23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Skatteforvaltningen

1 tester vedr. webtilgægelighed


Skatteforvaltningen

353759-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – 1 tester vedr. webtilgægelighed
OJ S 115/2024 14/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Skatteforvaltningen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : 1 tester vedr. webtilgægelighed
Beskrivelse : Der ønskes en ekspertvurdering af, hvorvidt hjemmesiden vurderingsportalen.dk lever op til den gældende WCAG standard. Det ønskes, at tilgængelighedstesten både omfatter vurderingsportalen.dk foran og bag login.Herudover skal der udarbejdes og fremlægges en rapport
Identifikator for proceduren : fa3f68c9-9de4-4c4c-8502-f59dba6bd7c4
Intern identifikator : 23-1265114-IPP-DIS8-2308-1669125
Type af procedure : Begrænset
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72240000   Systemanalyse og programmering, 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Osvald Helmuths Vej 4    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : 1 tester vedr. webtilgægelighed
Beskrivelse : Der ønskes en ekspertvurdering af, hvorvidt hjemmesiden vurderingsportalen.dk lever op til den gældende WCAG standard. Det ønskes, at tilgængelighedstesten både omfatter vurderingsportalen.dk foran og bag login.Herudover skal der udarbejdes og fremlægges en rapport
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72240000   Systemanalyse og programmering, 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Osvald Helmuths Vej 4    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 51

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 49
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som kun kan bruges af købere, der er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Skatteforvaltningen
Organisation, der undertegner kontrakten : Skatteforvaltningen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 30 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Sensus ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1 tester vedr. webtilgægelighed - Sensus ApS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 1 tester vedr. webtilgægelighed - Sensus ApS
Dato for indgåelse af kontrakten : 10/12/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Skatteforvaltningen
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Skatteforvaltningen
Registreringsnummer : 19552101
Afdeling : Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Postadresse : Osvald Helmuths Vej 4    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henrik Steenfeldt
Telefon : +45 72381498
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Sensus ApS
Registreringsnummer : 11130976
Postadresse : Københavnsvej 27, 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : lbc@sensus.dk
Telefon : +45 40326823
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 3f5c4932-1712-486c-acfc-9f0fbb6f9801   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/06/2024   09:00:29 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 13/06/2024   09:00:29 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 353759-2024
EUT-S-nummer : 115/2024
Offentliggørelsesdato : 14/06/2024

Send til en kollega

0.047