23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Levering af 2 lineære acceleratorer samt opgradering af eksisterende acceleratorer


Region Midtjylland

354160-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Lineære acceleratorer – Levering af 2 lineære acceleratorer samt opgradering af eksisterende acceleratorer
OJ S 115/2024 14/06/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Levering af 2 lineære acceleratorer samt opgradering af eksisterende acceleratorer
Beskrivelse : Anskaffelsen omfatter udskiftning af to acceleratorer samt teknisk opgradering af syv eksisterende acceleratorer til strålebehandling på Aarhus Universitetshospital og Regionshospital Gødstrup. Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital har i en årrække været internationalt førende indenfor udviklingen af CBCT baseret offline adaptiv strålebehandling, som giver den enkelte patient en personligt tilpasset strålebehandling på baggrund af den daglige CBCT. Målet med nærværende indkøb er at styrke den adaptive strålebehandling for den enkelte patient yderligere gennem indkøb af to acceleratorer, som giver mulighed for CBCT-baseret online adaptiv strålebehandling. Siemens Healthcare A/S er den eneste leverandør, der kan levere CBCT-baseret online adaptiv strålebehandling. Desuden vil indkøbet omfatte opgradering af syv eksisterende acceleratorer med software og et nyudviklet billedsystem, HyperSight, som vil give en bedre CBCT-billedkvalitet og mere stabile CT-tal, så de dosimetriske konsekvenser af behandlingen kan vurderes med en væsentligt forbedret præcision. Dermed vil opgraderingen føre til strålebehandlinger med en forbedret skånende effekt på patientens raske væv. Siemens Healthcare A/S er den eneste leverandør, der kan levere opgraderinger af de syv eksisterende acceleratorer.
Identifikator for proceduren : 6c870554-b2b4-4ae8-b52c-c97b6e2d1cf8
Intern identifikator : 1-23-4-72-16-24
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31643100   Lineære acceleratorer
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Levering af 2 lineære acceleratorer samt opgradering af eksisterende acceleratorer
Beskrivelse : Anskaffelsen omfatter udskiftning af to acceleratorer samt teknisk opgradering af syv eksisterende acceleratorer til strålebehandling på Aarhus Universitetshospital og Regionshospital Gødstrup. Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital har i en årrække været internationalt førende indenfor udviklingen af CBCT baseret offline adaptiv strålebehandling, som giver den enkelte patient en personligt tilpasset strålebehandling på baggrund af den daglige CBCT. Målet med nærværende indkøb er at styrke den adaptive strålebehandling for den enkelte patient yderligere gennem indkøb af to acceleratorer, som giver mulighed for CBCT-baseret online adaptiv strålebehandling. Siemens Healthcare A/S er den eneste leverandør, der kan levere CBCT-baseret online adaptiv strålebehandling. Desuden vil indkøbet omfatte opgradering af syv eksisterende acceleratorer med software og et nyudviklet billedsystem, HyperSight, som vil give en bedre CBCT-billedkvalitet og mere stabile CT-tal, så de dosimetriske konsekvenser af behandlingen kan vurderes med en væsentligt forbedret præcision. Dermed vil opgraderingen føre til strålebehandlinger med en forbedret skånende effekt på patientens raske væv. Siemens Healthcare A/S er den eneste leverandør, der kan levere opgraderinger af de syv eksisterende acceleratorer.
Intern identifikator : 1-23-4-72-16-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31643100   Lineære acceleratorer
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Kontrakten vil ikke blive indgået før udløb af en standstill periode på 10 dage regnet fra dagen efter offentliggørelse af denne profylaksebekendtgørelse, jf. § 4, stk. 1, nr. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2.6.2016) – tilgængelig på www.retsinformation.dk. Klage indgives til Klagenævnet for Udbud: Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Region Midtjylland om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. Efter underskrift af kontrakten vil Region Midtjylland offentliggøre en tildelingsbekendtgørelse, hvilket vil indlede en klagefrist. Nærmere information om klagefristen vil følge af tildelingsbekendtgørelsen. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på Klager over udbud (kfst.dk)
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Kontrakten er omfattet af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet acceleratorerne og den tekniske opgradering kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager. En afsøgning af markedet har afdækket, at der på verdensplan i øjeblikket kun findes en leverandør, der kan tilbyde acceleratorer til online baseret stråleterapi ved anvendelsen af CBCT. Afsøgningen af markedet har ligeledes afdækket, at der ikke findes andre leverandører, der kan opgradere de syv eksisterende Varian TrueBeam acceleratorer med nyt software og billedsystem, HyperSight, da der på markedet ikke findes andre systemer, der kan integreres i en TrueBeam accelerator.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Siemens Healthcare A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Kontrakt
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Kontrakt
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 31/05/2024
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Susanne Hundebøll Nielsen
Telefon : +45 23882582
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Siemens Healthcare A/S
Registreringsnummer : 88578228
Postadresse : Borupvang 9    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 44774477
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 3d835302-2b8b-4d9f-9fcf-7f922590dd16   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/06/2024   10:56:19 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 13/06/2024   11:30:38 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 354160-2024
EUT-S-nummer : 115/2024
Offentliggørelsesdato : 14/06/2024

Send til en kollega

0.062