23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Mid-life update af taktiske lys lasere


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

294674-2024 - Resultater
Danmark – Reparations- og vedligeholdelsestjenester – Mid-life update af taktiske lys lasere
OJ S 97/2024 21/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Køberen er en ordregivende enhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Mid-life update af taktiske lys lasere
Beskrivelse : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har behov for, at få gennemført en Mid-life update (MLU) af en del af Forsvarets taktiske lys lasere, model DBAL-A3. Under MLU'en opgraderes de gamle DBAL-A3 til den nyeste digitaliserede version inkl. de nødvendige hardware ændringer.
Identifikator for proceduren : 8531909f-5093-4113-b126-9eb71cf5a722
Tidligere bekendtgørelse : 779bb3df-8637-43ce-ae84-c0c6e4819e94-01
Intern identifikator : 2024/005895
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38636100   Lasere, 50600000   Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Forenede Stater
Yderligere oplysninger : Ydelsen gennemføres ved leverandøren i Miamisburg, Ohio
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Mid-life update af taktiske lys lasere
Beskrivelse : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har behov for, at få gennemført en Mid-life update (MLU) af en del af Forsvarets taktiske lys lasere, model DBAL-A3. Under MLU'en opgraderes de gamle DBAL-A3 til den nyeste digitaliserede version inkl. de nødvendige hardware ændringer.
Intern identifikator : 2024/005895
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38636100   Lasere, 50600000   Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Forenede Stater
Yderligere oplysninger : Ydelsen gennemføres ved leverandøren i Miamisburg, Ohio
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/12/2024
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris for udførelse
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : FMI har fulgt proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) og indrykket bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed forud for kontraktindgåelsen. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfælde, hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 184 542,00   USD
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : FMI ønsker at indgå en aftale vedrørende mid-life update (MLU) af en del af Forsvarets taktiske lyslasere, model DBAL-A3 ved en direkte tildeling til Steiner eOptics, Inc. Efter FMI's vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra Steiner eOptics, Inc., på grund af tekniske årsager. Dette skyldes, at kun Steiner eOptics, Inc. har den fornødne tekniske knowhow til at udføre MLU'en og dermed er i stand til at sikre kvaliteten, og at Steiner eOptics, Inc, ikke har autoriseret tredjepart til at udføre MLU. FMI vurderer derfor, at betingelserne i forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Steiner eOptics, Inc.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2024/74
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 1 184 542,00   USD
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 5300000856
Titel : Acquisition of Mid-life upgrade of DBAL-A3.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 05/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 03/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rebecca Winther Christensen
E-mail : 00510138@mil.dk
Telefon : 51336218
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Steiner eOptics, Inc.
Registreringsnummer : 31-1314876
Postadresse : 3475 Newmark Drive    
By : Miamisburg, Ohio
Postnummer : 45342
Land : Forenede Stater
Telefon : 937-490-2536
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 3e84dc9c-d31f-4661-9ada-674ea8fdee14   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 17/05/2024   11:26:48 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 17/05/2024   11:26:48 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 294674-2024
EUT-S-nummer : 97/2024
Offentliggørelsesdato : 21/05/2024

Send til en kollega

0.047