40W tunable pico/femtosekund carbid laser.
Identifikator for proceduren : 61a0dc0d-42be-4146-bdf6-f81d02d81d51
Tidligere bekendtgørelse : bf8f52b3-5182-45b8-b05f-2b992f1582da-01
Intern identifikator : 8869
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38636100   Lasere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller), 38600000   Optiske instrumenter, 38636000   Optiske specialinstrumenter
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Anker Engelundsvej Vej 101    
By : Kongens Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 456 534,00   EUR
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : DTU Nanolab har et lasersystem, som bl.a. består af en 40W picosekund laser og en 100W nanosekund laser, som kan producere mikrostrukturer i forskellige materialer som keramik, metaller, plastik, komposit materialer mm. Strukturer ned til 10 um kan opnås. Systemet består af en stålramme, som er vibrationsdæmpet med granit, hvortil alle essentielle dele som lasere, optik, kameraer, positioneringsborde m.m. er monteret. Dette er igen indkapslet i et interlock beskyttet hus. Systemet er over 10 år gammelt, og det er derfor vanskeligt for DTU at anskaffe reservedele til de vitale dele, da det ikke længere supporteres. DTU har derfor behov for at opgradere systemet med en 40W tunable pico/femtosekund carbid laser, der udsender pulseret lys med en bølgelængde på 1028nm, 514nm og 343nm. En udskiftning af laseren kræver ydermere en udskiftning af optikken og andre udaterede dele i udstyret. Hele det ydre hus, stål ramme, granit, bevægelige stages, udsug, filtre og optisk bord bevares, som det er.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : 40W tunable pico/femtosekund carbid laser
Beskrivelse : DTU Nanolab har et lasersystem, som bl.a. består af en 40W picosekund laser og en 100W nanosekund laser, som kan producere mikrostrukturer i forskellige materialer som keramik, metaller, plastik, komposit materialer mm. DTU ønsker at opgradere systemet ved at indkøbe en 40W tunable pico/femtosekund carbid laser.
Intern identifikator : 8869
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38636100   Lasere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller), 38600000   Optiske instrumenter, 38636000   Optiske specialinstrumenter
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Anker Engelundsvej Vej 101    
By : Kongens Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 456 534,00   EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : DTU Nanolab har et lasersystem, som bl.a. består af en 40W picosekund laser og en 100W nanosekund laser, som kan producere mikrostrukturer i forskellige materialer som keramik, metaller, plastik, komposit materialer mm. Strukturer ned til 10 um kan opnås. Systemet består af en stålramme, som er vibrationsdæmpet med granit, hvortil alle essentielle dele som lasere, optik, kameraer, positioneringsborde m.m. er monteret. Dette er igen indkapslet i et interlock beskyttet hus. Systemet er over 10 år gammelt, og det er derfor vanskeligt for DTU at anskaffe reservedele til de vitale dele, da det ikke længere supporteres. DTU har derfor behov for at opgradere systemet med en 40W tunable pico/femtosekund carbid laser, der udsender pulseret lys med en bølgelængde på 1028nm, 514nm og 343nm. En udskiftning af laseren kræver ydermere en udskiftning af optikken og andre udaterede dele i udstyret. Hele det ydre hus, stål ramme, granit, bevægelige stages, udsug, filtre og optisk bord bevares, som det er.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over direkte tildeling: Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der udfører betalingen : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 456 534,00   EUR
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Delvis udskiftning eller udvidelse af eksisterende leveringer eller af bestående installationer, som er foretaget af den oprindelige leverandør på de udtrykkelige betingelser, der er anført i direktivet
Anden begrundelse : Dette køb er en supplerende levering fra den oprindelige leverandør, 3D Micromac AG, til delvis fornyelse af leveringer og installationer, jf. udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 2. DTU har til hensigt at indgå aftale med den eksisterende leverandør, 3D Micromac AG, da der er tale om en opgradering af et eksisterende system, som kun kan leveres af den eksisterende leverandør. Dette skyldes, at en opgradering af laserkilden vil omfatte en fuld integrering i det eksisterende system og skal kunne interagere med de bevægelige stages, så funktioner omfattende alignment, ventilation etc. bevares. Det er essentielt for opgraderingen at nuværende opskrifter/job bevares og fortsat kan udføres uden yderlig kompilering eller omskrivning af programmer og data-layouts
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : 3D-Micromac AG
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 8869
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 455 705,00   EUR
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 8869, 40W tunable pico/femtosekund carbid laser
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 11/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 456 534,00   EUR
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 456 534,00   EUR
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer : 30060946
Postadresse : Anker Engelunds Vej 1    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Trine Louise Dahl
E-mail : trlod@dtu.dk
Telefon : +45 33344023
Internetadresse : https://www.dtu.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : 3D-Micromac AG
Registreringsnummer : DE 813 557 520
Postadresse : Technologie-Campus 8    
By : Chemnitz
Postnummer : 09126
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Mittelsachsen   ( DED43 )
Land : Tyskland
Telefon : +4937140043
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 9fd31645-fd81-4ffa-8716-6fc5b4707896   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/05/2024   13:15:02 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 15/05/2024   13:30:43 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 292208-2024
EUT-S-nummer : 96/2024
Offentliggørelsesdato : 17/05/2024

Send til en kollega

0.062