23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
23.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

Udbud af AV-udstyr til Lægeuddannelse og Steno på USK


Region Sjælland

303469-2024 - Resultater
Danmark – Av-udstyr – Udbud af AV-udstyr til Lægeuddannelse og Steno på USK
OJ S 99/2024 23/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Sjælland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af AV-udstyr til Lægeuddannelse og Steno på USK
Beskrivelse : Udbud vedrørende anskaffelse, levering, opsætning, opkobling og installation af AV-udstyr til undervisningslokaler, videokonferencelokaler, mødelokaler, stillerum, konsultationsrum og receptionsområder til lægeuddannelsen og samt Steno på Universitetshospital Køge (USK).
Identifikator for proceduren : fc35122c-7e00-4eb9-ad9c-ff656b3fb65f
Tidligere bekendtgørelse : 1f61c37e-74a5-4ad0-bf50-fa156aa5b041-01
Intern identifikator : EMN-2023-03875
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 32321200   Av-udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30231000   Computerskærme og konsoller, 32232000   Videokonferenceudstyr, 32331300   Lydafspilningsudstyr, 32341000   Mikrofoner, 32351200   Skærme, 38651000   Kameraer, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Lykkebækvej 1    
By : Køge
Postnummer : 4600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Levering finder sted i den nyopførte bygning TE06, der skal bruges til Lægeuddannelsen og Steno på Universitetshospital Køge.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af AV-udstyr til Lægeuddannelse og Steno på USK
Beskrivelse : Udbud vedrørende anskaffelse, levering, opsætning, opkobling og installation af AV-udstyr til undervisningslokaler, videokonferencelokaler, mødelokaler, stillerum, konsultationsrum og receptionsområder til lægeuddannelsen og samt Steno på Universitetshospital Køge (USK).
Intern identifikator : EMN-2023-03875
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 32321200   Av-udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30231000   Computerskærme og konsoller, 32232000   Videokonferenceudstyr, 32331300   Lydafspilningsudstyr, 32341000   Mikrofoner, 32351200   Skærme, 38651000   Kameraer, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option på Mødebookingskærme på Lægeuddannelsen Option på mødebookingskærme Steno Option på tilkøb af 24/7 skærme
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Lykkebækvej 1    
By : Køge
Postnummer : 4600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Levering finder sted i den nyopførte bygning TE06, der skal bruges til Lægeuddannelsen og Steno på Universitetshospital Køge.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 4x1 års forlængelse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Tildeling foretages ud fra en fast pris på levering, installation, opsætning, produkter og konfiguration deraf en konkurrence på kvalitet inden for den givne ramme. Derudover vægtes pris og kvalitet for Service, support og vedligeholdelse.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : AV Center A/S
Organisation, der udfører betalingen : AV Center A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 3 200 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 682 886,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 4 193 046,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : AV Center A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 26452007
Postadresse : Søndre Ringvej 39    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lars Thorndall
E-mail : LT@avcenter.dk
Telefon : 70201799
Denne organisations roller
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnerens Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Afdeling : Region Sjælland
Postadresse : Ærtekildevej 1    
By : Ringsted
Postnummer : 4100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Simon Fischer
Telefon : 54672000
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 80b7a940-9a9d-4d8b-9a74-df8df6a11ee0   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 22/05/2024   09:08:11 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 22/05/2024   09:09:20 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 303469-2024
EUT-S-nummer : 99/2024
Offentliggørelsesdato : 23/05/2024

Send til en kollega

0.047