23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Universitet

Underwater stereo camera system


Aarhus Universitet

351622-2024 - Resultater
Danmark – Filmkameraer – Underwater stereo camera system
OJ S 115/2024 14/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Universitet
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Underwater stereo camera system
Beskrivelse : Indkøb af et undervandsvideo system til monitorering og kvantificering af fisk til brug for et forskningsprojekt ved Aarhus Universitet.
Identifikator for proceduren : 199f2217-a129-4ad1-80e5-79151ae7247d
Intern identifikator : 2024-0696629
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet følger proceduren i Udbudslovens § 80.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38651500   Filmkameraer
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Frederiksborgvej 399    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 27,41   AUD
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Underwater stereo camera system
Beskrivelse : Indkøb af et undervandsvideo system til monitorering og kvantificering af fisk til brug for et forskningsprojekt ved Aarhus Universitet.
Intern identifikator : 2024-0696629
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38651500   Filmkameraer
Mængde : 1  
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Frederiksborgvej 399    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 27,41   AUD
5.1.6.
Generelle oplysninger
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Den tekniske formåen af produktet indgår i valget af vindende tilbudsgiver.
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Det er vurderet, at der kun var én leverandør, der kunne leve op til kravene til produktets tekniske formåen
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : In case of complaints about tenders or decisions, e.g. award of contracts covered by Section II, III or IV in the Danish Public Procurement Act must be submitted to the Complaints Board for Public Procurement (Klagenævnet for udbud) within 45 calendar days from the day after the contractor published a notice in the Official Journal on the conclusion of a contract. At the latest concurrently with submission of an appeal to the Complaints Board for Public Procurement, the complainant must inform the Contracting Authority of the alleged infringement, and whether the appeal is to be referred to the board.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aarhus Universitet
Organisation, der udfører betalingen : Aarhus Universitet
Organisation, der undertegner kontrakten : Aarhus Universitet
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 27,41   AUD
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : 1. Specifications for the product: We need to purchase an underwater stereo camera recording system with the following requirements: General: • all inclusive hardware and software stereo photogrametric systems • well recognized system, good references in the scientific litterature and good feedbacks, standardisation at world-wide scale, • efficient after-sale services • regular update of softwares • Stereo camera system: • strong material (against physical and chemical constraints) • removable ballast piece • maintain of camera position (prevent from measurement biais) • Resistant camera housing (for deep environments) Calibration: • very efficient and standardized calibration system (hardware and software, high number of calibration points, easy to set up) • direct export of summary data on the precision and error rate of measurements Generality: • EventMeasure --> stereo fonctionality • compatible with different video format Practice: • easy access to video rush (software directly work on the hard disk) • video sequence definition to avoid prior compilation • ergonomics and facilitation during data entry Metrics collected: • diversity of metrics collected (abundance, size, behaviour, 3D position) • possibility to add covariables (habitat, trait, visibility, current, cinfidence of identification...) • the use of species library for annotation with phylogenetic informations that can be easily updated Post-measurement: • strong link from the video to the annotation for backup • direct export of summary data • boundingbox option for AI perspectives and export of images or video sequences 2. Why are these specifications necessary for me? To study diversity and abundance of reef associated fish, we need several metrics describing the species present, their abundance, body-size and biomass (the two latter may be assessed only through the stereo system). Some behaviors can be annotated as well for further studies. The regular update allow to maintain the use over time and the standardization of protocols to describe fish assemblage, and its use at the worldwide scale allow a transferability of the information for comparison until this same scale. The perspective of AI lead to build of specific annotation library which can be implemented to detect fish and identify them. The backup ensures a post-control and verification. The accurate and efficient calibration process provide a solid justification of measurement quality. 3. Why we selected the supplier in question? There is currently only one worldwide supplier that meets the requirements of this stereo camera system which in combination with the developed associated software makes it possible to determine fish size as well as fish species from underwater video recordings. It’s a custom designed system. The very good after sale service allows efficient helps for software needs and informative recommendations for improvements of the whole methodology (calibration, specific verification, sampling, video analysis ect.). 4. How did we carry out an analysis of the market of comparable products/services, and what conclusions did we reach in this regard? The market analysis was performed by the PI of the EU project we are contributing to. Their conclusion was that only one supplier fulfils the requirements of our project.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : SeaGIS Pty. Ltd.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 001104
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Udbuddet blev rangordnet
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 2024-0696629
Titel : 2024.05 - §80 - Varekøb - Underwater stereo camera sytem
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 16/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 19/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Aarhus Universitet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 27 410,00   AUD
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 27 410,00   AUD
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Universitet
Registreringsnummer : ORG-31119103
Postadresse : Nordre Ringgade 1    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tobias Gjerløff
E-mail : tog@au.dk
Telefon : 93508343
Internetadresse : https://www.au.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : SeaGIS Pty. Ltd.
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 31122027123
Postadresse : PO Box 1085    
By : Bacchus Marsh
Postnummer : 3340
Land : Australien
Telefon : +61 0412 019 344
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 77535dac-9e7d-4acf-ba0c-bdfb1cc69ee1   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/06/2024   12:52:44 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 13/06/2024   12:55:45 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 351622-2024
EUT-S-nummer : 115/2024
Offentliggørelsesdato : 14/06/2024

Send til en kollega

0.032