23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Abonnement vedr. IT markedsovervågning og analyser mm.


Region Hovedstaden

356853-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Konsulenttjenesteydelser – Abonnement vedr. IT markedsovervågning og analyser mm.
OJ S 116/2024 17/06/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Abonnement vedr. IT markedsovervågning og analyser mm.
Beskrivelse : Den aftagende afdeling Center for IT og Medicoteknologi (CIMT) i Region Hovedstaden agter at indgå kontrakt om abonnement vedr. IT markedsovervågning og analyser med Gartner Danmark Aps. Kontrakten er indgået med Gartner Danmark ApS idet det antages at der kun er en leverandør der kan levere den service som Center for IT og Medicoteknologi efterspørger. På baggrund af en gennemgang af andre udbydere af lignende services vurderes det, at ingen andre Leverandører giver den samme kombination af adgang til uafhængig forskning, analysemateriale og rådgivningsydelser, samt et omfattende kendskab til både internationale og nationale markeder som Gartner Danmark ApS tilbyder. Da der kun er én tjenesteyder på markedet, anses det ikke for hensigtsmæssigt at afholde en fuldstændig konkurrence på markedet, når der i realiteten kun vil være én tilbudsgiver til stede. På den baggrund vurderer Region Hovedstaden, at det kun er Gartner Danmark ApS, som kan levere ydelserne.
Identifikator for proceduren : 345bd75c-5eb9-466c-8af8-77979ab665d3
Intern identifikator : 24040209
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85312320   Konsulenttjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72221000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Abonnement vedr. IT markedsovervågning og analyser mm.
Beskrivelse : Den aftagende afdeling Center for IT og Medicoteknologi (CIMT) i Region Hovedstaden agter at indgå kontrakt om abonnement vedr. IT markedsovervågning og analyser med Gartner Danmark Aps. Kontrakten er indgået med Gartner Danmark ApS idet det antages at der kun er en leverandør der kan levere den service som Center for IT og Medicoteknologi efterspørger. På baggrund af en gennemgang af andre udbydere af lignende services vurderes det, at ingen andre Leverandører giver den samme kombination af adgang til uafhængig forskning, analysemateriale og rådgivningsydelser, samt et omfattende kendskab til både internationale og nationale markeder som Gartner Danmark ApS tilbyder. Da der kun er én tjenesteyder på markedet, anses det ikke for hensigtsmæssigt at afholde en fuldstændig konkurrence på markedet, når der i realiteten kun vil være én tilbudsgiver til stede. På den baggrund vurderer Region Hovedstaden, at det kun er Gartner Danmark ApS, som kan levere ydelserne.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85312320   Konsulenttjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72221000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har ret til forlængelse i op til 2 år
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Frivillig forudgående bekendtgørelse (udbudslovens § 80, offentlig kontrakt): Klage under stand still: Kontrakten kan ikke indgås før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor nærværende bekendtgørelsen er offentliggjort. Klage efter indgået kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 700 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Kontrakten er indgået med Gartner Danmark ApS idet det antages at der kun er en leverandør der kan levere den service som Center for IT og Medicoteknologi efterspørger. På baggrund af en gennemgang af andre udbydere af lignende services vurderes det, at ingen andre Leverandører giver den samme kombination af adgang til uafhængig forskning, analysemateriale og rådgivningsydelser, samt et omfattende kendskab til både internationale og nationale markeder som Gartner Danmark ApS tilbyder. Da der kun er én tjenesteyder på markedet, anses det ikke for hensigtsmæssigt at afholde en fuldstændig konkurrence på markedet, når der i realiteten kun vil være én tilbudsgiver til stede. På den baggrund vurderer Region Hovedstaden, at det kun er Gartner Danmark ApS, som kan levere ydelserne.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Gartner Danmark ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : CNTR0017089
Titel : Abonnement vedr. IT markedsovervågning og analyser mm
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Shagufta Qurban
Telefon : +45 24870428
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Gartner Danmark ApS
Registreringsnummer : 12516835
Postadresse : Philip Heymanns Allé 7    
By : Hellerup
Postnummer : 2900
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 45 58 64 00
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2a74e036-3f46-4366-98a7-0d437269995d   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 14/06/2024   08:52:19 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 14/06/2024   10:30:43 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 356853-2024
EUT-S-nummer : 116/2024
Offentliggørelsesdato : 17/06/2024

Send til en kollega

0.032