23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Midttrafik I/S

Aftale om levering og drift af trafikstyringssystem samt pendlerapp med realtidsinfo om busdrift til passagerer


Midttrafik I/S

296206-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Aftale om levering og drift af trafikstyringssystem samt pendlerapp med realtidsinfo om busdrift til passagerer
OJ S 97/2024 21/05/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Midttrafik I/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Aftale om levering og drift af trafikstyringssystem samt pendlerapp med realtidsinfo om busdrift til passagerer
Beskrivelse : Kontrakten omfatter levering, hosting og drift af trafikstyringssystemet TSS og systemet Midttrafik Live, der via en app viser bussernes aktuelle placering. Systemerne er udarbejdet i samarbejde mellem Midttrafik og Adibus i henhold til parternes nuværende aftale om levering af en realtidsløsning, men systemerne er ikke i teknisk og funktionel henseende afhængige af realtidsløsningen. Parternes aftale om levering af realtid udløber i 2025/2026, og en ny realtidsløsning forventes ikke at indeholde tilsvarende systemer som TSS og Midttrafik Live. Da en ny aftale om realtidsløsning ikke forventes at indeholde systemer/funktioner svarende til TSS og Midttrafik Live, har Midttrafik til hensigt at indgå ny særskilt aftale med Adibus om levering, hosting og drift af TSS og Midttrafik Live i en periode på 2 år med mulighed for forlængelse i 1 år, hvorefter Midttrafik forventer, at nye systemer (evt. via en ny fælles national løsning) vil erstatte TSS og Midttrafik Live. Den nye aftale træder i kraft, når Adibus' forpligtelse til levering, hosting og drift af TSS og Midttrafik Live i henhold til den eksisterende kontrakt med Midttrafik ophører i 2025/2026. Aftalen har en årlig værdi på kr. 990.000 ekskl. moms.
Identifikator for proceduren : a061ec6a-2b9d-4a23-8d7d-0c2afed6799e
Intern identifikator : 1
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
By : Aarhus
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Aftale om levering og drift af trafikstyringssystem samt pendlerapp med realtidsinfo om busdrift til passagerer
Beskrivelse : Kontrakten omfatter levering, hosting og drift af trafikstyringssystemet TSS og systemet Midttrafik Live, der via en app viser bussernes aktuelle placering. Systemerne er udarbejdet i samarbejde mellem Midttrafik og Adibus i henhold til parternes nuværende aftale om levering af en realtidsløsning, men systemerne er ikke i teknisk og funktionel henseende afhængige af realtidsløsningen. Parternes aftale om levering af realtid udløber i 2025/2026, og en ny realtidsløsning forventes ikke at indeholde tilsvarende systemer som TSS og Midttrafik Live. Da en ny aftale om realtidsløsning ikke forventes at indeholde systemer/funktioner svarende til TSS og Midttrafik Live, har Midttrafik til hensigt at indgå ny særskilt aftale med Adibus om levering, hosting og drift af TSS og Midttrafik Live i en periode på 2 år med mulighed for forlængelse i 1 år, hvorefter Midttrafik forventer, at nye systemer (evt. via en ny fælles national løsning) vil erstatte TSS og Midttrafik Live. Den nye aftale træder i kraft, når Adibus' forpligtelse til levering, hosting og drift af TSS og Midttrafik Live i henhold til den eksisterende kontrakt med Midttrafik ophører i 2025/2026. Aftalen har en årlig værdi på kr. 990.000 ekskl. moms.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Der indgås en aftale for en 2 årig periode, med mulighed for, at aftalen kan forlænges i 1 år.
5.1.2.
Udførelsessted
By : Aarhus
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 3   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Oplysninger om undersøgelsesfrister: I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Midttrafik I/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Midttrafik I/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 2 970 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakter med en anslået værdi under udbudstærsklerne
Anden begrundelse : Aftalens samlede værdi (inkl. mulighed for forlængelse i ét år) udgør kr. 2.970.000 ekskl. moms og aftalens værdi er således under tærskelværdierne for udbudspligtige vare- og tjenesteydelseskontrakter omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet (tærskelværdien udgør p.t. kr. 3.296.717 ekskl. moms). Der vurderes ikke pligt til sammenlægning af aftalens værdi med en kommende aftale omkring levering af realtid jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 16, stk. 8 og 9, da systemerne i teknisk og funktionel henseende er uafhængige og da beslutning om indgåelse af aftale om levering, hosting og drift af TSS og Midttrafik Live sker uafhængigt af og med stor tidsmæssig forskydning til beslutning om indgåelse af ny aftale om levering af realtid (beslutning herom forventes først truffet om ca. 1 år). Tilsvarende vurderes der ikke jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 16, stk. 8 og 9 pligt til at sammenlægge aftalens værdi med andre aftaler om levering og drift af systemer til styring og koordinering af busdrift, der på tilsvarende vis i teknisk og funktionel henseende er uafhængige af aftalen, og hvor beslutning om indgåelse af aftale er truffet uafhængigt og tidsmæssigt adskilt fra denne aftale.
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Midttrafik I/S
Registreringsnummer : 29943176
Postadresse : Søren Nymarks Vej 3    
By : Højbjerg
Postnummer : 8270
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 70 210 230
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Adibus A/S
Registreringsnummer : 30802470
Postadresse : Brovej 20A    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 41 10 75 75
Denne organisations roller
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0000
Officielt navn : Publications Office of the European Union
Registreringsnummer : PUBL
By : LUX
Land : Luxembourg
Telefon : +352 29291
Internetadresse : https://op.europa.eu
Denne organisations roller
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 51529516-2c5d-417d-aa59-b13e28a3e3d5   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 17/05/2024   11:53:49 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 296206-2024
EUT-S-nummer : 97/2024
Offentliggørelsesdato : 21/05/2024

Send til en kollega

0.047