23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aalborg Universitet

Indkøb af Microsoft Unified standard support


Aalborg Universitet

315129-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Indkøb af Microsoft Unified standard support
OJ S 102/2024 28/05/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aalborg Universitet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb af Microsoft Unified standard support
Beskrivelse : Microsoft er eneste leverandør af en support service, der kombinerer proaktiv og reaktiv support på de systemer, som de selv producerer. Servicen kan ikke indkøbes via forhandlere eller partnere men kun indkøbes direkte ved producenten selv (dvs. Microsoft).
Identifikator for proceduren : e28c33b5-9b2f-4e1e-8ef5-018b7c5e3dab
Intern identifikator : 2024/14
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Fredrik Bajers Vej 1    
By : Aalborg
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indkøb af Microsoft Unified standard support
Beskrivelse : Microsoft er eneste leverandør af en support service, der kombinerer proaktiv og reaktiv support på de systemer, som de selv producerer. Servicen kan ikke indkøbes via forhandlere eller partnere men kun indkøbes direkte ved producenten selv (dvs. Microsoft).
Intern identifikator : 2024/14
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Fredrik Bajers Vej 1    
By : Aalborg
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aalborg Universitet
Organisation, der udfører betalingen : Aalborg Universitet
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 700 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Microsoft er eneste leverandør af en support service, der kombinerer proaktiv og reaktiv support på de systemer, som de selv producerer. Servicen kan ikke indkøbes via forhandlere eller partnere men kun indkøbes direkte ved producenten selv (dvs. Microsoft).
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Microsoft Danmark
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 6DNK246-457851-582718
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 2024/14
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 26/05/2024
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aalborg Universitet
Registreringsnummer : ORG-29102384
Postadresse : Fredrik Bajers Vej 7K    
By : Aalborg Øst
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Helle Wulff
E-mail : hwu@adm.aau.dk
Telefon : 99409514
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Microsoft Danmark
Registreringsnummer : 13612870
By : KGS. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : 44890100
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ab1ed4c2-cf26-4cd9-ae38-e27fcec853b8   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/05/2024   11:21:48 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 27/05/2024   11:35:00 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 315129-2024
EUT-S-nummer : 102/2024
Offentliggørelsesdato : 28/05/2024

Send til en kollega

0.047