23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Energinet Eltransmission A/S

Framework agreement for Energinet's sourcing collaboration concerning HVAC substations 132 kV and 150 kV


Energinet Eltransmission A/S

326763-2024 - Resultater
Danmark – Følgearbejder i forbindelse med stærkstrømsledninger – Framework agreement for Energinet's sourcing collaboration concerning HVAC substations 132 kV and 150 kV
OJ S 106/2024 03/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Energinet Eltransmission A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Framework agreement for Energinet's sourcing collaboration concerning HVAC substations 132 kV and 150 kV
Beskrivelse : Se engelsk beskrivelse
Identifikator for proceduren : 040b7655-ebc7-4ea1-b1ec-75cfca536204
Tidligere bekendtgørelse : 395576-2022
Intern identifikator : 21/10196
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45232200   Følgearbejder i forbindelse med stærkstrømsledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer, 31210000   Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb, 31321100   Stærkstrømsluftledninger, 31321300   Højspændingskabler, 44321000   Kabel, 44322000   Tilbehør til kabler, 45112000   Udgravning og fjernelse af jord, 45113000   Byggepladsarbejder, 45200000   Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, 45222000   Byggearbejde i forbindelse med ingeniørarbejder, undtagen broer, tunneler, skakte og underføringer, 45231100   Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger, 45231110   Rørlægningsarbejde, 45232000   Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler, 45232210   Luftledningskonstruktioner, 45232221   Transformatorstation, 45262300   Betonarbejder, 45262310   Arbejder i armeret beton, 45314310   Kabellægningsarbejder, 45315100   Elektrotekniske installationsarbejder, 45315300   Strømforsyningsinstallationer, 45315400   Arbejder i forbindelse med højspænding, 45317200   Elinstallation til transformere, 45317300   Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr, 50710000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger, 71322000   Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder, 71330000   Diverse former for ingeniørvirksomhed
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se engelsk beskrivelse
2.1.3.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 1 400 000 000,00   EUR
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Lot 1 - Strategic partnership concerning HVAC Substations within 150 kV power range - Western Denmark
Beskrivelse : Se engelsk beskrivelse.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45232200   Følgearbejder i forbindelse med stærkstrømsledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer, 31210000   Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb, 31321100   Stærkstrømsluftledninger, 31321300   Højspændingskabler, 44321000   Kabel, 44322000   Tilbehør til kabler, 45112000   Udgravning og fjernelse af jord, 45113000   Byggepladsarbejder, 45200000   Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, 45222000   Byggearbejde i forbindelse med ingeniørarbejder, undtagen broer, tunneler, skakte og underføringer, 45231100   Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger, 45231110   Rørlægningsarbejde, 45232000   Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler, 45232210   Luftledningskonstruktioner, 45232221   Transformatorstation, 45262300   Betonarbejder, 45262310   Arbejder i armeret beton, 45314310   Kabellægningsarbejder, 45315100   Elektrotekniske installationsarbejder, 45315300   Strømforsyningsinstallationer, 45315400   Arbejder i forbindelse med højspænding, 45317200   Elinstallation til transformere, 45317300   Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr, 50710000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger, 71322000   Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder, 71330000   Diverse former for ingeniørvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se engelsk beskrivelse.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 570 940 847,00   EUR
Rammeaftalens maksimumværdi : 1 400 000 000,00   EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Se engelsk beskrivelse/see English description
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Se engelsk beskrivelse.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Energinet Eltransmission A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Energinet Eltransmission A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : Energinet Eltransmission A/S
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Lot 2 - Strategic partnership concerning HVAC Substations within 132 kV power range - Eastern Denmark
Beskrivelse : Se engelsk beskrivelse/see English description
Intern identifikator : Lot 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45232200   Følgearbejder i forbindelse med stærkstrømsledninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer, 31210000   Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb, 31321100   Stærkstrømsluftledninger, 31321300   Højspændingskabler, 44321000   Kabel, 44322000   Tilbehør til kabler, 45112000   Udgravning og fjernelse af jord, 45113000   Byggepladsarbejder, 45200000   Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, 45222000   Byggearbejde i forbindelse med ingeniørarbejder, undtagen broer, tunneler, skakte og underføringer, 45231100   Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger, 45231110   Rørlægningsarbejde, 45232000   Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler, 45232210   Luftledningskonstruktioner, 45232221   Transformatorstation, 45262300   Betonarbejder, 45262310   Arbejder i armeret beton, 45314310   Kabellægningsarbejder, 45315100   Elektrotekniske installationsarbejder, 45315300   Strømforsyningsinstallationer, 45315400   Arbejder i forbindelse med højspænding, 45317200   Elinstallation til transformere, 45317300   Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr, 50710000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger, 71322000   Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder, 71330000   Diverse former for ingeniørvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se engelsk beskrivelse/see English description
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 272 000 000,00   EUR
Rammeaftalens maksimumværdi : 380 000 000,00   EUR
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Se engelsk beskrivelse/see English description.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Se engelsk beskrivelse/see English description
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Energinet Eltransmission A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 570 940 847,00   EUR
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 1 400 000 000,00   EUR
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 570 940 847,00   EUR
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 1 400 000 000,00   EUR
Revurderet værdi af rammeaftalen : 570 940 847,00   EUR
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Siemens Energy A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Lot 1 - Strategic partnership concerning HVAC Substations within 150 kV power range - Western Denmark - Siemens Energy A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Lot 1 - Strategic partnership concerning HVAC Substations within 150 kV power range - Western Denmark - Siemens Energy A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Energinet Eltransmission A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af utilstrækkelige midler
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Energinet Eltransmission A/S
Registreringsnummer : 39 31 48 78
Postadresse : Tonne Kjærsvej    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Procurement - A
Telefon : 70102244
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Siemens Energy A/S
Registreringsnummer : 40664904
Postadresse : Borupvang 9    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 44774477
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsen Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d66737fa-9dc3-43fd-b221-ded5991ee7e5   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 31/05/2024   06:59:30 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 31/05/2024   07:00:36 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk engelsk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 326763-2024
EUT-S-nummer : 106/2024
Offentliggørelsesdato : 03/06/2024

Send til en kollega

0.063