23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
23.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Off-the-shelf embedded computing boards with GPU capability


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

304085-2024 - Resultater
Danmark – Databehandlingsmaskiner (hardware) – Off-the-shelf embedded computing boards with GPU capability
OJ S 99/2024 23/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Off-the-shelf embedded computing boards with GPU capability
Beskrivelse : DTU needs an embedded computing board; a small computer with GPU capabilities capable of running code in the CUDA programming language, that we can use in a more complex setup of hardware that needs data processing. 14 units are needed. An off-the-shelf component with a proven track record is needed as this is for a mature technology. The unit will be used for time critical data processing in the optimized CUDA programming language, meaning that GPU acceleration for calculations is needed.
Identifikator for proceduren : d863d195-ca81-492c-ad3d-79a69e47a777
Intern identifikator : 1
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet blev gennemført som et offentligt udbud i henhold til udbudslovens §§ 56-57.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 30210000   Databehandlingsmaskiner (hardware)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30000000   Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker, 30200000   Edb-maskiner og -artikler, 30213000   Pc'er
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Anker Engelunds Vej 101    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 197 218,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Off-the-shelf embedded computing boards with GPU capability
Beskrivelse : DTU needs an embedded computing board; a small computer with GPU capabilities capable of running code in the CUDA programming language, that we can use in a more complex setup of hardware that needs data processing. 14 units are needed. An off-the-shelf component with a proven track record is needed as this is for a mature technology. The unit will be used for time critical data processing in the optimized CUDA programming language, meaning that GPU acceleration for calculations is needed.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 30210000   Databehandlingsmaskiner (hardware)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30000000   Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker, 30200000   Edb-maskiner og -artikler, 30213000   Pc'er
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Anker Engelunds Vej 101    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 197 218,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste pris blev tildelt kontrakten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der udfører betalingen : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der undertegner kontrakten : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 197 218,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : SILICON HIGHWAY IRELAND LTD
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Off-the-shelf embedded computing boards with GPU capability - SILICON HIGHWAY IRELAND LTD
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 197 218,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Off-the-shelf embedded computing boards with GPU capability - SILICON HIGHWAY IRELAND LTD
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 04/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer : 30060946
Postadresse : Anker Engelunds Vej 1    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Katrine Freiesleben Petersen
E-mail : kafre@dtu.dk
Telefon : +45 45252525
Internetadresse : https://www.dtu.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : SILICON HIGHWAY IRELAND LTD
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Registreringsnummer : IE3714913IH
Postadresse : THE VIEW, MARINA VILLAGE    
By : Malahide
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Dublin   ( IE061 )
Land : Irland
Kontaktpunkt : Michelle Vass
Telefon : +35 318456179
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Internetadresse : https://naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 6c6e4da6-5f76-47d2-ad44-701d65304f42   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/05/2024   11:50:08 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/05/2024   15:33:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk engelsk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 304085-2024
EUT-S-nummer : 99/2024
Offentliggørelsesdato : 23/05/2024

Send til en kollega

0.049