23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Energinet

Udbud af rammeaftale på PC’er


Energinet

339965-2024 - Resultater
Danmark – Pc'er – Udbud af rammeaftale på PC’er
OJ S 111/2024 10/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Energinet
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rammeaftale på PC’er
Beskrivelse : Udbuddet omfatter etableringen af en rammeaftale på PC’er til Energinets medarbejdere. Energinet vil anskaffe PC’er til fire forskellige typer af medarbejderkategorier (personas); kontorbruger, udvikler/specialist, grafiker og tekniker. Som et led i rammeaftalen indgår ligeledes anskaffelse af diverse services til Energinet, herunder support og service vedr. PC’erne, administration og styring af kundelager til Energinet samt bistand til udrulning af PC’er.
Identifikator for proceduren : 0700b40c-7406-4956-96f4-d81e914d8e7e
Tidligere bekendtgørelse : d52e2fad-298e-4ef2-90c2-3c7b012e1e2d-01
Intern identifikator : 23/09616
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren : Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 30213000   Pc'er
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30213100   Bærbare datamater, 30213200   Tabletcomputere
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Erritsø og Ballerup
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 260 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 320 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af rammeaftale på PC’er
Beskrivelse : Udbuddet omfatter etableringen af en rammeaftale på PC’er til Energinets medarbejdere. Energinet vil anskaffe PC’er til fire forskellige typer af medarbejderkategorier (personas); kontorbruger, udvikler/specialist, grafiker og tekniker. Som et led i rammeaftalen indgår ligeledes anskaffelse af diverse services til Energinet, herunder support og service vedr. PC’erne, administration og styring af kundelager til Energinet samt bistand til udrulning af PC’er.
Intern identifikator : 23/09616
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 30213000   Pc'er
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30213100   Bærbare datamater, 30213200   Tabletcomputere
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Rammeaftalen kan forlænges 2 gange á 24 måneder, ved skriftlig meddelelse til Leverandøren senest 3 måneder inden Aftalens ophør.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Erritsø og Ballerup
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftalen kan forlænges 2 gange á 24 måneder, ved skriftlig meddelelse til Leverandøren senest 3 måneder inden Aftalens ophør.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 260 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 320 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se udbudsmaterialet
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Se udbudsmaterialet
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kundelager
Beskrivelse : Se udbudsmaterialet
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Udrulningsydelser
Beskrivelse : Se udbudsmaterialet
Vægtning (procentdel, præcis) : 5

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Support
Beskrivelse : Se udbudsmaterialet
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : Se udbudsmaterialet
Vægtning (procentdel, præcis) : 5

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Aftalevilkår
Beskrivelse : Se udbudsmaterialet
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud: 1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, 2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller 3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Energinet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Energinet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Energinet
Organisation, der udfører betalingen : Energinet
Organisation, der undertegner kontrakten : Energinet
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 260 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 320 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 260 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 320 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 260 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : ed A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud af rammeaftale på PC’er - ed A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 212 647 839,00   DKK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland : DNK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Udbud af rammeaftale på PC’er - ed A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 21/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 04/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Energinet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 210 764 225,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 220 802 800,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Energinet
Registreringsnummer : 28980671
Postadresse : Tonne Kjærsvej 65    
By : Fredericia
Postnummer : 7000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Indkøbsafdelingen - K
Telefon : +45 70102244
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 3779552
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsen Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : ed A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 27192920
Postadresse : Ved Skoven 15    
By : Skødstrup
Postnummer : 8541
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : info@ed.dk
Telefon : +45 70220150
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a3ff0556-c0b1-426a-b020-0d1f283d307e   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/06/2024   12:19:53 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 06/06/2024   14:00:36 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 339965-2024
EUT-S-nummer : 111/2024
Offentliggørelsesdato : 10/06/2024

Send til en kollega

0.063